БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Зразок заяви про звільнення за власним бажанням

Реклама

Тема: buh050490 Звільнення за власним бажанням (buh050489 Увольнение по собственному желанию).

Встановленої форми такої заяви не існує.

Спочатку наведемо простий зразок заяви, а потім - як може виглядати цей приклад, якщо на підприємстві досить багато працівників та існує система візування.

Директору ТОВ «Трудоголіки»
Працелюбченко О. О.

від економіста
Відпочивайченко Сергія Вікторовича

Заява


Прошу звільнити мене із займаної посади за власним бажанням з 16 серпня 2019 pоку.


02 серпня 2019 р.


________________ Відпочивайченко С. В.

• • • • • • • • • • •

Як ця заява може виглядати з візами директора (зверху) та безпосереднього начальника (знизу):


До виконання

Кадровченко Ю. М.

Працелюбченко

02.08.2019 р.

Директору ТОВ «Трудоголіки»

Працелюбченко О. О.

від економіста

Відпочивайченко Сергія Вікторовича

Заява


Прошу звільнити мене iз займаної посади зa влaсним бажанням з 16 серпня 2019 pоку.


02 серпня 2019 р.


________________ Відпочивайченко С. В.


Начальник фінансового відділу

Багатогрошовченко (Багатогрошовченко М. П.)

Важные и популярные страницы / Важливі та популярні сторінки:

buh050429 Проверки инспекции по труду / buh050430 Перевірки Держпраці.

buh050449 Трудовой договор / buh050450 Трудовий договір.

buh050403 Индексация зарплаты / buh050404 Індексація зарплати.

buh050401 Сроки выплаты зарплаты / buh050402 Строки виплати зарплати.

buh050411 Компенсация за неиспользованный отпуск / buh050412 Компенсація за невикористану відпустку.

buh050405 Штатное расписание / buh050406 Штатний розпис.

buh050401 Табель учета рабочего времени / buh050402 Табель обліку робочого часу.

buh050409 Расчет отпускных / buh050410 Розрахунок відпускних.

buh050401 Больничные / buh050402 Лікарняні.

buh050421 Классификатор профессий, Украина / buh050422 Код класифікатора професій.

buh050409 Пособие по беременности и родам / buh050410 Допомога по вагітності та пологах.

buh050443 Декретный отпуск по беременности и родам / buh050444 Декретна відпустка по вагітності та пологах.

buh050457 Уведомление о приеме на работу / buh050458 Повідомлення про прийняття на роботу, зразок.

buh050417 Правила внутреннего трудового распорядка / buh050418 Правила внутрішнього трудового розпорядку.

buh050441 Сменный график работы / buh050442 Змінний графік роботи.

buh050443 Работа в ночное время / buh050444 Робота в нічний час.

buh050471 Выходное пособие / buh050472 Вихідна допомога.

buh050473 Личная карточка работника / buh050474 Особова картка працівника.

buh050475 Приказ о приеме на работу / buh050476 Наказ про прийняття на роботу.

buh050477 Заявление о приеме на работу / buh050478 Заява про прийняття на роботу.