БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Пример №1 заполнения книги учета доходов

Реклама

Тема: Пример заполнения книги учета доходов (Приклад заповнення книги обліку доходів).

Рассмотрим условный пример. В течение марта 2019 г. предпринимателем (конкретно 2 группа плательщиков единого налога) получены такие доходы:

На основании данных о доходах заполним книгу учета доходов.

Приклад заповнення книги обліку доходів

Датa запису

Дохід вiд провадження діяльності*

Дохід, що оподатковується за ставкою 15%

вартість проданих товарів, виконаних робіт, наданих послуг

вартість безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг), грн, коп.

всього, грн, коп. (гр. 4 + гр. 5)

сума, грн, коп.

сума повернутих коштів за товар (роботи, послуги) та/або передоплати, грн, коп.

скоригована сума доходу, грн, коп. (гр. 2 - гр. 3)

вид доходу **

сума, грн, коп.

1

2

3

4

5

6

7

8

06.03.2019

50000,00 (Б)

50000,00 (Б)

50000,00 (Б)

11.03.2019

44000,00 (Б)

44000,00 (Б)

44000,00 (Б)

15.03.2019

7000,00 (Б)

- 7000,00 (Б)

- 7000,00 (Б)

21.03.2019

2000,00 (Б)

2000,00 (Б)

2000,00 (Б)

21.03.2019

3000,00 (Г)

3000,00 (Г)

3000,00 (Г)

Березень 2019 р.:

Готівкою (Г)

3000,00

3000,00

3000,00

Безготівково (Б)

96000,00

7000,00

89000,00

89000,00

І квартал 2019:

Готівкою (Г)

3000,00

3000,00

3000,00

Безготівково (Б)

96000,00

7000,00

89000,00

89000,00

Скачайте Кадрові документи підприємця >>

Важные и популярные страницы / Важливі та популярні сторінки:

buh039601 Сборник "Единый налог" / buh039602 Добірка "Єдиний податок".

buh039603 Декларация плательщика единого налога / buh039604 Декларація платника єдиного податку.

buh039605 Группы плательщиков единого налога / buh039606 Групи платників єдиного податку.

buh039607 Книга доходов и расходов / buh039608 Книга обліку доходів, витрат.

buh039633 Объединенный отчет по ЕСВ, НДФЛ / buh039634 Об'єднаний звіт з ЄСВ, ПДФО.

buh039611 Единый социальный взнос (ЕСВ) / buh039612 Єдиний соціальний внесок (ЄСВ).

buh039613 Отчет по ЕСВ / buh039614 Звіт з ЄСВ.

buh039647 Единый налог - 2 группа / buh039648 Єдиний податок - 2 група.

buh039649 Единый налог - 3 группа / buh039650 Єдиний податок - 3 група.

buh039663 Реквизиты для уплаты единого налога / buh039664 Реквізити для сплати єдиного податку.

buh039659 Декларация о доходах / buh039660 Декларація про доходи.

buh039661 Налог на прибыль / buh039662 Податок на прибуток.