БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Коли вводити в дію новий штатний розпис у разі скорочення працівників?

Реклама

У березні на підприємстві прийнято рішення про скорочення штату з червня. Працівників, штатні посади яких підлягають скороченню, було попереджено про майбутнє звільнення за два місяці. Коли має бути введений в дію новий штатний розпис (без посад, що заплановано скоротити): у березні або червні?

Скорочення штату — це зміна штатного розпису за рахунок ліквідації деяких посад або зменшення кількості штатних одиниць за певними посадами.

Процедура скорочення вимагає видання наказу (розпорядження) про скорочення штату. У ньому зазначають причини (підстави) скорочення штату, конкретні посади (роботи), що підлягають скороченню.

Після затвердження наказу (розпорядження) про скорочення штату складається новий штатний розпис або вносяться зміни до діючого штатного розпису.

Новий або змінений штатний розпис (вже без урахування посад, що підлягають скороченню) має бути введений в дію тільки після дати закінчення двомісячного строку попередження працівників про їх звільнення. Фактично оновлений штатний розпис розпочне діяти після дати звільнення працівників у зв’язку зі скороченням штату на підставі п. 1 ч. 1 ст. 40 КЗпП.

Наприклад, 30 березня працівників попередили про звільнення 31 травня у зв’язку із скороченням посад, які вони займають. На новому штатному розписі (або в наказі про внесення змін до чинного штатного розпису) повинно бути зазначено, що він затверджений і починає діяти з 01 червня.

Старий штатний розпис (з посадами, що пылягають скороченню) залишається чинним до 01 червня.

Важливі сторінки / Важные страницы:

buh054374 Наказ про затвердження штатного розпису / buh054373 Наказ про внесення змін до штатного розпису]

buh054301 Перевірки Держпраці / buh054329 Проверки инспекции по труду

buh054350 Трудовий договір / buh054349 Трудовой договор

buh054304 Індексація зарплати / buh054303 Индексация зарплаты

buh054302 Строки виплати зарплати / buh054301 Сроки выплаты зарплаты

buh054312 Компенсація за невикористану відпустку / buh054311 Компенсация за неиспользованный отпуск

buh054306 Штатний розпис / buh054305 Штатное расписание

buh054302 Табель обліку робочого часу / buh054301 Табель учета рабочего времени

buh054308 Приклад індексації заробітної плати / buh054307 Пример индексации зарплаты

buh054310 Розрахунок відпускних / buh054309 Расчет отпускных

buh054306 Таблиця індексації зарплати / buh054305 Таблица индексации зарплаты

buh054302 Лікарняні / buh054301 Больничные

buh054322 Державний класифікатор професій / buh054321 Классификатор профессий, Украина

buh054310 Допомога по вагітності та пологах / buh054309 Пособие по беременности и родам

buh054344 Декретна відпустка по вагітності та пологах / buh054343 Декретный отпуск по беременности и родам

buh054358 Повідомлення про прийняття на роботу / buh054357 Уведомление о приеме на работу

buh054318 Правила внутрішнього трудового розпорядку / buh054317 Правила внутреннего трудового распорядка

buh054342 Змінний графік роботи / buh054341 Сменный график работы

buh054344 Робота в нічний час / buh054343 Работа в ночное время

buh054372 Вихідна допомога / buh054371 Выходное пособие

buh054374 Особова картка працівника / buh054373 Личная карточка работника

buh054376 Наказ про прийняття на роботу / buh054375 Приказ о приеме на работу

buh054378 Заява про прийняття на роботу / buh054377 Заявление о приеме на работу

buh054380 Строковий трудовий договір / buh054379 Срочный трудовой договор

buh054381 Увольнение по собственному желанию / buh054382 Звільнення за власним бажанням.

buh054383 Увольнение по соглашению сторон / buh054384 Звільнення за угодою сторін.