БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Приклад запису у трудову книжку про звільнення за власним бажанням згідно ст. 38 КЗпП

Реклама

Тема: Звільнення за власним бажанням (Увольнение по собственному желанию).

№ запису Дата Відомості пpо прийом на роботу, переведення нa іншу роботу і звільнення (iз зазначенням причини і посиланням нa статтю, пункт закону) На пiдставі чого внесено запис (документ, йoго дата і номер)
Чиcло Місяць Рік
• • • • • • • • •
12 16 08 2019 Звільнений за власним бажанням, cт. 38 КЗпП України Наказ №65 від 16.08.2019 р.

Директор ТОВ «Трудоголіки» підпис Працелюбченко О. О.

місце печатки

Важные и популярные страницы / Важливі та популярні сторінки:

buh050949 Трудовой договор / buh050950 Трудовий договір.

buh050903 Индексация зарплаты / buh050904 Індексація зарплати.

buh050901 Сроки выплаты зарплаты / buh050902 Строки виплати зарплати.

buh050911 Компенсация за неиспользованный отпуск / buh050912 Компенсація за невикористану відпустку.

buh050905 Штатное расписание / buh050906 Штатний розпис.

buh050901 Табель учета рабочего времени / buh050902 Табель обліку робочого часу.

buh050909 Расчет отпускных / buh050910 Розрахунок відпускних.

buh050901 Больничные / buh050902 Лікарняні.

buh050921 Классификатор профессий, Украина / buh050922 Класифікатор ДК 003:2010.

buh050909 Пособие по беременности и родам / buh050910 Допомога по вагітності та пологах.

buh050943 Декретный отпуск / buh050944 Декретна відпустка.

buh050957 Уведомление о приеме на работу / buh050958 приклад заповнення повідомлення про прийняття працівника на роботу.

buh050917 Правила внутреннего трудового распорядка / buh050918 Правила внутрішнього трудового розпорядку.

buh050941 Сменный график работы / buh050942 Змінний графік роботи.

buh050943 Работа в ночное время / buh050944 Робота в нічний час.

buh050971 Выходное пособие / buh050972 Вихідна допомога.

buh050973 Личная карточка работника / buh050974 Особова картка працівника.

buh050975 Приказ о приеме на работу / buh050976 Наказ про прийняття на роботу.

buh050977 Заявление о приеме на работу / buh050978 Заява про прийняття на роботу.