Часто задаваемые вопросы...
 

Витяг з Регламенту Акредитованого центру сертифікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту ДФС. Пункт 5

Тема: Електронна звітність (Электронная отчетность), ЕЦП - електронний цифровий підпис (ЭЦП - Электронная цифровая подпись).

5 ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА АВТЕНТИФІКАЦІЯ

 

5. Ідентифікація та автентифікація


5.1. Порядок ідентифікації та реєстрації заявників

Ідентифікація заявника – це встановлення заявника, підписувача (підписувачів), перевірка наданих заявником даних, що включаються у посилений сертифікат, його повноважень, на підставі наданих документів.

Реєстрація заявника – внесення інформації про заявника та підписувача (підписувачів) до реєстру підписувачів АЦСК ІДД ДФС. Перед реєстрацією заявник (представник, відповідальна особа) повинен ознайомитись з умовами обслуговування посилених сертифікатів, передбачених Регламентом АЦСК ІДД ДФС.

Адміністратор реєстрації АЦСК ІДД ДФС виконує процедуру ідентифікації особи, яка звернулася до АЦСК ІДД ДФС, шляхом її встановлення за паспортом громадянина України, а за його відсутності паспортом громадянина іншої країни із нотаріально засвідченим перекладом на українську мову, посвідкою на тимчасове/постійне проживання, посвідченням біженця або паспортом громадянина України для виїзду за кордон з відміткою про постійне місце проживання в іноземній державі.

Відповідальна особа додатково ідентифікується за копією наказу керівника установи про визначення такої відповідальної особи.

За бажанням заявника, він може бути представлений довіреною особою (представником). В такому випадку заявник наділяє представника відповідними повноваженнями (подання до ВПР реєстраційних документів заявника, вчинення необхідних реєстраційних дій, генерація особистих ключів заявника тощо). Якщо реєстраційні документи заявника (реєстраційна картка тощо) підписані безпосередньо представником, в довіреності повинно бути додатково обумовлено наділення представника повноваженнями укладати від імені заявника договір про надання послуг ЕЦП.

Використання факсимільного підпису при завірянні документів не допускається.

Заявник зобов’язаний надати свої контактні дані, в тому числі номер телефону та діючу адресу електронної пошти, що дозволяють зв’язатися з ним.

З метою запобігання доступу сторонніх осіб до ключових даних підписувачів довірена особа (представник) разом з комплектом реєстраційних документів надає до ВПР АЦСК ІДД ДФС конверти з розрахунку один конверт для одного носія особистого ключа підписувача.

До розгляду не приймаються документи, які мають підчистки, дописки, закреслені слова, інші незастережні виправлення, написи олівцем або мають пошкодження, внаслідок чого їх текст неможливо прочитати.

Після позитивної ідентифікації адміністратор реєстрації приймає рішення про реєстрацію підписувача.

Реєстрація здійснюється у присутності заявника (представника) або відповідальної особи та є підставою для генерації ключів, а також формування посиленого сертифіката підписувачу.


5.2. Ідентифікація та реєстрація юридичної особи

Встановлення заявника – юридичної особи здійснюється за установчими документами юридичної особи або копіями таких документів, які нотаріально засвідчені відповідно до законодавства.

При ідентифікації юридичної особи з’ясовують:

 • її повне та скорочене найменування;
 • місцезнаходження;
 • відомості про органи управління та їх склад;
 • дані, що ідентифікують осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та майном, їх повноваження;
 • ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

Крім цього, під час реєстрації встановлюється представник юридичної особи та його повноваження.

