БУХУЧЕТ: Налоги Учет Работники Расчеты

Перелік прикладів у електронній книжці "Щорічні відпустки"

Примітка: 20% сторінок книжки доступні для перегляду >>>

Детальніше про книгу


Перелік прикладів, наведених у електронній книжці "Щорічні відпустки":

1) приклад довідки з основного місця роботи для основної відпустки сумісника;

2) приклад розрахунку кількості днів відпустки пропорційно відпрацьованому часу, якщо співробітник не відпрацював півроку;

3-4) два приклади заяви на основну щорічну відпустку (якщо роботодавець - юридична особа або підприємець);

5) приклад наказу на основну щорічну відпустку;

6) приклад заяви на додаткову щорічну відпустку;

7) приклад наказу на додаткову щорічну відпустку;

8) приклад розрахунку кількості днів додаткової відпустки за роботу на комп'ютері за фактично відпрацьований час;

9) приклад Протоколу загальних зборів членів трудового колективу з обранням представника для узгодження графіка відпусток;

10) приклад проекту графіка відпусток;

11) приклад опитувального аркушу для врахування інтересів працівників при складанні графіку відпусток;

12-14) три приклади форми графіку відпусток;

15) приклад наказу про затвердження графіка відпусток та відповідних погоджувальних написів директора, голови пeрвинної профспілкової організації;

16) приклад повідомлення про дату початку відпустки;

17) приклад заяви про перенесення відпустки у випадку лікарняного під час відпустки;

18) приклад заяви про перенесення відпустки за бажанням працівника з візою його керівника;

19) приклад наказу про перенесення відпустки;

20) приклад заповнення окремих граф щодо перенесення відпусток у Графіку відпусток;

21) приклад перерахунку відпускних у випадку перенесення відпустки у зв'язку з хворобою;

22-23) два приклади визначення розрахункового періоду у підрозділі "5 етапів розрахунку відпускних";

24) приклад визначення розрахункового періоду якщо послідовно надають основну і додаткову відпустки;

25-47) 23 приклади розрахунку відпускних у підрозділі "Приклади розрахунку відпускних";

48) приклад наказу про зменшення коефіцієнта коригування середнього заробітку;

49-53) 5 прикладів розрахунку коригування середньої зарплати для нарахування відпускних;

54) приклад доповідної записки про відкликання з відпустки;

55) приклад заяви працівника про згоду на відкликання з відпустки;

56) приклад наказу про відкликання з відпустки;

57) приклад заповнення табеля з основною щорічною відпусткою та її продовженням у зв'язку з лікарняним;

58) приклад відображення відпустки в особовій картці;

59) приклад заповнення звіту з ЄСВ з відпускними;

60-61) два приклади відображення відпускних у формі №1-ДФ;

62) приклад обліку нарахування та виплати відпускних (проводки);

63) приклад розрахунку резерву відпусток;

64) приклад розрахунку компенсації відпусток у разі звільнення;

65) приклад заяви працівника на отримання компенсації відпустки (без звільнення);

66) приклад наказу про виплату грошової компенсації відпустки (без звільнення);

67-70) 4 приклади розрахунку кількості днів відпустки, що підлягають компенсації;

71-73) 3 приклади розрахунку компенсації відпустки.

Детальніше про книгу