Часто задаваемые вопросы...
 

Витяг з Регламенту Акредитованого центру сертифікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту ДФС. Пункт 6

Тема: Електронна звітність (Электронная отчетность), ЕЦП - електронний цифровий підпис (ЭЦП - Электронная цифровая подпись).

6 ПРОЦЕДУРИ ТА МЕХАНІЗМИ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОСИЛЕНИХ СЕРТИФІКАТІВ

6. Процедури та механізми обслуговування посилених сертифікатів


6.1. Порядок генерації ключів підписувачів

Відкритий та особистий ключі підписувача можуть бути згенеровані:

 • на робочому місці підписувача (для посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій державної форми власності);
 • на станції генерації ключів в АЦСК ІДД ДФС.

Для генерації відкритих та особистого ключів на робочому місці підписувача застосовуються надійні засоби ЕЦП. При цьому генерація здійснюється з використанням технічних засобів заявника. Згенерований особистий ключ підписувача захищається паролем та записується на носій ключової інформації. Відповідальність за забезпечення конфіденційності та цілісності особистого ключа несе підписувач.

Довіряння повноважень з генерації ключів посадовими особами органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій державної форми власності забороняється.

Надійний засіб ЕЦП за допомогою відповідного особистого ключа створює самопідписані запити на формування посилених сертифікатів підпису та шифрування, які містять відкриті ключі підписувача та додаткову інформацію для формування посилених сертифікатів у АЦСК ІДД ДФС.

Запити на формування посилених сертифікатів підпису та шифрування зберігаються підписувачем у форматах: «ПІБ EU-XXXXXXXX.p10» та «ПІБ EU-KEP-XXXXXXXX.p10» відповідно (для електронної печатки замість «ПІБ» зазначається «електронна печатка та ЄДРПОУ юридичної особи»). Розширення файлу запиту (.p10) повинно залишатися без змін.

Наприклад:

Петренко Петро Васильович EU-6E50VH92.p10;

Петренко Петро Васильович EU-KEP-3R15GT23.p10, де:

 • «Петренко Петро Васильович» – прізвище, ім’я по батькові підписувача;
 • «EU-6E50VH92.p10» – унікальне ім’я файлу запиту для формування посиленого сертифіката підпису, що створюється за замовчуванням;
 • «EU-KEP-3R15GT23.p10» – унікальне ім’я файлу запиту для формування посиленого сертифіката шифрування, що створюється за замовчуванням.

Передача до АЦСК ІДД ДФС сформованих підписувачем запитів здійснюється на носії інформації особисто підписувачем або відповідальною особою після процедури реєстрації заявника.

У разі генерації відкритих та особистого ключа підписувача в АЦСК ІДД ДФС ключі генеруються ним особисто або його представником на станції генерації ключів, що входить до складу програмно-технічного комплексу АЦСК ІДД ДФС. У разі генерації ключів підписувача представником адміністратор реєстрації у його присутності вилучає носій з ключовою інформацією зі станції генерації ключів, запечатує його в конверт та скріплює власним підписом з прикладенням печатки ВПР АЦСК ІДД ДФС. На конверті обов’язково зазначається ПІБ підписувача та застереження «Увага! У цьому конверті міститься особистий ключ ЕЦП. Відкрити цей конверт має право лише власник особистого ключа, ПІБ якого зазначені на конверті.».

Особистий ключ підписувача записується на носій ключової інформації та залишається у нього, а сформовані запити на формування посилених сертифікатів передаються через службовий носій інформації на робочу станцію адміністратора реєстрації.

Особисті ключі підписувачів та паролі захисту до них в АЦСК ІДД ДФС не зберігаються.

Строк дії особистого ключа підписувача становить не більше двох (2) років. Початком строку дії особистого ключа вважається дата та час формування посиленого сертифіката, що містить відкритий ключ відповідний до особистого.


6.2. Порядок подання запиту на сертифікацію

Для формування посилених сертифікатів використовуються запити на формування посилених сертифікатів підпису та шифрування, які створюються в процесі генерації особистого та відкритих ключів.