Документи, необхідні для отримання послуг ЕЦП юридичною особою:

 • заповнена та підписана Реєстраційна картка (для юридичної особи) встановленого зразка із згодою на обробку персональних даних підписувача, у двох примірниках;
 • додаток до розділу 2 Реєстраційної картки (в разі одночасного отримання послуг ЕЦП для більш ніж двох осіб), у двох примірниках;
 • оригінал статуту юридичної особи (засновницького договору, рішення про створення юридичної особи, яка діє на підставі модельного статуту) або його нотаріально засвідчена копія (надається виключно для ознайомлення);
 • документи, що підтверджують повноваження керівника заявника (копія наказу про призначення, протокол загальних зборів засновників/учасників);
 • копії документів, що підтверджують належність підписувача до юридичної особи та його повноваження (наказ про призначення на посаду або трудовий договір [дивіться збірник Трудовий договір / Трудовой договор]);
 • копія дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства або службової картки (за наявності таких осіб);
 • копія паспорта підписувача (копії 1-2 сторінок (3-6 за наявності відміток) та сторінка з відміткою про реєстрацію місця проживання) або паспорта громадянина України для виїзду за кордон з відміткою про постійне місце проживання в іноземній державі, засвідчена підписом власника;
 • копія посвідки на постійне (тимчасове) місце проживання або паспорт громадянина іншої країни із нотаріально засвідченим перекладом на українську мову (для іноземних громадян);
 • копія документа про зміну прізвища підписувача, виданого відповідним державним органом (якщо в поданих документах є невідповідність прізвища);
 • копія картки платника податків, засвідчена підписом власника (тільки для посадових осіб, які уповноважені на підписання звітності). За наявності у паспорті громадянина України реєстраційного номера облікової картки платника податків відповідно до вимог Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, затвердженого наказом Міндоходів від 10.12.2013 №779, замість копії картки платника податків може бути подана копія сторінки паспорта громадянина України з відповідною відміткою, засвідчена підписом власника. Якщо через релігійні переконання фізична особа відмовилась від реєстраційного номеру облікової картки платника податків, додатково подається копія сторінки паспорту з відміткою про таку відмову.


5.3. Ідентифікація та реєстрація філій та представництв юридичної особи

Встановлення заявника здійснюється відповідно до п.5.2. Регламенту.

Документи, необхідні для отримання послуг ЕЦП філіями та представництвами юридичної особи:

 • заповнена та підписана Реєстраційна картка (для юридичної особи) із згодою на обробку персональних даних підписувача, у двох примірниках;
 • додаток до розділу 2 Реєстраційної картки (в разі одночасного отримання послуг ЕЦП для більш ніж двох працівників), у двох примірниках;
 • оригінал положення про філію (представництво) або його нотаріально засвідчена копія (надається виключно для ознайомлення);
 • документи, що підтверджують повноваження керівника філії (представництва) (копія довіреності на право здійснення повноважень щодо укладення від імені юридичної особи правочинів та копія наказу про призначення);
 • документи, що підтверджують належність підписувача до філії (представництва) та його повноваження (копія наказу про призначення);
 • копія дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства або службової картки (за наявності таких осіб);
 • копія паспорта підписувача (копії 1-2 сторінок (3-6 за наявності відміток) та сторінка з відміткою про реєстрацію місця проживання) або паспорта громадянина України для виїзду за кордон з відміткою про постійне місце проживання в іноземній державі, засвідчена підписом власника;
 • копія посвідки на постійне (тимчасове) місце проживання, засвідчена підписом власника, або паспорт громадянина іншої країни із нотаріально засвідченим перекладом на українську мову (для іноземних громадян);
 • копія документа про зміну прізвища підписувача, виданого відповідним державним органом (якщо в поданих документах є невідповідність прізвища);
 • копія картки платника податків, засвідчена підписом власника (тільки для посадових осіб, які уповноважені на підписання звітності). За наявності у паспорті громадянина України реєстраційного номера облікової картки платника податків відповідно до вимог Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, затвердженого наказом Міндоходів від 10.12.2013 №779, замість копії картки платника податків може бути подана копія сторінки паспорта громадянина України з відповідною відміткою, засвідчена підписом власника. Якщо через релігійні переконання фізична особа відмовилась від реєстраційного номеру облікової картки платника податків, додатково подається копія сторінки паспорту з відміткою про таку відмову.


5.4. Ідентифікація та реєстрація іноземних представництв

 

Встановлення заявника здійснюється відповідно до п.5.2. Регламенту.

