БУХОБЛІК: ПОДАТКИ ОБЛІК ПРАЦІВНИКИ

Приклад наказу про прийняття на основне місце роботи

Реклама

Тема: Наказ про прийняття на роботу (Приказ о приеме на работу).

Додатково скачайте Обов'язкові кадрові документи >>

Заповніть Наказ про прийняття на роботу в онлайн-режимі + роздрукуйте:
[з підказками стосовно окремих пунктів]

_ТОВ "Мрії працівників"_

 

Найменування підприємства (установи, організації)

 

 

НАКАЗ (РОЗПОРЯДЖЕННЯ) N 39-К від "04" червня 2019 р.
про прийняття на роботу

Працелюбченко Інна Олександрівна

(прізвище, ім'я, по батькові)

 

Прийняти на роботу з "05" червня 2019 р.
до "____" _____________ 20___ р.
(заповнюється у разі строкового трудового договору (контракту))

Табельний номер

44

 

_____________фінансовий відділ____________
назва структурного підрозділу
_економіст з планування_
назва професії (посади), кваліфікація

 

умови прийняття на роботу
(необхідне відмітити позначкою "х"):

умови роботи:
(необхідне відмітити позначкою "х"):

    на конкурсній основі

робота:  Х  основна     за сумісництвом

    за умовами контракту до ____________ у разі необхідності вказати дату (дд.мм.рррр.)

умови праці (згідно атестації робочого місця):
________________________________________

    зі строком випробування ______ місяців

________________________________________

    на час виконання певної роботи

 Х  тривалість робочого дня (тижня) 40 год.  хв.

    на період відсутності основного працівника

    тривалість робочого дня (тижня) при роботі з неповним робочим часом __ год.

    із кадрового резерву

    ______________________________________

    за результатами успішного стажування

    ______________________________________

    переведення

 

    _____________________________________

 

Оклад: 10900,00 грн.

Керівник підприємства
(установи, організації)

___________________
(підпис)

_Міліонерченко С. О._
(Прізвище, ім'я, по батькові)

З наказом
(розпорядженням)
ознайомлений


________________________
(підпис працівника)


"04" червня 2019 року

Популярные и важные страницы / Популярні та важливі сторінки:

buh041449 Трудовой договор / buh041450 Трудовий договір.

buh041403 Индексация зарплаты / buh041404 Індексація зарплати.

buh041401 Сроки выплаты зарплаты / buh041402 Строки виплати зарплати.

buh041411 Компенсация за неиспользованный отпуск / buh041412 Компенсація за невикористану відпустку.

buh041405 Штатное расписание / buh041406 Штатний розпис.

buh041401 Табель учета рабочего времени / buh041402 Табель обліку робочого часу.

buh041409 Расчет отпускных / buh041410 Розрахунок відпускних.

buh041401 Больничные / buh041402 Лікарняні.

buh041421 Классификатор профессий, Украина / buh041422 Класифікатор професій.

buh041409 Пособие по беременности и родам / buh041410 Допомога по вагітності та пологах.

buh041443 Декретный отпуск / buh041444 Декретна відпустка.

buh041457 Уведомление о приеме на работу / buh041458 Повідомлення про прийняття на роботу.

buh041417 Правила внутреннего трудового распорядка / buh041418 Правила внутрішнього трудового розпорядку.

buh041441 Сменный график работы / buh041442 Змінний графік роботи.

buh041443 Работа в ночное время / buh041444 Робота в нічний час.

buh041471 Выходное пособие / buh041472 Вихідна допомога.