БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Приклад 2 додаткової угоди до трудового договору (роботодавець - фізична особа)

Реклама

Тема: Трудовий договір, зразок (Трудовой договор, образец), Зміна режиму роботи (Изменение режима работы).

Скачайте електронну міні-книжку "Трудовий договір" >>

Додаткова угода №2/19
до трудового договору №6/18 від 22 листопада 2018 р.

26 лютого 2019 р.

м. Чорноморськ

Фізична особа-підприємець Суперменов Альберт Васильовч, іменований надалі Роботодавець, з одного боку, та Відпочивайченко Андрій Грогорович, іменований надалі Працівник, з іншого боку, уклали цю додаткову угоду до трудового договору №6/18 від 22.11.2018 року (далі — трудовий договір) про нижченаведене:

1. Викласти пункт 1.4 трудового договору в наступній редакції:

«Працівникові встановлюється режим роботи з 9.00 до 17.30 з перервою для відпочинку і харчування тривалістю 30 (тридцять) хвилин з 12.30 до 13.00».

2. Ця додаткова угода до трудового договору набирає чинності з 01 березня 2019 року

3. Ця додаткова угода до трудового договору є невід'ємною частиною трудового договору, складена у двох екземплярах, що мають однакову юридичну силу, один з яких зберігається у Роботодавця, інший - у Працівника.

4. Підписи, адреси, реквізити сторін:

... ... ...

Скачайте Обов'язкові кадрові документи підприємця >>

Важные и популярные страницы / Важливі та популярні сторінки:

buh029929 Проверки инспекции по труду / buh029930 Перевірки Держпраці.

buh029903 Индексация зарплаты / buh029904 Індексація зарплати.

buh029901 Сроки выплаты зарплаты / buh029902 Строки виплати зарплати.

buh029911 Компенсация за неиспользованный отпуск / buh029912 Компенсація за невикористану відпустку.

buh029905 Штатное расписание / buh029906 Штатний розпис.

buh029901 Табель учета рабочего времени / buh029902 Табель обліку робочого часу.

buh029907 Пример индексации зарплаты / buh029908 Приклад індексації заробітної плати.

buh029909 Расчет отпускных / buh029910 Розрахунок відпускних.

buh029905 Таблица индексации зарплаты / buh029906 Таблиця індексації зарплати.

buh029901 Больничные / buh029902 Лікарняні.

buh029921 Классификатор профессий, Украина / buh029922 Код класифікації професій.

buh029909 Пособие по беременности и родам / buh029910 Допомога по вагітності та пологах.

buh029943 Декретный отпуск по беременности и родам / buh029944 Декретна відпустка по вагітності та пологах.

buh029957 Уведомление о приеме на работу / buh029958 Повідомлення про прийняття на роботу.

buh029917 Правила внутреннего трудового распорядка / buh029918 Правила внутрішнього трудового розпорядку.

buh029941 Сменный график работы / buh029942 Змінний графік роботи.

buh029943 Работа в ночное время / buh029944 Робота в нічний час.