Підтвердження володіння підписувачем відповідним особистим ключем та його відповідність відкритим ключам здійснюється адміністратором реєстрації без розкриття особистого ключа підписувача, шляхом перевірки ЕЦП на запиті за допомогою відкритого ключа, що міститься у запиті.

Якщо генерація особистих та відкритих ключів була проведена за межами АЦСК ІДД ДФС, запити на сертифікацію подаються адміністратору реєстрації відповідальною особою, яка пройшла процедуру ідентифікації та реєстрації.

Процедура подання запитів на сертифікацію для підписувачів, які мають чинний посилений сертифікат ідентична процедурі подання запитів на сертифікацію для нового підписувача.


6.3. Порядок формування посилених сертифікатів та надання їх підписувачам

Після ідентифікації та реєстрації заявника відповідно до п.5 Регламенту та генерації ключів підписувача, адміністратор реєстрації виконує процедуру перевірки унікальності відкритих ключів підписувача в реєстрі посилених сертифікатів АЦСК ІДД ДФС, включає дані про обмеження сфери використання ЕЦП, інші дані на вимогу заявника та надсилає електронні запити у захищеному вигляді до АЦСК ІДД ДФС для формування посилених сертифікатів. Адміністратор сертифікації здійснює контроль за формуванням посилених сертифікатів.

Строк обробки запиту на сертифікацію становить не більше двох (2) годин.

Сформовані посилені сертифікати вносяться до реєстру посилених сертифікатів АЦСК ІДД ДФС на інформаційному ресурсі АЦСК ІДД ДФС.

Адміністратор реєстрації, за бажанням клієнта, записує сформовані посилені сертифікати на окремий електронний носій інформації клієнта. Виготовлення посилених сертифікатів на паперових носіях здійснюється на вимогу клієнта у двох примірниках та засвідчується власноручним підписом клієнта, адміністратора реєстрації з прикладенням печатки АЦСК ІДД ДФС (ВПР).

По завершенню процедури формування посилених сертифікатів клієнту надаються:

 • посилені сертифікати в електронному вигляді, за бажанням клієнта, записані на окремий електронний носій інформації, за умови надання такого носія;
 • надійні засоби ЕЦП (розміщені на інформаційному ресурсі АЦСК ІДД ДФС);
 • посилені сертифікати в роздрукованому вигляді (на вимогу клієнта).

Посилені сертифікати підписувача, сформовані АЦСК ІДД ДФС чинні не більше ніж два роки.

Після отримання посилених сертифікатів клієнт повинен перевірити достовірність відомостей, викладених у ньому. При виявлені недостовірних даних або помилок клієнт повинен повідомити АЦСК ІДД ДФС (ВПР) в порядку, визначеному для скасування посиленого сертифіката. Після скасування сертифіката та виправлення реєстраційних даних формується новий посилений сертифікат.


6.4. Порядок повторного формування посиленого сертифіката

Повторне формування посиленого сертифіката полягає у формуванні нового посиленого сертифіката у разі передчасного (протягом строку обслуговування) скасування чинного посиленого сертифіката через компрометацію особистого ключа або зміну відомостей про підписувача зазначених у посиленому сертифікаті.

При повторному формуванні посиленого сертифіката адміністратор реєстрації повинен здійснити перевірку стосовно того, що інформація, яка надавалася раніше заявником під час реєстрації, дійсна.

При виникненні необхідності зміни даних, зазначених у посиленому сертифікаті, АЦСК ІДД ДФС може здійснити переформування посиленого сертифіката підписувачу із використанням попередньо засвідченого відкритого ключа підписувача у разі, якщо відповідний йому особистий ключ не був скомпрометований. При цьому не повинні бути порушені вимоги пункту 5.2 Правил, а час чинності особистого ключа та відповідного йому відкритого ключа не може перевищувати двох років.