Документи, необхідні для отримання послуг ЕЦП іноземними представництвами:

 • заповнена та підписана Реєстраційна картка (для юридичної особи) із згодою на обробку персональних даних підписувача, у двох примірниках;
 • додаток до розділу 2 Реєстраційної картки (в разі одночасного отримання послуг ЕЦП для більш ніж двох працівників), у двох примірниках;
 • копія свідоцтва про реєстрацію, виданого Міністерством економічного розвитку і торгівлі України або Міністерством фінансів України;
 • копія довіреності на керівника (керуючого) представництва;
 • документи, що підтверджують належність підписувача до представництва:

- копія наказу про призначення, виданого керівником юридичної особи (для іноземців);

- копія наказу про призначення, виданого Дирекцією з обслуговування іноземних представництв «Інпредкадри» (для громадян України).

 • копія паспорта підписувача (копії 1-2 сторінок (3-6 за наявності відміток) та сторінка з відміткою про реєстрацію місця проживання) або паспорта громадянина України для виїзду за кордон з відміткою про постійне місце проживання в іноземній державі, засвідчена підписом власника;
 • копія посвідки на постійне (тимчасове) місце проживання, засвідчена підписом власника, або паспорт громадянина іншої країни із нотаріально засвідченим перекладом на українську мову (для іноземних громадян);
 • копія документа про зміну прізвища підписувача, виданого відповідним державним органом (якщо в поданих документах є невідповідність прізвища);
 • копія картки платника податків, засвідчена підписом власника (тільки для посадових осіб, які уповноважені на підписання звітності). За наявності у паспорті громадянина України реєстраційного номера облікової картки платника податків відповідно до вимог Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, затвердженого наказом Міндоходів від 10.12.2013 №779, замість копії картки платника податків може бути подана копія сторінки паспорта громадянина України з відповідною відміткою, засвідчена підписом власника. Якщо через релігійні переконання фізична особа відмовилась від реєстраційного номеру облікової картки платника податків, додатково подається копія сторінки паспорту з відміткою про таку відмову.


5.5. Ідентифікація та реєстрація установ

Встановлення заявника здійснюється відповідно до п.5.2. Регламенту.

Документи, необхідні для отримання послуг електронного цифрового підпису органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями державної форми власності (далі – установа):

 • заповнена та підписана Реєстраційна картка (для юридичної особи) встановленого зразка із згодою на обробку персональних даних підписувача, у двох примірниках;
 • додаток до розділу 2 Реєстраційної картки (в разі одночасного отримання послуг ЕЦП для більш ніж двох працівників), у двох примірниках;
 • оригінал статуту юридичної особи (положення) або його нотаріально засвідчена копія (надається виключно для ознайомлення);
 • документи, що підтверджують повноваження керівника установи (наказ про призначення, подається один раз та у разі зміни даних);
 • копія наказу керівника установи про визначення відповідальної особи/підрозділу в установі (подається один раз та у разі зміни даних);
 • копія наказу керівника установи про визначення переліку осіб, яким надається право застосування ЕЦП в установі (подається один раз та у разі зміни даних);
 • копія документу, що підтверджує належність підписувача до юридичної особи (копія наказу про призначення на посаду);
 • копія дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства або службової картки (за наявності таких осіб);
 • копія паспорта підписувача (копії 1-2 сторінок (3-6 за наявності відміток) та сторінка з відміткою про реєстрацію місця проживання) або паспорта громадянина України для виїзду за кордон з відміткою про постійне місце проживання в іноземній державі, засвідчена підписом власника;
 • копія посвідки на постійне (тимчасове) місце проживання, засвідчена підписом власника, або паспорт громадянина іншої країни із нотаріально засвідченим перекладом на українську мову (для іноземних громадян);
 • копія документа про зміну прізвища підписувача, виданого відповідним державним органом (якщо в поданих документах є невідповідність прізвища);
 • копія картки платника податків, засвідчена підписом власника (тільки для посадових осіб, які уповноважені на підписання звітності). За наявності у паспорті громадянина України реєстраційного номера облікової картки платника податків відповідно до вимог Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, затвердженого наказом Міндоходів від 10.12.2013 №779, замість копії картки платника податків може бути подана копія сторінки паспорта громадянина України з відповідною відміткою, засвідчена підписом власника. Якщо через релігійні переконання фізична особа відмовилась від реєстраційного номеру облікової картки платника податків, додатково подається копія сторінки паспорту з відміткою про таку відмову.


