БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Приклад №4 заповнення книги обліку доходів

Реклама

Тема: Приклад заповнення книги обліку доходів (Пример заполнения книги учета доходов).

Наприклад, 11.03.2019 помилково замість 44000,000 грн. у книзі було вказано 54000,00 грн. 29 березня помилка була виявлена і внесено коригуючий запис.

Згідно з порядком ведення книги, затвердженим наказом Мінфіну № 579 від 19.06.2015:

"Внесення виправлень здійснюється шляхом нового запису (з відображенням від’ємного або позитивного значення), який засвідчується підписом платника податку;"

Приклад заповнення книги обліку доходів

Датa запису

Дохід вiд провадження діяльності*

Дохід, що оподатковується за ставкою 15%

вартість проданих товарів, виконаних робіт, наданих послуг

вартість безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг), грн, коп.

всього, грн, коп. (гр. 4 + гр. 5)

сума, грн, коп.

сума повернутих коштів за товар (роботи, послуги) та/або передоплати, грн, коп.

скоригована сума доходу, грн, коп. (гр. 2 - гр. 3)

вид доходу **

сума, грн, коп.

1

2

3

4

5

6

7

8

06.03.2019

50000,00 (Б)

50000,00 (Б)

50000,00 (Б)

11.03.2019

54000,00 (Б)

54000,00 (Б)

54000,00 (Б)

15.03.2019

7000,00 (Б)

- 7000,00 (Б)

- 7000,00 (Б)

21.03.2019

2000,00 (Б)

2000,00 (Б)

2000,00 (Б)

21.03.2019

3000,00 (Г)

3000,00 (Г)

3000,00 (Г)

29.03.2019

-10000,00 (Б)

-10000,00 (Б)

-10000,00 (Б)

Березень 2019 р.:

Готівкою (Г)

3000,00

3000,00

3000,00

Безготівково (Б)

96000,00

7000,00

89000,00

89000,00

Додатково скачайте Обов'язкові кадрові документи підприємця >>

Важные и популярные страницы / Важливі та популярні сторінки:

buh039301 Сборник "Единый налог" / buh039302 Добірка "Єдиний податок".

buh039303 Декларация плательщика единого налога / buh039304 Декларація платника єдиного податку.

buh039305 Группы плательщиков единого налога / buh039306 Групи платників єдиного податку.

buh039307 Книга доходов и расходов / buh039308 Книга обліку доходів, витрат.

buh039309 Часто задаваемые вопросы о едином налоге / buh039310 Питання, що часто ставляться про єдиний податок.

buh039311 Единый социальный взнос (ЕСВ) / buh039312 Єдиний соціальний внесок (ЄСВ).

buh039333 Объединенный отчет по ЕСВ, НДФЛ / buh039334 Об'єднаний звіт з ЄСВ, ПДФО.

buh039347 Единый налог - 2 группа / buh039348 Єдиний податок - 2 група.

buh039349 Единый налог - 3 группа / buh039350 Єдиний податок - 3 група.

buh039363 Реквизиты для уплаты единого налога / buh039364 Реквізити для сплати єдиного податку.

buh039359 Декларация о доходах / buh039360 Декларація про доходи.

buh039361 Налог на прибыль / buh039362 Податок на прибуток.