6.5. Використання посилених сертифікатів та особистого ключа

Права та обов’язки підписувача (заявника)

Підписувач (заявник) зобов’язаний:

 • ознайомитись та дотримуватись умов надання послуг ЕЦП, визначених цим Регламентом та відповідними нормативними документами;
 • надавати повну та дійсну інформацію під час реєстрації, необхідну для його ідентифікації та формування посилених сертифікатів підписувача;
 • зберігати у таємниці особистий ключ ЕЦП та вживати всіх можливих заходів для запобігання його втрати, розкриття, зміни назви, зміни формату чи несанкціонованого використання;
 • не розголошувати іншим особам пароль захисту особистого ключа та ключову фразу голосової автентифікації;
 • не розголошувати іншим особам пароль захисту захищеного носія ключової інформації, на якому знаходиться особистий ключ ЕЦП;
 • використовувати особистий ключ виключно для мети, визначеної у посиленому сертифікаті та додержуватися інших обмежень щодо сфери використання посиленого сертифіката;
 • використовувати надійні засоби ЕЦП для генерації особистих та відкритих ключів, формування та перевірки ЕЦП;
 • негайно інформувати АЦСК ІДД ДФС про наступні події, що трапилися до закінчення строку чинності посиленого сертифіката: компрометацію особистого ключа, компрометацію паролю захисту особистого ключа, виявлені неточності або зміну даних, зазначених у посиленому сертифікаті;
 • не використовувати особистий ключ у разі його компрометації;
 • не використовувати особистий ключ, відповідний до посиленого сертифіката, заява на скасування чи блокування якого подана до АЦСК ІДД ДФС, протягом часу з моменту подання заяви і до моменту офіційного повідомлення про скасування посиленого сертифіката;
 • не використовувати для накладання ЕЦП особистий ключ, відповідний до посиленого сертифіката, який скасований або блокований.

Якщо заявник та підписувач є різними суб’єктами, заявник повинен зобов’язати підписувача виконувати вимоги Регламенту.

Підписувач (заявник) має право:

 • своєчасно отримувати послуги ЕЦП;
 • цілодобового вільного доступу з використанням телекомунікаційних мереж загального користування до посилених сертифікатів інших підписувачів, даних про статус посилених сертифікатів, посиленого сертифіката АЦСК ІДД ДФС, нормативних документів з питань надання послуг ЕЦП;
 • одержувати посилені сертифікати АЦСК ІДД ДФС;
 • одержувати списки відкликаних сертифікатів, сформовані АЦСК ІДД ДФС;
 • застосовувати посилений сертифікат АЦСК ІДД ДФС для перевірки посилених сертифікатів, сформованих АЦСК ІДД ДФС;
 • застосовувати списки відкликаних сертифікатів, сформовані АЦСК ІДД ДФС, для перевірки статусу власних посилених сертифікатів та посилених сертифікатів інших підписувачів;
 • ознайомлюватись з інформацією щодо діяльності АЦСК ІДД ДФС та надання послуг ЕЦП;
 • подавати заяви та скарги;
 • вимагати скасування, блокування або поновлення свого блокованого посиленого сертифіката відповідно до вимог Регламенту;
 • вимагати від АЦСК ІДД ДФС усунення порушень умов Регламенту та договору про надання послуг ЕЦП;
 • вимагати від АЦСК ІДД ДФС виконання вимог захисту персональних даних підписувача;
 • оскаржити дії чи бездіяльність АЦСК ІДД ДФС у судовому порядку.

98765

Користувач має право:

 • цілодобового вільного доступу з використанням телекомунікаційних мереж загального користування до посилених сертифікатів інших підписувачів, даних про статус посилених сертифікатів, посиленого сертифіката АЦСК ІДД ДФС, нормативних документів з питань надання послуг ЕЦП;
 • одержувати посилені сертифікати АЦСК ІДД ДФС;
 • одержувати списки відкликаних сертифікатів, сформовані АЦСК ІДД ДФС;
 • ознайомлюватись з інформацією щодо діяльності АЦСК ІДД ДФС та надання послуг ЕЦП;
 • використовувати надійні засоби ЕЦП;
 • отримання консультацій з питань ЕЦП від АЦСК ІДД ДФС.

