БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Приклад заповнення Таблиці 5 Звіту з ЄСВ: Переведення на іншу посаду

Важные и популярные страницы / Важливі та популярні сторінки:

rp085703 ЕСВ (единый социальный взнос) / rp085704 ЄСВ (єдиний соціальний внесок).

rp085733 Отчет по ЕСВ / rp085734 Звіт з ЄСВ.

rp085705 Часто задаваемые вопросы о ЕСВ / rp085706 Питання, що часто ставляться про ЄСВ.

rp085707 Счета для уплаты ЕСВ / rp085708 Рахунки для сплати ЄСВ.

rp085707 НДФЛ в Украине / rp085708 ПДФО (прибутковий податок).

rp085701 Военный сбор / rp085702 Військовий збір.

rp085751 Единый налог / rp085752 Єдиний податок.

rp085747 Единый налог - 2 группа / rp085748 Єдиний податок - 2 група.

rp085749 Единый налог - 3 группа / rp085750 Єдиний податок - 3 група.

rp085759 Декларация о доходах / rp085760 Декларація про доходи.

rp085717 Классификатор профессий / rp085716 Класифікатор професій.