БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Тимчасове звільнення ФОП від сплати ЄСВ за березень-квітень 2020 та відміна штрафних санкцій

Законом №533-IX від 17.03.2020 р. було внесено декілька тимчасових норм, що стосуються платників ЄСВ.

01. За 2 місячних звітні періоди з 1 по 31 березня та з 1 по 30 квітня 2020 року тимчасово звільняються від нарахування, обчислення та сплати ЄСВ за себе (НЕ за працівників):

01) фізичні особи – підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування;

02) особи, які провадять незалежну професійну діяльність, а саме наукову, літературну, артистичну, художню, освітню або викладацьку, а також медичну, юридичну практику, в тому числі адвокатську, нотаріальну діяльність, або особи, які провадять релігійну (місіонерську) діяльність, іншу подібну діяльність та отримують дохід від цієї діяльності;

03) члени фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах.

02. Крім того, в ці 2 місяці не застосовуються штрафні санкції та пеня за несвоєчасну сплату та несвоєчасне подання звітності.

Процитуємо фрагмент Закону №533, що стосується платників ЄСВ.

2. Розділ VIII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 2-3, ст. 11 із наступними змінами) доповнити пунктами 9-10-9-12 такого змісту:

"9-10. Тимчасово звільняються від нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску особи, зазначені у пунктах 4, 5 та 5-1 частини першої статті 4 цього Закону, в частині сум, що підлягають нарахуванню, обчисленню та сплаті такими особами за періоди з 1 по 31 березня та з 1 по 30 квітня 2020 року за себе. При цьому положення абзацу другого пункту 2 частини першої статті 7 цього Закону щодо таких періодів для таких осіб не застосовуються.

Такі особи можуть прийняти рішення про нарахування, обчислення та сплату єдиного внеску за періоди з 1 по 31 березня та з 1 по 30 квітня 2020 року в розмірах та порядку, визначених цим Законом. У такому разі інформація про сплачені суми зазначається у звітності про нарахування єдиного внеску за звітний період, визначений для таких осіб цим Законом.

9-11.1. Тимчасово штрафні санкції, визначені частиною одинадцятою статті 25 цього Закону, не застосовуються за такі порушення, вчинені у періоди з 1 по 31 березня та з 1 по 30 квітня 2020 року:

несвоєчасна сплата (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску;

неповна сплата або несвоєчасна сплата суми єдиного внеску одночасно з видачею сум виплат, на які нараховується єдиний внесок (авансових платежів);

несвоєчасне подання звітності, передбаченої цим Законом, до податкових органів. При цьому абзаци другий та третій пункту 7 частини одинадцятої статті 25 цього Закону щодо такого порушення, вчиненого у періоди з 1 по 31 березня та з 1 по 30 квітня 2020 року, не застосовується.

9-11.2. Протягом періодів з 1 по 31 березня та з 1 по 30 квітня 2020 року платникам єдиного внеску не нараховується пеня, а нарахована пеня за ці періоди підлягає списанню.

9-12. Установити мораторій на проведення документальних перевірок правильності нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску на період з 18 березня по 18 травня 2020 року.

Документальні перевірки правильності нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску, що були розпочаті до 18 березня 2020 року та не були завершеними, зупиняються до 18 травня 2020 року".

Важливі сторінки / Важные страницы:

rp089304 ЄСВ (єдиний соціальний внесок) / rp089303 ЕСВ (единый социальный взнос)

rp089334 Звіт з ЄСВ / rp089333 Отчет по ЕСВ

rp089306 ? Питання, що часто ставляться про ЄСВ / rp089305 ? Часто задаваемые вопросы о ЕСВ

rp089308 Рахунки для сплати ЄСВ / rp089307 Счета для уплаты ЕСВ

rp089308 ПДФО (прибутковий податок) / rp089307 НДФЛ в Украине

rp089302 Військовий збір / rp089301 Военный сбор

rp089352 Єдиний податок / rp089351 Единый налог

rp089348 Єдиний податок - 2 група / rp089347 Единый налог - 2 группа

rp089350 Єдиний податок - 3 група / rp089349 Единый налог - 3 группа

rp089360 Декларація про доходи / rp089359 Декларация о доходах

rp089316 Класифікатор професій / rp089317 Классификатор профессий