Користувач зобов’язаний:

 • використовувати надійні засоби ЕЦП під час перевірки статусу посиленого сертифіката;
 • здійснювати перевірку чинності сертифіката з використанням інформації про статус сертифіката;
 • враховувати усі визначені у сертифікаті вимоги щодо його використання.

Користувач під час використання посиленого сертифіката несе відповідальність згідно з чинним законодавством.


6.6. Підстави та порядок скасування, блокування та поновлення посилених сертифікатів


6.6.1. Підстави скасування посилених сертифікатів

Скасування посиленого сертифіката – це дострокове припинення чинності посиленого сертифіката. Скасовані посилені сертифікати поновленню не підлягають. АЦСК ІДД ДФС негайно скасовує сформований посилений сертифікат підписувача у разі:

 • закінчення строку чинності сертифіката ключа;
 • набрання законної сили рішенням суду про скасування посиленого сертифіката;
 • смерті підписувача або оголошення його померлим за рішенням суду;
 • визнання підписувача недієздатним за рішенням суду;
 • припинення діяльності клієнта (юридичної особи або фізичної особи – підприємця);
 • компрометації особистого ключа підписувача;
 • розірвання підписувачем трудового договору [дивіться збірник Трудовий договір / Трудовой договор] з клієнтом (юридичною особою або фізичною особою – підприємцем);
 • надання клієнтом недостовірних даних;
 • не поновлення клієнтом заблокованого сертифіката протягом 30 календарних днів;
 • припинення (розірвання) договору про надання послуг ЕЦП з клієнтом;
 • за заявою клієнта або його уповноваженого представника.

98765


6.6.2. Обставини, за яких посилений сертифікат повинен бути скасований клієнтом
Клієнт зобов’язаний невідкладно звернутися до АЦСК ІДД ДФС за скасуванням посиленого сертифіката у разі:

 • компрометації особистого ключа підписувача (факт або обґрунтована підозра того, що особистий ключ став відомий іншим особам, втрата можливості подальшого використання особистого ключа із будь-яких обставин, зокрема, втрата або пошкодження носія ключової інформації тощо);
 • зміни відомостей, зазначених у посиленому сертифікаті: переведення на іншу посаду або звільнення з роботи підписувача (для посилених сертифікатів, в яких зазначена посада його власника);
 • зміна прізвища;
 • виявлення помилок у реквізитах посиленого сертифіката тощо.

Документи, що були підставою для скасування, блокування або поновлення посиленого сертифіката, фіксуються та зберігаються в АЦСК ІДД ДФС.


6.6.3. Порядок скасування посилених сертифікатів

Для скасування посиленого сертифіката клієнт зобов’язаний подати до АЦСК ІДД ДФС або ВПР письмову заяву встановленого зразка. Також клієнт може здійснити скасування посиленого сертифіката в усній формі по телефону.

Подання письмової заяви на скасування посиленого сертифіката здійснюється тільки протягом робочого дня АЦСК ІДД ДФС, в усній формі – цілодобово. У разі, неможливості подання заяви особисто клієнтом, повноваження на скасування посиленого сертифіката можуть бути надані довіреній особі.

Обробка заяви на скасування посиленого сертифіката та інформування клієнта (підписувача) про скасування здійснюється протягом двох годин з моменту надходження до АЦСК ІДД ДФС заяви на скасування посиленого сертифіката.

Часом скасування посиленого сертифіката вважається час зміни його статусу в реєстрі сертифікатів АЦСК ІДД ДФС.

98765


6.6.4. Порядок блокування посилених сертифікатів

Під блокуванням посиленого сертифіката розуміється тимчасове припинення чинності посиленого сертифіката.

Після блокування посиленого сертифіката, клієнт може протягом тридцяти календарних днів поновити строк чинності посиленого сертифіката. Блокований посилений сертифікат буде автоматично скасований АЦСК ІДД ДФС, якщо протягом зазначеного строку клієнт не поновить його чинність.

