БУХОБЛІК: ПОДАТКИ ОБЛІК ПРАЦІВНИКИ

Приклад №07 заповнення табеля для обліку роботи охоронців

Реклама

Тема: buh023931 Заповнення табеля робочого часу / buh023932 Заполнение табеля рабочего времени.

Приклад.

На підприємстві встановлений п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями (субота, неділя).

4 охоронця ведуть цілодобову охорону території підприємства.

Один охоронник (Гусь І. М.) працює за графіком роботи підприємства (п'ять днів на тиждень, вихідні дні - субота, неділя). Тривалість його зміни — 8 годин (з 9.00 до 18.00, перерва на обід з 13.00 до 14.00).

Для інших трьох охоронців (Мусь О. І., Рись М. М., Лось М. І.) встановлено підсумовуваний облік робочого часу, з обліковим періодом що дорівнює місяцю. Вони працюють за графіком змінності:

• у буденні дні — з 18.00 до 9.00 (15 робочих годин);

• у вихідні, святкові і неробочі дні — з 9.00 до 9.00 (24 години).

Вихідні дні охоронцям з підсумовуваним обліком робочого часу встановлюються по можливості в суботу та неділю. Норма робочого часу на даний місяць, розрахована по графіку п'ятиденного тижня, складає 176 годин.

Маємо такий графік змінності охоронців підприємства >>>.

Оскільки у цьому прикладі охоронці, яким встановлений підсумовуваний облік робочого часу, не мають перерви в роботі, то весь їх час знаходження на робочому місці включається в робочий час.

Додатково скачайте Обов'язкові кадрові документи >>

ТАБЕЛЬ ОБЛІКУ ВИКОРИСТАННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ на _________ 20___ року

№ з
/
п

Табе-льний номер

Стать (ч/ж)

П. І. Б.,
посада

Відмітки про явки та неявки за числами місяця (годин)

Відпрацьовано за місяць

<…>

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

Х

днів

годин

всього

з них:

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

над-уро-чно

ніч-них

вечі-рніх

вихід-них, свят-кових

. . .

21

0021

ч

Гусь І. М., охоронник

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

Х

22

176

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Х

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

22

0022

ч

Мусь О. І., охоронник

6/4/
2

9/6

6/
4/
2

9/6

6/4/
2

9/6

6/4/
2

9/6

15/
4/
2

9/6

Х

20

168

80

40

Р/
ВЧ/ РН

Р/
РН

Р/
ВЧ/
РН

Р/
РН

Р/
ВЧ/ РН

Р/
РН

Р/
ВЧ/ РН

Р/
РН

Р/
ВЧ/
РН

Р/
РН

Х

6/4/
2

9/6

15/
4/
2

9/6

6/4/
2

9/6

6/4/
2

9/6

6/
4/
2

9/6

Р/
ВЧ/ РН

Р/
РН

Р/
ВЧ/
РН

Р/
РН

Р/
ВЧ/ РН

Р/
РН

Р/
ВЧ/ РН

Р/
РН

Р/
ВЧ/ РН

Р/
РН

23

0023

ч

Рись М. М., охоронник

6/
4/
2

9/6

15/
4/
2

9/6

6/4/
2

9/6

6/
4/
2

9/6

6/
4/
2

9/6

Х

20

177

1

80

40

Р/
ВЧ/ РН

Р/
РН

Р/
ВЧ/
РН

Р/
РН

Р/
ВЧ/ РН

Р/
РН

Р/
ВЧ/
РН

Р/
РН

Р/
ВЧ/ РН

Р/
РН

Х

6/
4/
2

9/6

15/
4/
2

9/6

6/4/
2

9/6

15/
4/
2

9/6

6/
4/
2

9/6

Р/
ВЧ/ РН

Р/
РН

Р/
ВЧ/
РН

Р/
РН

Р/
ВЧ/ РН

Р/
РН

Р/
ВЧ/
РН

Р/
РН

Р/
ВЧ/ РН

Р/
РН

24

0024

ч

Лось М. І., охоронник

9/6

6/4/
2

9/6

15/4/
2

9/6

6/4/
2

9/6

15/
4/
2

9/6

6/4/
2

Х

20

177

1

80

40

Р/
РН

Р/
ВЧ/ РН

Р/
РН

Р/
ВЧ/
РН

Р/
РН

Р/
ВЧ/ РН

Р/
РН

Р/
ВЧ/
РН

Р/
РН

Р/
ВЧ/ РН

Х

9/6

6/
4/
2

9/6

6/4/
2

9/6

6/4/
2

9/6

15/
4/
2

9/6

6/4/
2

Р/
РН

Р/
ВЧ/ РН

Р/
РН

Р/
ВЧ/
РН

Р/
РН

Р/
ВЧ/ РН

Р/
РН

Р/
ВЧ/
РН

Р/
РН

Р/
ВЧ/ РН

. . .

...

Умовні позначення

Код

буквений

цифровий

Години роботи, передбачені колдоговором

Р

01

<…>

Вечірні години роботи

ВЧ

03

Нічні години роботи

РН

04

<…>

Важные и популярные страницы / Важливі та популярні сторінки:

buh023901 Табель учета рабочего времени / buh023902 Табель обліку робочого часу.

buh023903 Суммированный учет рабочего времени / buh023904 Підсумований облік робочого часу.

buh023905 Штатное расписание / buh023906 Штатний розпис.

buh023917 Правила внутреннего трудового распорядка / buh023918 Правила внутрішнього трудового розпорядку.

buh023925 Сменный график работы / buh023926 Змінний графік роботи.

buh023927 Работа в ночное время / buh023928 Робота в нічний час.

buh023941 Индексация зарплаты / buh023942 Індексація зарплати.

buh023943 Декретный отпуск / buh023944 Декретна відпустка.

buh023957 Уведомление о приеме на работу / buh023958 Хто подає повідомлення про прийняття працівника на роботу?.

buh023921 Классификатор профессий (Украина) / buh023922 Класифікатор професій.

buh023909 Расчет отпускных / buh023910 Розрахунок відпускних.

buh023911 Компенсация за неиспользованный отпуск / buh023912 Компенсація за невикористану відпустку.

buh023915 Расчет больничного / buh023916 Розрахунок лікарняних.

buh023951 График сменности / buh023952 Графік змінності.

buh023954 Бланк табеля робочого часу