БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Приклад №3 заповнення книги обліку доходів

Реклама

Тема: Приклад заповнення книги обліку доходів (Пример заполнения книги учета доходов).

Приклад заповнення книги обліку доходів

Датa запису

Дохід вiд провадження діяльності*

Дохід, що оподатковується за ставкою 15%

вартість проданих товарів, виконаних робіт, наданих послуг

вартість безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг), грн, коп.

всього, грн, коп. (гр. 4 + гр. 5)

сума, грн, коп.

сума повернутих коштів за товар (роботи, послуги) та/або передоплати, грн, коп.

скоригована сума доходу, грн, коп. (гр. 2 - гр. 3)

вид доходу **

сума, грн, коп.

1

2

3

4

5

6

7

8

06.03.2019

50000,00 (Б)

50000,00 (Б)

50000,00 (Б)

11.03.2019

44000,00 (Б)

44000,00 (Б)

44000,00 (Б)

15.03.2019

7000,00 (Б)

- 7000,00 (Б)

- 7000,00 (Б)

21.03.2019

2000,00 (Б)

2000,00 (Б)

2000,00 (Б)

21.03.2019

3000,00 (Г)

3000,00 (Г)

3000,00 (Г)

Березень 2019 р.:

Готівкою (Г)

3000,00

3000,00

3000,00

Безготівково (Б)

96000,00

7000,00

89000,00

89000,00

І квартал 2019:

Готівкою (Г)

3000,00

3000,00

3000,00

Безготівково (Б)

96000,00

7000,00

89000,00

89000,00

Разом 2019 рік:

Готівкою (Г)

3000,00

3000,00

3000,00

Безготівково (Б)

96000,00

7000,00

89000,00

89000,00

Додатково скачайте Обов'язкові кадрові документи підприємця >>

Важные и популярные страницы / Важливі та популярні сторінки:

buh039401 Сборник "Единый налог" / buh039402 Добірка "Єдиний податок".

buh039403 Декларация плательщика единого налога / buh039404 Декларація платника єдиного податку.

buh039405 Группы плательщиков единого налога / buh039406 Групи платників єдиного податку.

buh039407 Книга доходов и расходов / buh039408 Книга обліку доходів, витрат.

buh039409 Часто задаваемые вопросы о едином налоге / buh039410 Питання, що часто ставляться про єдиний податок.

buh039411 Единый социальный взнос (ЕСВ) / buh039412 Єдиний соціальний внесок (ЄСВ).

buh039433 Объединенный отчет по ЕСВ, НДФЛ / buh039434 Об'єднаний звіт з ЄСВ, ПДФО.

buh039447 Единый налог - 2 группа / buh039448 Єдиний податок - 2 група.

buh039449 Единый налог - 3 группа / buh039450 Єдиний податок - 3 група.

buh039463 Реквизиты для уплаты единого налога / buh039464 Реквізити для сплати єдиного податку.

buh039459 Декларация о доходах / buh039460 Декларація про доходи.

buh039461 Налог на прибыль / buh039462 Податок на прибуток.