БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Приклад запису у трудову книжку про звільнення за угодою сторін, ч. 1 ст. 36 КЗпП

Реклама

Тема: Звільнення за угодою сторін (Увольнение по соглашению сторон).

№ запису Дата Відомості пpо прийом на роботу, переведення нa іншу роботу і звільнення (iз зазначенням причини і посиланням нa статтю, пункт закону) На пiдставі чого внесено запис (документ, йoго дата і номер)
Чиcло Місяць Рік
• • • • • • • • •
19 16 08 2019 Звільнений за угодою сторін, п. 1 ст. 36 КЗПП України Наказ №69 від 16.08.2019 р.

Директор ТОВ «Втомлені працівники» підпис Працелюбченко І. О.

місце печатки

Важные и популярные страницы / Важливі та популярні сторінки:

buh051629 Проверки инспекции по труду / buh051630 Перевірки Держпраці.

buh051649 Трудовой договор / buh051650 Трудовий договір.

buh051603 Индексация зарплаты / buh051604 Індексація зарплати.

buh051601 Сроки выплаты зарплаты / buh051602 Строки виплати зарплати.

buh051611 Компенсация за неиспользованный отпуск / buh051612 Компенсація за невикористану відпустку.

buh051605 Штатное расписание / buh051606 Штатний розпис.

buh051601 Табель учета рабочего времени / buh051602 Табель обліку робочого часу.

buh051607 Пример индексации зарплаты / buh051608 Приклад індексації заробітної плати.

buh051609 Расчет отпускных / buh051610 Розрахунок відпускних.

buh051605 Таблица индексации зарплаты / buh051606 Таблиця індексації зарплати.

buh051601 Больничные / buh051602 Лікарняні.

buh051621 Классификатор профессий, Украина / buh051622 Код професії.

buh051609 Пособие по беременности и родам / buh051610 Допомога по вагітності та пологах.

buh051643 Декретный отпуск по беременности и родам / buh051644 Декретна відпустка по вагітності та пологах.

buh051657 Уведомление о приеме на работу / buh051658 Повідомлення про прийняття на роботу.

buh051617 Правила внутреннего трудового распорядка / buh051618 Правила внутрішнього трудового розпорядку.

buh051641 Сменный график работы / buh051642 Змінний графік роботи.

buh051643 Работа в ночное время / buh051644 Робота в нічний час.

buh051671 Выходное пособие / buh051672 Вихідна допомога.

buh051673 Личная карточка работника / buh051674 Особова картка працівника.

buh051675 Приказ о приеме на работу / buh051676 Наказ про прийняття на роботу.

buh051677 Заявление о приеме на работу / buh051678 Заява про прийняття на роботу.