5.6. Ідентифікація та реєстрація фізичної особи (фізичної особи – підприємця)

Встановлення фізичної особи (фізичної особи – підприємця) здійснюється за паспортом громадянина України (паспортом громадянина іншої країни із нотаріально засвідченим перекладом на українську мову, посвідки на тимчасове/постійне проживання, посвідчення біженця або паспортом громадянина України для виїзду за кордон з відміткою про постійне місце проживання в іноземній державі).

Документи, необхідні для отримання послуг ЕЦП фізичною особою:

 • заповнена та підписана Реєстраційна картка (для фізичної особи/фізичної особи – підприємця) встановленого зразка із згодою на обробку персональних даних підписувача, у двох примірниках;
 • копія паспорта підписувача (копії 1-2 сторінок (3-6 за наявності відміток) та сторінка з відміткою про реєстрацію місця проживання) або паспорта громадянина України для виїзду за кордон з відміткою про постійне місце проживання в іноземній державі, засвідчена підписом власника;
 • копія посвідки на постійне (тимчасове) місце проживання, засвідчена підписом власника, або паспорт громадянина іншої країни із нотаріально засвідченим перекладом на українську мову (для іноземних громадян);
 • копія картки платника податків, засвідчена підписом власника (тільки для посадових осіб, які уповноважені на підписання звітності). За наявності у паспорті громадянина України реєстраційного номера облікової картки платника податків відповідно до вимог Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, затвердженого наказом Міндоходів від 10.12.2013 №779, замість копії картки платника податків може бути подана копія сторінки паспорта громадянина України з відповідною відміткою, засвідчена підписом власника. Якщо через релігійні переконання фізична особа відмовилась від реєстраційного номеру облікової картки платника податків, додатково подається копія сторінки паспорту з відміткою про таку відмову.

Документи, необхідні для отримання послуг ЕЦП фізичною особою – підприємцем:

 • заповнена та підписана Реєстраційна картка (для фізичної особи/фізичної особи – підприємця) встановленого зразка із згодою на обробку персональних даних підписувача, у двох примірниках;
 • копія паспорта підписувача (копії 1-2 сторінок (3-6 за наявності відміток) та сторінка з відміткою про реєстрацію місця проживання) або паспорта громадянина України для виїзду за кордон з відміткою про постійне місце проживання в іноземній державі, засвідчена підписом власника;
 • копія посвідки на постійне (тимчасове) місце проживання, засвідчена підписом власника, або паспорт громадянина іншої країни із нотаріально засвідченим перекладом на українську мову (для іноземних громадян);
 • копія картки платника податків, засвідчена підписом власника (тільки для посадових осіб, які уповноважені на підписання звітності). За наявності у паспорті громадянина України реєстраційного номера облікової картки платника податків відповідно до вимог Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, затвердженого наказом Міндоходів від 10.12.2013 №779, замість копії картки платника податків може бути подана копія сторінки паспорта громадянина України з відповідною відміткою, засвідчена підписом власника. Якщо через релігійні переконання фізична особа відмовилась від реєстраційного номеру облікової картки платника податків, додатково подається копія сторінки паспорту з відміткою про таку відмову.

 

Документи, необхідні для отримання послуг ЕЦП найманими працівниками фізичної особи – підприємця:

 • заповнена та підписана Реєстраційна картка (для фізичної особи/фізичної особи – підприємця) встановленого зразка із згодою на обробку персональних даних підписувача, у двох примірниках;
 • додаток до розділу 2 Реєстраційної картки, у двох примірниках;
 • трудовий договір з відміткою про реєстрацію у центрі зайнятості (надається виключно для ознайомлення) та його копія;
 • копія паспорта підписувача (копії 1-2 сторінок (3-6 за наявності відміток) та сторінка з відміткою про реєстрацію місця проживання) або паспорта громадянина України для виїзду за кордон з відміткою про постійне місце проживання в іноземній державі, засвідчена підписом власника;
 • копія посвідки на постійне (тимчасове) місце проживання або паспорт громадянина іншої країни із нотаріально засвідченим перекладом на українську мову (для іноземних громадян);
 • копія картки платника податків, засвідчена підписом власника (тільки для посадових осіб, які уповноважені на підписання звітності). За наявності у паспорті громадянина України реєстраційного номера облікової картки платника податків відповідно до вимог Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, затвердженого наказом Міндоходів від 10.12.2013 №779, замість копії картки платника податків може бути подана копія сторінки паспорта громадянина України з відповідною відміткою, засвідчена підписом власника. Якщо через релігійні переконання фізична особа відмовилась від реєстраційного номеру облікової картки платника податків, додатково подається копія сторінки паспорту з відміткою про таку відмову.


5.7. Тимчасовий порядок спрощеної ідентифікації та реєстрації юридичних осіб

Тимчасова спрощена ідентифікація та реєстрація поширюється тільки юридичних осіб, що зареєстровані на територіях Донецької та Луганської областей, установчі документи яких втрачені.

У разі вимушеної відсутності у юридичної особи установчих документів (положення, статуту юридичної особи тощо) або копій таких документів, які нотаріально посвідчені відповідно до законодавства, встановлення юридичної особи та повноваження фізичної особи – представника юридичної особи з категорії осіб, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, а також дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи, здійснюється з використанням інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (далі – Єдиний державний реєстр) в електронному вигляді, що відображається на офіційному веб-сайті розпорядника Єдиного державного реєстру або веб-сайті технічного адміністратора Єдиного державного реєстру (далі – інформаційний ресурс Єдиного державного реєстру).

Встановлення фізичної особи під час звернення до АЦСК ІДД ДФС здійснюється за паспортом громадянина України або за іншими документами, які унеможливлюють виникнення будь-яких сумнівів щодо особи громадянина (паспорт громадянина України для виїзду за кордон з відміткою про постійне місце проживання в іноземній державі, дипломатичний чи службовий паспорт, посвідка на проживання особи, яка мешкає в Україні, національний паспорт іноземця із нотаріально засвідченим перекладом на українську мову або документ, що його замінює).

Посвідчення водія, особи моряка, інваліда чи учасника Великої Вітчизняної війни, посвідчення, видане за місцем роботи фізичної особи, не можуть бути використані громадянином України для встановлення його особи під час звернення до АЦСК ІДД ДФС.

Для додаткового підтвердження повноважень представника юридичної особи з категорії зазначених вище осіб, АЦСК ІДД ДФС може запросити документ, виданий банком (відокремленим підрозділом, що здійснює банківську діяльність від імені банку), який містить ідентифікаційні дані, що підтверджують повноваження представника юридичної особи, надані банку під час відкриття поточного рахунку юридичної особи.

Встановлення повноважень інших фізичних осіб – представників заявника, здійснюється відповідно до підпункту 5.1 Регламенту.

 

Документи, необхідні для отримання послуг ЕЦП юридичною особою:

– заповнена та підписана Реєстраційна картка (для юридичної особи, зареєстрованої на території Донецької або Луганської області, установчі документи якої втрачені) встановленого зразка зі згодою на обробку персональних даних підписувача та зазначенням обставин втрати установчих документів, у двох примірниках;

– додаток до розділу 2 Реєстраційної картки (в разі одночасного отримання послуг ЕЦП для більш ніж двох осіб), у двох примірниках;

