БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Основні правила заповнення звіту з ЄСВ

Реклама

Тема: buh008934 Звіт з ЄСВ / buh008933 Отчет по ЕСВ.

Основні правила заповнення звіту з ЄСВ:

01. Звіт на паперовому носії заповнюють українською мовою в друкованому вигляді або кульковою ручкою із синім або чорним чорнилом друкованими літерами без помарок та виправлень.

02. У разі незаповнення того чи іншого рядка Звіту у зв'язку з відсутністю операції такий рядок прокреслюється.

03. При заповненні полів, які складаються з клітинок, кожен з необхідних символів акуратно вписують у відповідну окрему клітинку. Символи не повинні виходити за межі клітинок, а також накладатися на сусідні клітинки. Символи: крапка, апостроф, кома, тире тощо проставляють в окремих клітинках.

04. При заповненні поля без клітинок записи в цих полях не повинні накладатися на сусідні поля і перекривати службові написи бланка.

05. Грошові суми в таблицях Звіту зазначаємо в гривнях із копійками.

Важные и популярные страницы / Важливі та популярні сторінки:

buh008903 ЕСВ (единый социальный взнос) / buh008904 ЄСВ (єдиний соціальний внесок).

buh008905 Часто задаваемые вопросы о ЕСВ / buh008906 Питання, що часто ставляться про ЄСВ.

buh008907 Счета для уплаты ЕСВ / buh008908 Рахунки для сплати ЄСВ.

buh008907 НДФЛ в Украине / buh008908 ПДФО (прибутковий податок).

buh008901 Военный сбор / buh008902 Військовий збір.

buh008951 Единый налог / buh008952 Єдиний податок.

buh008947 Единый налог - 2 группа / buh008948 Єдиний податок - 2 група.

buh008949 Единый налог - 3 группа / buh008950 Єдиний податок - 3 група.

buh008959 Декларация о доходах / buh008960 Декларація про доходи.

Получайте новости: