БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Таблиця. Як заповнювати окремі графи Таблиці 6 звіту з ЄСВ для декретних.

Реклама

Тема: Звіт з ЄСВ / Отчет по ЕСВ.

Таблиця. Як заповнювати окремі графи Таблиці 6 звіту з ЄСВ для декретних.

Графа Як заповнювати
9. Код категорії ЗО «42» — якщо до декретної відпустки йде звичайна працівниця підприємства (або будь-яка працівниця ФОП), до бази нарахування якої застосовували ставку ЄСВ 22 %;
«43» — за працівницею з інвалідністю, яка працює на підприємстві і до бази нарахування якої застосовували ставку ЄСВ 8,41 %
10. Код типу нарахувань Для рядків з декретними заповнюєте, тільки якщо виправляєте помилки, допущені в минулих періодах
11. Місяць і рік… Зазначаєте місяць і рік, на який припадає період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами. Доведеться заповнити стільки рядків, на скількі місяців випадає декретна відпустка.
15. Кількість
календарних днів
перебування в
трудових…
У місяці початку декретної відпустки графу 15 заповнюйте після рядка із зарплатою працівниці.
Якщо зарплата не нараховувалася, а тільки декретні — кількість календарних днів у трудових відносинах зазначайте в рядку з декретними.
У рядках, де зазначаємо допомогу за майбутні повні місяці відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, графа 15 = графі 16.
Тобто в наступних звітних місяцях у таблиці 6 на декретницю рядки без сумових показників, але з даними в графі 15 заповнювати буде не потрібно.
Місяць завершення декретної відпустки, якщо вона закінчується не в останній календарний день місяця, — значення гр. 15 = кількості календарних днів у такому місяці.
16. Кількість календарних днів відпустки… Зазначаєте кількість календарних днів декретної відпустки у відповідному місяці
17. Загальна сума… Вносите розподілені за місяцями суми допомоги без обмеження максимальною величиною (тобто фактично нараховані суми)
18. Сума… в межах
максимальної
величини…
Зазначаєте декретні з гр. 17 у сумі, що ввійшла до бази нарахування ЄСВ, з урахуванням її максимальної величини, що діяла в місяці, за який нараховані декретні
21. Сума нарахованого
єдиного внеску…
Зазначаєте суму ЄСВ, нарахованого на суму лікарняних, наведених у графі 18
22 - 25 Заповнюєте в загальному порядку

Важные и популярные страницы / Важливі та популярні сторінки:

buh009603 ЕСВ (единый социальный взнос) / buh009604 ЄСВ (єдиний соціальний внесок).

buh009605 Часто задаваемые вопросы о ЕСВ / buh009606 Питання, що часто ставляться про ЄСВ.

buh009607 Счета для уплаты ЕСВ / buh009608 Рахунки для сплати ЄСВ.

buh009607 НДФЛ в Украине / buh009608 ПДФО (прибутковий податок).

buh009601 Военный сбор / buh009602 Військовий збір.

buh009651 Единый налог / buh009652 Єдиний податок.

buh009647 Единый налог - 2 группа / buh009648 Єдиний податок - 2 група.

buh009649 Единый налог - 3 группа / buh009650 Єдиний податок - 3 група.

buh009659 Декларация о доходах / buh009660 Декларація про доходи.