– копія паспорта підписувача (копії 1-2 сторінок (3-6 за наявності відміток) та сторінка з відміткою про реєстрацію місця проживання) (паспорта громадянина України для виїзду за кордон з відміткою про постійне місце проживання в іноземній державі, дипломатичного чи службового паспорта, засвідчена підписом власника (для осіб, зазначених в абзаці другому підпункту 5.7 Регламенту);

– копія посвідки на постійне (тимчасове) місце проживання або паспорт громадянина іншої країни із нотаріально засвідченим перекладом на українську мову (для іноземних громадян);

– копія документа про зміну прізвища підписувача, виданого відповідним державним органом (якщо в поданих документах є невідповідність прізвища);

– копія картки платника податків, засвідчена підписом власника (тільки для посадових осіб, які уповноважені на підписання звітності). За наявності у паспорті громадянина України реєстраційного номера облікової картки платника податків відповідно до вимог Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, затвердженого наказом Міндоходів від 10.12.2013 №779, замість копії картки платника податків може бути подана копія сторінки паспорта громадянина України з відповідною відміткою, засвідчена підписом власника. Якщо через релігійні переконання фізична особа відмовилась від реєстраційного номеру облікової картки платника податків, додатково подається копія сторінки паспорту з відміткою про таку відмову.

У разі вимушеної відсутності в заявника документів, що відповідно до законодавства підтверджують факт належності до юридичної особи фізичної особи з категорій осіб, не зазначених в абзаці другому підпункту 5.7 Регламенту, достатнім підтвердженням такого факту є внесення уповноваженим представником юридичної особи з категорії осіб, зазначених в абзаці другому підпункту 5.7 Регламенту, відповідних даних про цих фізичних осіб до Реєстраційної картки.

У разі використання для встановлення юридичної особи та її представника з категорії осіб, зазначених в абзаці другому підпункту 5.7 Регламенту, інформації з інформаційного ресурсу Єдиного державного реєстру адміністратор реєстрації АЦСК ІДД ДФС зберігає отримані дані у вигляді роздрукованого документа на паперовому носії, в якому інформація відображається в обсязі, що є достатнім для заповнення реквізитів посиленого сертифіката, що формується для представника юридичної особи.

Допускається формування документів на паперових носіях із використанням графічних файлів, отриманих за результатами копіювання зображення екрана автоматизованого робочого місця, з якого здійснено доступ до інформаційного ресурсу Єдиного державного реєстру під час встановлення юридичної особи та її представника з категорії осіб, зазначених в абзаці другому підпункту 5.7 Регламенту.

На паперовому документі проставляються дата та час встановлення юридичної особи та її представника з категорії осіб, зазначених в абзаці другому підпункту 5.7 Регламенту, та особистий підпис адміністратора реєстрації АЦСК ІДД ДФС, який відповідає за встановлення фізичних та юридичних осіб під час формування, блокування, поновлення та скасування сертифікатів та безпосередньо здійснював встановлення особи.

Паперові документи долучаються адміністратором реєстрації АЦСК ІДД ДФС до особової справи заявника.


5.8. Ідентифікація та реєстрація самозайнятої особи

Встановлення заявника здійснюється відповідно до п.5.6. Регламенту.

Під час реєстрації заявник (приватний нотаріус, адвокат, оцінювач, аудитор, арбітражний керуючий та ін.) надає перелік документів визначений для фізичної особи.

Додатково до зазначених реєстраційних документів подаються документи з урахуванням сфери діяльності (приватний нотаріус – копії свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю та реєстраційного посвідчення, адвокат – копію свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, аудитор – копію сертифіката аудитора, оцінювач – копію кваліфікаційного свідоцтва оцінювача, арбітражний керуючий – копії свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) та ухвали (постанови) про призначення його арбітражним керуючим, керівником санацією, ліквідатором або копію наказу про призначення).

