Найчастіші питання / відповіді...
 

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Департамент валютного регулювання  Лист  №13-210/8108-23317 вiд 16.12.2009

Територіальним управлінням Національного банку України, Операційному управлінню Національного банку України, банкам України та їх філіям, Асоціації українських банків, Асоціації "Український кредитно-банківський союз"

Роз'яснення щодо застосування окремих норм Закону від 23.06.2009 N 1533-VI  "Про внесення змін до деяких законів України з метою подолання негативних наслідків фінансової кризи" при здійсненні операцій з надання кредитів, позик в іноземній валюті

Національний банк України з метою практичного застосування територіальними управліннями Національного банку України та банками норм пунктів 6 та 7 розділу II Закону України "Про внесення змін до деяких законів України з метою подолання негативних наслідків фінансової кризи"  (далі - Закон) направляє роз'яснення з окремих питань стосовно порядку надання фінансовими установами кредитів (позик) в іноземній валюті на території України, а також обслуговування таких кредитів (позик) в іноземній валюті, отриманих резидентами-позичальниками.

1. До 1 січня 2011 року фінансовим установам, у тому числі банкам, дозволяється надавати кредити, позики (далі - кредити) в іноземній валюті фізичним особам - резидентам і нерезидентам, які не займаються підприємницькою діяльністю, виключно для оплати послуг нерезидентам за лікування та навчання за кордоном (пункти 1 та 6 розділу II Закону) шляхом перерахування кредитних коштів за призначенням на рахунок лікувальної установи або закладу освіти без проміжного зарахування іноземної валюти на поточний рахунок фізичної особи-позичальника.

Дія пункту 6 Закону  в частині заборони використання іноземної валюти для кредитування визначеної категорії позичальників (крім випадку цільового кредитування для оплати послуг нерезидентам за лікування та навчання за кордоном) розповсюджується на всі операції з надання кредитів (у повній сумі або частками/траншами, у тому числі у формі кредитної лінії або кредиту овердрафт за картковим рахунком тощо), які здійснюються у період з 24.11.2009 по 31.12.2010 (включно):

за договорами, які укладаються або пролонговуються після 24.11.2009;

за договорами, які було укладено до 24.11.2009, якщо надання коштів за такими договорами (тобто сама подія - надання кредиту в іноземній валюті фізичним особам - позичальникам) здійснюється під час дії пункту 6 Закону, у тому числі за додатковими угодами до договору, які укладаються після 24.11.2009.

Звертаємо увагу, що Конституційний Суд України у своєму Рішенні від 09.02.99 N 1-рп/99 у справі за конституційним зверненням Національного банку України щодо офіційного тлумачення положення частини першої статті 58 Конституції України (справа про зворотну дію в часі законів та інших нормативно-правових актів) роз'яснив, що дію нормативно-правового акту в часі треба розуміти так, що вона починається з моменту набрання цим актом чинності і припиняється з втратою ним чинності, тобто до події, факту застосовується той закон або нормативно-правовий акт, під час дії якого вони настали або мали місце.

Також наголошуємо, що надання кредитів фізичним особам, які не займаються підприємницькою діяльністю, для проведення операцій за платіжними картами здійснюється банками виключно в національній валюті.

2. Встановлені пунктом 6 розділу II Закону обмеження щодо кредитування в іноземній валюті стосуються окремої категорії позичальників, а саме - фізичних осіб, які не займаються підприємницькою діяльністю (далі - фізична особа).

Нормативно-правовим актом Національного банку України, який регулює правовідносини, що виникають під час відкриття банками рахунків клієнтам(1), встановлено окремі порядки зарахування та використання коштів за рахунками фізичних осіб та за рахунками фізичних осіб, які займаються підприємницькою діяльністю, зокрема, забороняється використовувати поточні рахунки фізичних осіб для проведення операцій, пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності (пункт 7.7 глави 7 Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 N 492, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17.12.2003 за N 1172/8493 (зі змінами)).

Враховуючи вищезазначене, операції із зарахування, використання і погашення кредитів в іноземній валюті, що отримуються позичальниками - фізичними особами, які займаються підприємницькою діяльністю, сплата процентів за такими кредитами та інші платежі позичальника за кредитним договором, здійснюються виключно за поточним рахунком зазначеного суб'єкта господарювання.

Використання поточного рахунку фізичної особи для проведення розрахунків з банком за договором про одержання кредиту в іноземній валюті, укладеним позичальником - фізичною особою, яка займається підприємницькою діяльністю, не дозволяється.

В.о. Голови А.В.Шаповалов

_____________

(1)Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затверджена постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 N 492, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 17.12.2003 за N 1172/8493, зі змінами.

Ще сторінки за темою:

↓ Скачайте безкоштовні довідники ↓

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Найчастіші питання...
 
 
 

© 2021 Бухоблік - buhoblik.org.ua