Блокування посиленого сертифіката здійснюється на підставі заяви клієнта: в усній, письмовій чи електронній формі.

У разі не повідомлення заявником про зміну даних, зазначених у чинних посилених сертифікатах (п. 6.5. Регламенту), при виявленні АЦСК ІДД ДФС невідповідності даних посилених сертифікатів інформації з Єдиного державного реєстру, останній має право блокувати відповідні посилені сертифікати з повідомленням заявника засобами телекомунікаційного зв’язку.

Часом блокування посиленого сертифіката вважається час зміни його статусу у реєстрі сертифікатів АЦСК ІДД ДФС.


6.6.5. Блокування/скасування посиленого сертифіката за заявою в усній формі

Заява на блокування чи скасування посиленого сертифіката в усній формі подається клієнтом (підписувачем) до АЦСК ІДД ДФС засобами телефонного зв’язку за номером, який опублікований АЦСК ІДД ДФС на власному інформаційному ресурсі, при цьому клієнт (підписувач) повинен повідомити адміністратору реєстрації наступну інформацію:

 • – ідентифікаційні дані власника посиленого сертифіката;
 • – ключову фразу голосової автентифікації;
 • – реєстраційний номер посиленого сертифіката.

Заява в усній формі приймається тільки у випадку позитивної автентифікації (збігу голосової фрази та ідентифікаційних даних підписувача з інформацією в реєстрі підписувачів).

Усна заява може бути подана цілодобово. Обробка усної заяви на блокування посиленого сертифіката та інформування його власника здійснюється протягом тридцяти хвилин з моменту подачі заяви.

98765


6.6.6. Блокування посиленого сертифіката за заявою у письмовій формі

Письмова заява подається до АЦСК ІДД ДФС (ВПР) за встановленою формою.

Подача заяви на блокування посиленого сертифіката здійснюється тільки протягом робочого дня АЦСК ІДД ДФС. У разі, неможливості подання заяви особисто клієнтом, повноваження на блокування посиленого сертифіката можуть бути надані довіреній особі.

Обробка такої заяви та інформування клієнта повинні бути здійснені протягом двох годин з моменту отримання заяви.


6.6.7. Блокування/скасування посиленого сертифіката за електронним запитом

Електронний запит на блокування/скасування посиленого сертифіката передається до ПТК АЦСК ІДД ДФС у формі вкладення у вигляді HTTP-запиту.

Електронний запит формується підписувачем за допомогою надійних засобів ЕЦП, які надаються АЦСК ІДД ДФС.

Електронний запит на блокування посиленого сертифіката підписувача засвідчується ЕЦП, накладеним за допомогою його особистого ключа.

Інформування підписувача про блокування здійснюються в режимі реального часу.


6.6.8. Порядок поновлення чинності посилених сертифікатів

Поновлення чинності посиленого сертифіката можливе лише для заблокованих посилених сертифікатів, термін блокування яких не скінчився.

Для здійснення поновлення чинності посиленого сертифіката, заявник подає до АЦСК ІДД ДФС або ВПР, письмову заяву встановленого зразка.

Подача заяви на поновлення чинності посиленого сертифіката здійснюється тільки протягом робочого дня АЦСК ІДД ДФС. У разі, неможливості подання заяви особисто підписувачем, він може надати довіреній особі повноваження для поновлення чинності його посиленого сертифіката.

Обробка письмової заяви на поновлення чинності посиленого сертифіката та інформування заявника повинні бути здійснені протягом двох годин з моменту подачі заяви.

Часом поновлення чинності посиленого сертифіката вважається час зміни його статусу у реєстрі посилених сертифікатів АЦСК ІДД ДФС.

98765


6.7. Закінчення строку чинності посиленого сертифіката підписувача

Строк дії особистого та відкритого ключа дорівнює строку чинності відповідного посиленого сертифіката.

Після закінчення строку чинності посиленого сертифіката, він вилучається з інформаційного ресурсу АЦСК ІДД ДФС та переміщується до архіву.

