БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Коли вводити в дію новий штатний розпис у разі скорочення працівників?

Реклама

У березні на підприємстві прийнято рішення про скорочення штату з червня. Працівників, штатні посади яких підлягають скороченню, було попереджено про майбутнє звільнення за два місяці. Коли має бути введений в дію новий штатний розпис (без посад, що заплановано скоротити): у березні або червні?

Скорочення штату — це зміна штатного розпису за рахунок ліквідації деяких посад або зменшення кількості штатних одиниць за певними посадами.

Процедура скорочення вимагає видання наказу (розпорядження) про скорочення штату. У ньому зазначають причини (підстави) скорочення штату, конкретні посади (роботи), що підлягають скороченню.

Після затвердження наказу (розпорядження) про скорочення штату складається новий штатний розпис або вносяться зміни до діючого штатного розпису.

Новий або змінений штатний розпис (вже без урахування посад, що підлягають скороченню) має бути введений в дію тільки після дати закінчення двомісячного строку попередження працівників про їх звільнення. Фактично оновлений штатний розпис розпочне діяти після дати звільнення працівників у зв’язку зі скороченням штату на підставі п. 1 ч. 1 ст. 40 КЗпП.

Наприклад, 30 березня працівників попередили про звільнення 31 травня у зв’язку із скороченням посад, які вони займають. На новому штатному розписі (або в наказі про внесення змін до чинного штатного розпису) повинно бути зазначено, що він затверджений і починає діяти з 01 червня.

Старий штатний розпис (з посадами, що пылягають скороченню) залишається чинним до 01 червня.

Важливі сторінки / Важные страницы:

buh05430 Перевірки Держпраці / rp089629 Проверки инспекции по труду

rp089650 Трудовий договір / rp089649 Трудовой договор

rp089604 Індексація зарплати / rp089603 Индексация зарплаты

rp089602 Строки виплати зарплати / rp089601 Сроки выплаты зарплаты

rp089612 Компенсація за невикористану відпустку / rp089611 Компенсация за неиспользованный отпуск

rp089606 Штатний розпис / rp089605 Штатное расписание

rp089602 Табель обліку робочого часу / rp089601 Табель учета рабочего времени

rp089608 Приклад індексації заробітної плати / rp089607 Пример индексации зарплаты

rp089610 Розрахунок відпускних / rp089609 Расчет отпускных

rp089606 Таблиця індексації зарплати / rp089605 Таблица индексации зарплаты

rp089602 Лікарняні / rp089601 Больничные

rp089622 Класифікатор професій ДК 003:2010 / rp089621 Классификатор профессий ДК 003:2010

rp089610 Допомога по вагітності та пологах / rp089609 Пособие по беременности и родам

rp089644 Декретна відпустка по вагітності та пологах / rp089643 Декретный отпуск по беременности и родам

rp089658 Повідомлення про прийняття на роботу / rp089657 Уведомление о приеме на работу

rp089618 Правила внутрішнього трудового розпорядку / rp089617 Правила внутреннего трудового распорядка

rp089642 Змінний графік роботи / rp089641 Сменный график работы

rp089644 Робота в нічний час / rp089643 Работа в ночное время

rp089672 Вихідна допомога / rp089671 Выходное пособие

rp089674 Особова картка працівника / rp089673 Личная карточка работника

rp089676 Наказ про прийняття на роботу / rp089675 Приказ о приеме на работу

rp089678 Заява про прийняття на роботу / rp089677 Заявление о приеме на работу

rp089680 Строковий трудовий договір / rp089679 Срочный трудовой договор

rp089681 Увольнение по собственному желанию / rp089682 Звільнення за власним бажанням.

rp089683 Увольнение по соглашению сторон / rp089684 Звільнення за угодою сторін.