БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Відпускні та доплата до мінімальної зарплати

У зв’язку з підвищенням мінімальної заробітної плати у бухгалтерів виникає багато запитань щодо доплат до встановленого рівня. Розглянемо, чи необхідно проводити доплату до розміру мінімальної заробітної плати при розрахунку відпускних.

Заробітна плата — це грошова винагорода, яку за трудовим договором роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу. Її розмір за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати.

Отже, якщо працівником виконано місячну норму праці, йому мають нарахувати заробітну плату не нижче розміру мінімальної заробітної плати (з 01.01.2017 р. – 3 200 грн).

Частиною другою ст. 31 Закону про оплату праці визначено вичерпний перелік виплат, які не враховуються при обчисленні заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру. Такі виплати мають виплачуватися понад розмір мінімальної заробітної плати (схема).

У разі якщо нарахована заробітна плата працівника, який виконав місячну норму праці, є нижчою за законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати, роботодавець проводить доплату до рівня мінімальної заробітної плати, яка виплачується щомісяця одночасно з виплатою заробітної плати.

Розмір заробітної плати працівника може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати у разі укладення трудового договору про роботу на умовах неповного робочого часу, а також при невиконанні працівником у повному обсязі місячної (годинної) норми праці. У такому випадку заробітна плата працівникові виплачується пропорційно до виконаної норми праці.

Середня заробітна плата, що зберігається за працівником упродовж днів щорічної відпустки, обчислюється з урахуванням положень Порядку № 100.

Обчислення середньої заробітної плати для оплати часу щорічної відпустки провадиться виходячи з виплат за останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю надання відпустки (п. 2 Порядку № 100).

До виплат, які враховуються при обчисленні середньої заробітної плати за час щорічної відпустки, належать: оклад (тарифна ставка), доплати, надбавки, премії, які не носять разового характеру, індексація тощо, а також виплати за час, протягом якого працівнику зберігається середній заробіток (за час попередньої щорічної відпустки, виконання державних і громадських обов’язків, службового відрядження тощо), та допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю.

Пунктом 7 Порядку № 100 визначено, що нарахування виплат за час щорічної відпустки провадиться шляхом ділення сумарного заробітку за останні перед наданням відпустки 12 місяців на відповідну кількість календарних днів року, за винятком святкових і неробочих днів, установлених законодавством. Одержаний результат перемножується на число календарних днів відпустки.

Слід зауважити, що вищезазначеним Порядком не передбачено здійснення доплати до рівня мінімальної заробітної плати.

Таким чином, якщо сума середньої заробітної плати, обчислена для оплати часу щорічної відпустки, менша за розмір мінімальної заробітної плати, то доплата до розміру 3 200 грн не провадиться.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Закон про оплату праці — Закон України від 24.03.95 р. № 108/95-ВР «Про оплату праці». Порядок № 100 — Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.95 р. № 100

Джерело: http://www.visnuk.com.ua/uk/publication/100004079-vidpuskni-ta-doplata-do-minimalnoyi-zarplati?issue=5575

Популярные и важные страницы / Популярні та важливі сторінки:

rp021201 Расчет отпускных / rp021202 Розрахунок відпускних.

rp021203 Компенсация за неиспользованный отпуск / rp021204 Компенсація за невикористану відпустку.

rp021205 Расчет компенсации за неиспользованный отпуск / rp021206 Розрахунок компенсації зa невикористану відпустку.

rp021207 Пример расчета отпускных / rp021208 Приклад розрахунку відпускних.

rp021211 Выплата отпускных / rp021212 Виплата відпускних.