Найчастіші питання / відповіді...
 

Лист №27701/10-28-10-06-11 вiд 28.12.2015 МУ ДФС - Центральний офіс з обслуговування великих платників -Використання РРО після 01.01.2016

Темы: Касові апарати, Кассовый аппарат (РРО).

Міжрегіональним головним управлінням ДФС - Центральним офісом з обслуговування великих платників розглянуто лист, за результатом розгляду та в межах своїх повноважень повідомляємо наступне.

Згідно статті 2 Закону України від 6 липня 1995 року № 265/95-ВР "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг", із змінами і доповненнями (далі - Закон № 265):

реєстратор розрахункових операцій - пристрій або програмно-технічний комплекс, в якому реалізовані фіскальні функції і який призначений для реєстрації розрахункових операцій при продажу товарів (наданні послуг), операцій з купівлі-продажу іноземної валюти та/або реєстрації кількості проданих товарів (наданих послуг), операцій з приймання готівки для подальшого переказу.

До реєстраторів розрахункових операцій відносяться: електронний контрольно-касовий апарат, електронний контрольно-касовий реєстратор, вбудований електронний контрольно-касовий реєстратор, комп'ютерно-касова система, електронний таксометр, автомат з продажу товарів (послуг) тощо;

електронний контрольно-касовий реєстратор - реєстратор розрахункових операцій, який додатково забезпечує облік кількості реалізованих товарів (послуг) найменування, друкування розрахункових та інших звітних документів.

Згідно пункту 3 статті 3 розділу II Закону № 265, суб'єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для подальшого її переказу, зобов'язані:

застосовувати реєстратори розрахункових операцій, що включені до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій, з додержанням встановленого порядку їх застосування.

Згідно абзацу 3 пункту 8 Прикінцевих положень Закону № 265, дозволяється до 1 січня 2016 року використання електронних контрольно-касових апаратів, введених в експлуатацію до 1 січня 2015 року, що створюють контрольну стрічку в друкованому вигляді та подають до органів доходів і зборів по дротових або бездротових каналах зв'язку тільки інформацію про обсяг розрахункових операцій, виконаних у готівковій та/або в безготівковій формі, яка міститься в їх фіскальній пам'яті, і при цьому не подають електронних копій розрахункових документів.

Наказом ДФС від 29 жовтня 2015 року № 829 "Про затвердження Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій" затверджено Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій (далі - Реєстр).

Норми діючого законодавства стосуються тільки моделей РРО, включених до Реєстру.

Згадані у запиті моделі РРО включені до Реєстру.

Щодо подальшого використання вказаних моделей РРО після 01.01.2016 року.

Згідно підпункту 2 пункту 2 розділу II наказу МДЗУ від 28.08.2013 року № 417 "Про затвердження нормативно-правових актів щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій", у якому, зокрема, повідомляється:

реєстрації в органі доходів і зборів підлягають РРО, модифікації яких включені до Державного реєстру РРО, з урахуванням сфер їх застосування та за умови, що строк служби, установлений у технічній документації на РРО, не вичерпався, а також з урахуванням строків первинної реєстрації, установлених Державним реєстром РРО.

Згідно пункту 2 постанови КМУ від 29 серпня 2002 р. № 1315 "Про затвердження Положення про Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій" (далі - Положення № 1315), у якому повідомляється:

державний реєстр складається з двох частин, які містять:

перша - перелік моделей, дозволених до первинної реєстрації в органах державної податкової служби;

друга - перелік моделей, строк первинної реєстрації (дії сертифікатів відповідності) яких закінчився. Такі моделі повторно включаються до першої частини Державного реєстру в порядку, встановленому для первинної реєстрації моделі.

Отже, підприємство має право після 01.01.2016 року використовувати в діяльності зареєстровані до 01.01.2015 року моделі РРО згідно пункту 21 Положення № 1315, у якому повідомляється:

для продовження строку первинної реєстрації моделі, включеної до Державного реєстру, строк первинної реєстрації якої не закінчився, заявник подає уповноваженій організації не пізніше ніж за місяць до закінчення строку копії сертифіката відповідності моделі обов'язковим вимогам нормативних документів (із зазначенням складових частин реєстратора), атестат виробництва або сертифікат на систему управління якістю, видані відповідно до законодавства.

Також, згідно пункту 24 Положення № 1315:

у разі зміни фіскальних вимог або вимог нормативних документів до реєстраторів Державна податкова адміністрація на підставі пропозицій технічної комісії встановлює строки та порядок виведення з експлуатації або доопрацювання реєстраторів, які не відповідають новим вимогам.

↓ Скачайте безкоштовні довідники ↓

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Найчастіші питання...
 
 
 

© 2022 Бухоблік - buhoblik.org.ua