БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Приклад наказу про звільнення протягом випробувального терміну

Реклама

Тема: Випробувальний термін (Испытательный срок).

ТОВ "Мрії працівників"

Наказ про звільнення № 49/К

м. Одеса

30 вересня 2019 р.

Звільнити Випробувальченко Антона Григоровича, з посади майстра з експлуатації та ремонту машин і механізмів з 30 вересня 2019 року у зв'язку зі встановленою невідповідністю займаній посаді (виконуваній роботі) протягом строку випробування, згідно п. 11 ч. 1 ст. 40 та ст. 28 КЗпП України.

Бухгалтерії виплатити Випробувальченко Антону Григоровичу компенсацію відпустки за період роботи з 02 вересня 2019 р. та провести остаточний розрахунок із ним.

Директор ________________________ Міліонерченко В. С.


З розпорядженням ознайомлений:

__________________/ Випробувальченко А. Г./

Важные и популярные страницы / Важливі та популярні сторінки:

buh052529 Проверки инспекции по труду / buh052530 Перевірки Держпраці.

buh052549 Трудовой договор / buh052550 Трудовий договір.

buh052503 Индексация зарплаты / buh052504 Індексація зарплати.

buh052501 Сроки выплаты зарплаты / buh052502 Строки виплати зарплати.

buh052511 Компенсация за неиспользованный отпуск / buh052512 Компенсація за невикористану відпустку.

buh052505 Штатное расписание / buh052506 Штатний розпис.

buh052501 Табель учета рабочего времени / buh052502 Табель обліку робочого часу.

buh052507 Пример индексации зарплаты / buh052508 Приклад індексації заробітної плати.

buh052509 Расчет отпускных / buh052510 Розрахунок відпускних.

buh052505 Таблица индексации зарплаты / buh052506 Таблиця індексації зарплати.

buh052501 Больничные / buh052502 Лікарняні.

buh052521 Классификатор профессий, Украина / buh052522 Код класифікатора професій.

buh052509 Пособие по беременности и родам / buh052510 Допомога по вагітності та пологах.

buh052543 Декретный отпуск по беременности и родам / buh052544 Декретна відпустка по вагітності та пологах.

buh052557 Уведомление о приеме на работу / buh052558 Повідомлення про прийняття на роботу.

buh052517 Правила внутреннего трудового распорядка / buh052518 Правила внутрішнього трудового розпорядку.

buh052541 Сменный график работы / buh052542 Змінний графік роботи.

buh052543 Работа в ночное время / buh052544 Робота в нічний час.

buh052571 Выходное пособие / buh052572 Вихідна допомога.

buh052573 Личная карточка работника / buh052574 Особова картка працівника.

buh052575 Приказ о приеме на работу / buh052576 Наказ про прийняття на роботу.

buh052577 Заявление о приеме на работу / buh052578 Заява про прийняття на роботу.