Найчастіші питання / відповіді...
 

Лист Мінюста № 607-0-26-10-34 вiд 19.02.2010 Пpо підстави звільнення бухгалтерів вiд кримінальної тa адміністративної відповідальності

Тема: Бухгалтерський облік (Бухгалтерский учет в Украине).

Про застосування Положення про головних бухгалтерів, затвердженого постановою Ради Міністрів СРСР від 24 січня 1980 року № 59, та підстави звільнення бухгалтерів від кримінальної та адміністративної відповідальності

(Витяг)

Міністерство юстиції розглянуло <...> запит щодо застосування Положення про головних бухгалтерів, затвердженого постановою Ради Міністрів СРСР від 24 січня 1980 року № 59 (далі - Положення), підстав звільнення бухгалтерів від кримінальної та адміністративної відповідальності та, з урахуванням листа Міністерства фінансів України від 12 лютого 2010 року № 31-34000-10-5/3091 (додається), повідомляє.

Абзацами першим та другим пункту 15 Положення визначено, що головному бухгалтеру забороняється приймати до виконання та оформлення документи, пов'язані з операціями, які суперечать законодавству і визначеного порядку прийому, зберігання і використання грошових ресурсів, товарно-матеріальних та інших цінностей.

У випадку отримання від керівника об'єднання, підприємства, організації, установи розпорядження вчинити такі дії головний бухгалтер, не виконуючи його, у письмовій формі звертає увагу керівника на незаконність наданого ним розпорядження. При отриманні від керівника повторного письмового розпорядження головний бухгалтер виконує його. Повну відповідальність за незаконність здійсненої операції несе керівник об'єднання, підприємства, організації, закладу.

Згідно з Постановою Верховної Ради України від 12 вересня 1991 року № 1545-XII "Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР" до прийняття відповідних актів законодавства України на території республіки застосовуються акти законодавства Союзу РСР з питань, які не врегульовані законодавством України, за умови, що вони не суперечать Конституції і законам України.

При цьому правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні визначаються Законом України від 16 липня 1999 року № 996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (далі - Закон).

Згідно з частиною другою статті 6 Закону регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється Міністерством фінансів України, яке затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності.

Відповідно до частин третьої, восьмої статті 8 та частини восьмої статті 9 Закону відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом установленого терміну, але не менше трьох років, несе власник (власники) або уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством відповідно до законодавства та установчих документів.

Відповідальність за бухгалтерський облік господарських операцій, пов'язаних з ліквідацією підприємства, включаючи оцінку майна і зобов'язань підприємства та складання ліквідаційного балансу і фінансової звітності, покладається на ліквідаційну комісію, яка утворюється відповідно до законодавства.

Відповідальність за несвоєчасне складання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку та недостовірність відображених у них даних несуть особи, які склали та підписали ці документи.

Також частинами шостою та сьомою статті 8 Закону  визначено, що керівник підприємства зобов'язаний створити необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку, забезпечити неухильне виконання всіма підрозділами, службами та працівниками, причетними до бухгалтерського обліку, правомірних вимог бухгалтера щодо дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів.

Головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку підприємства: - забезпечує дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання і подання у встановлені строки фінансової звітності; - організує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій; - бере участь в оформленні матеріалів, пов'язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів підприємства; - забезпечує перевірку стану бухгалтерського обліку у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах підприємства.

Одночасно зазначаємо, що головний бухгалтер за вчинення неправомірних дій несе відповідальність у випадках, передбачених чинним законодавством, зокрема Кодексом України про адміністративні правопорушення  та Кримінальним кодексом України.

Згідно з частинами третьою - п'ятою статті 41 Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 року № 2341-III  не підлягає кримінальній відповідальності особа, яка відмовилася виконувати явно злочинний наказ або розпорядження.

Особа, що виконала явно злочинний наказ або розпорядження, за діяння, вчинені з метою виконання такого наказу або розпорядження, підлягає кримінальній відповідальності на загальних підставах.

Якщо особа не усвідомлювала і не могла усвідомлювати злочинного характеру наказу чи розпорядження, то за діяння, вчинене з метою виконання такого наказу чи розпорядження, відповідальності підлягає тільки особа, що віддала злочинний наказ чи розпорядження. <...>

Заступник міністра

Н.Богашевий

↓ Скачайте безкоштовні довідники ↓

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Найчастіші питання...

Відео:

 
 
 
 
 
 

© 2022 Бухоблік - buhoblik.org.ua