АЦСК ІДД ДФС зберігає посилений сертифікат та пов’язані з ним списки відкликаних сертифікатів безстроково. За запитом користувачів, АЦСК ІДД ДФС надає доступ до необхідного сертифіката та пов’язаних з ним списків відкликаних сертифікатів з архівних записів АЦСК ІДД ДФС.


6.8. Розповсюдження інформації про статус посилених сертифікатів

Для розповсюдження інформації про статус посилених сертифікатів підписувачів використовується механізм списку відкликаних сертифікатів та механізм визначення статусу посиленого сертифіката в режимі реального часу за допомогою OCSP протоколу.

У разі скасування (блокування, поновлення) посиленого сертифіката, оновлений список відкликаних сертифікатів випускається та публікується не пізніше двох годин після отримання запиту на відкликання посиленого сертифіката.

АЦСК ІДД ДФС надає всім користувачам послугу інтерактивного визначення статусу посиленого сертифіката. Послуга надається шляхом відправлення запиту за допомогою протоколу HTTP на OCSP-сервер АЦСК ІДД ДФС.

Якщо запит сформовано вірно, OCSP – сервер повертає відповідь на запит з інформацією про статус сертифіката.


6.9. Порядок надання послуг визначення статусу посиленого сертифіката в інтерактивному режимі (он-лайн перевірки статусу сертифіката)

Служба інтерактивного визначення статусу посиленого сертифіката (далі – OCSP сервер) – сервісна служба АЦСК ІДД ДФС, яка за запитами користувачів визначає статус посилених сертифікатів та надсилає відповідь, де зазначається статус сертифіката, який перевіряється, на даний момент.

Вимоги до протоколу визначення статусу сертифіката засновані на міжнародному стандарті RFC 2560 «Internet X.509 Public Key Infrastructure Online Certificate Status Protocol – OCSP».

Передача запиту на перевірку статусу сертифіката відбувається за допомогою методу GET або POST протоколу HTTP. Для передачі запиту на формування статусу сертифіката та отримання відповіді застосовується транспортний протокол HTTP.

Звичайно, статус посиленого сертифіката визначається за присутністю інформації про нього у списках CRL, які формуються із заданою періодичністю. Служба OCSP дозволяє отримати інформацію про стан посиленого сертифіката безпосередньо у будь-який момент часу, навіть якщо запису про зміну стану сертифіката в CRL списках ще немає.

Запит на інтерактивну перевірку статусу посиленого сертифіката виконується ПЗ підписувача АЦСК ІДД ДФС за протоколом OCSP, та представляється у вигляді повідомлення «OCSPRequest». Відповідь на інтерактивну перевірку статусу посиленого сертифіката надається у вигляді повідомлення «OCSPResponse». Формування та додержання вимог протоколу та аналіз одержаного відгуку цілком покладається на програмне забезпечення підписувача (надійні засоби ЕЦП).

Служба OCSP надає послуги в режимі трансакції, тобто кожному запиту відповідає один і лише один відгук, ініціатором транзакції виступає підписувач (програмне забезпечення підписувача). Трансакція служби OCSP починається з підготовки запиту у визначеному форматі клієнтським програмним забезпеченням, яке надсилає його до служби OCSP.

Якщо відповідь отримана від OCSP-сервера відповідає п.2.14 вимог до протоколу визначення статусу посиленого сертифіката, затвердженого наказом Міністерства юстиції України, Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації від 20.08.2012 №1236/5/453 «Про затвердження вимог до форматів, структури та протоколів, що реалізуються у надійних засобах електронного цифрового підпису» (із змінами), а OCSPResponseStatus дорівнює нулю, результат отриманого стану чинності посиленого сертифіката вважається достовірним і може бути використаний в подальшій роботі.

↓ Скачайте бесплатные справочники ↓

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Часто задаваемые вопросы...

Відео:

 
 
 
 
 
 

© 2021 Бухучет buhoblik.org.ua