 

5.9. Прийняття рішення про відмову у наданні послуг ЕЦП
Адміністратор реєстрації приймає рішення про відмову в реєстрації у разі:

 • відсутності необхідних для ідентифікації та реєстрації документів;
 • відсутності у представника/відповідальної особи документів, які засвідчують її особу та повноваження;
 • ненадання підписувачем згоди на обробку його персональних даних;
 • подання неналежно засвідчених копій документів;
 • подання документів, які мають підчистки, дописки, закреслені слова, інші незастережні виправлення, написи олівцем або мають пошкодження, внаслідок чого їх текст неможливо прочитати;
 • невідповідності даних, що визначені в поданих документах, фактичним даним заявника (підписувача);
 • відсутності в Реєстраційній картці (для юридичної особи, зареєстрованої на території Донецької або Луганської області, установчі документи якої втрачені) обставин втрати установчих документів;
 • ненадання контактного номеру телефону та/або діючої електронної адреси;
 • ненадання достатньої кількості конвертів для носіїв ключової інформації підписувачів (у разі звернення довіреної особи (представника));
 • ненадання запитів на формування посилених сертифікатів відповідальною особою;
 • відсутності носіїв для запису ключової інформації у підписувача на момент реєстрації.

У випадку відмови в реєстрації один примірник реєстраційної картки з додатками та позначкою адміністратора реєстрації про відмову із зазначенням підстав повертається заявнику, а другий з такою ж позначкою залишається у ВПР.

АЦСК ІДД ДФС має право відмовити в реєстрації у разі, якщо підписувач є ув’язненим або засудженим та утримується в слідчому ізоляторі або відбуває покарання в установах виконання покарань.


5.10. Порядок повторної реєстрації заявника після закінчення строку обслуговування посилених сертифікатів

Процедура повторної реєстрації заявника після закінчення строку обслуговування посилених сертифікатів здійснюється відповідно до первинної процедури реєстрації заявника.


5.11. Автентифікація підписувача під час звернення щодо блокування, поновлення та скасування посилених сертифікатів

В залежності від порядку звенення щодо блокування, поновлення та скасування посилених сертифікатів передбачені різні форми автентифікації підписувача та перевірки законності такого звернення:

 • у разі письмового звернення заявника (юридичної особи), законність звернення встановлюється за власноручним підписом керівника з прикладенням печатки юридичної особи;
 • у разі письмового звернення заявника (фізичної особи або фізичної особи – підприємця), законність звернення встановлюється за власноручним підписом фізичної особи (з прикладенням печатки фізичної особи – підприємця, за її наявності);
 • у разі звернення підписувача шляхом направлення запиту на блокування/скасування посиленого сертифіката в електронному вигляді, законність звернення встановлюється шляхом перевірки ЕЦП на запиті за допомогою чинного посиленого сертифіката підписувача;
 • у разі звернення щодо блокування/скасування посиленого сертифіката по телефону, законність звернення встановлюється за ключовою фразою голосової автентифікації, що вказується підписувачем під час реєстрації.


5.12. Захист персональних даних підписувачів
Забезпечується шляхом вжиття:

 • організаційних заходів щодо обліку та зберігання справ підписувачів, зокрема формування справи підписувачів та їх облік, обмежений доступ обслуговуючого персоналу до приміщення (шаф), де зберігаються справи підписувачів. За збереження особових справ підписувачів відповідають адміністратори реєстрації підрозділу АЦСК ІДД ДФС, у якому ці особові справи були сформовані;
 • організаційно-технічних та технічних заходів реалізованих комплексною системою захисту інформації автоматизованої системи АЦСК ІДД ДФС (далі – КСЗІ), у тому числі: використанням надійних засобів ЕЦП, веденням журналів роботи системи у захищеному вигляді, розмежування та контролю інформаційних потоків між внутрішньою локальною мережею АЦСК ІДД ДФС та підсистемою відкритого доступу, використанням антивірусних засобів, міжмережних екранів тощо.

Захист персональних даних підписувачів здійснюється відповідно до законодавства у сфері захисту персональних даних.

↓ Скачайте бесплатные справочники ↓

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Часто задаваемые вопросы...

Відео:

 
 
 
 
 
 

© 2021 Бухучет buhoblik.org.ua