БУХОБЛІК: ПОДАТКИ ОБЛІК ПРАЦІВНИКИ

2023 рік: Інші випадки застосування мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму

Реклама

Завантажити у PDF-форматі

Показник Розмір та примітки
Мінімальний розмір статутного капітала акціонерних товариств

Не нижче 1250 розмірів мінимальної зарплати, що діяла на день створення (реєстрації) акціонерного товариства (згідно ч. 1 ст. 14 Закону України від 17.09.2008 № 14-VI «Про акціонерні товариства»)

Держмито за реєстрацію випуску цінних паперів 0,1 % номінальної вартості випуску цінних паперів, але не більше 50 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня поточного року.
Плата за видачу ліцензії окремих видів господарської діяльності За видачу ліцензії справляється разова плата в розмірі одного прожиткового мінімуму працездатних осіб, що діє на день прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії.

За видачу ліцензії місцевим органом виконавчої влади сплачували 10% прожиткового мінімуму працездатних осіб.

Плата за внесення до Державного реєстру обтяжень рухомого майна запису, а також змін і додаткових відомостей до запису та надання інформації Справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому подається відповідна заява або надається відомості з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, та округлюються до найближчих 10 гривень.
Ставки судового збору Судовий збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, - у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі. Всі розміри судового збору встановлено ст. 4 Закону № 3674 "Про судовий збір".
Плата за відомості з Державного земельного кадастру Адміністративний збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб у місячному розмірі, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому надається відповідна адміністративна послуга.
Збір за державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань Цей збір та плата за надання відомостей з ЄДР справляються у відповідному розмірі прожиткового мінімуму працездатних осіб у місячному розмірі, встановленого законом на 1 січня календарного року та округлюються до найближчих 10 гривень. Розміри зборів встановлено ст. 36 Закону № 755 "Про державну реєстрацію ...".
Ліміт для заборгованості для заяви про порушення справи прo банкрутство Згідно пункту 3 статті 10 Закону "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" ліміт для заборгованості для заяви про порушення справи прo банкрутство в розмірі 300 мінімальних зарплат.
Пенсійний збір під час першої реєстрації легкового автомобіля В залежності від вартості легкового автомобіля, ставка цього збору:
• 3% – якщо вартість авто менша або дорівнює 165 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на 1 січня поточного року;
• 4% – якщо вартість авто від 165 до 290 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на 1 січня поточного року;
• 5% – якщо вартість авто більше 290 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на 1 січня поточного року.

Важные и популярные страницы / Важливі та популярні сторінки:

mz20230804 Фінансова звітність підприємства / mz20230803 Финансовая отчетность

mz20230804 Бухгалтерський облік / mz20230803 Бухгалтерский учет

mz20230814 Облікова політика / mz20230813 Учетная политика

mz20230806 Баланс підприємства (Форма №1) / mz20230805 Баланс предприятия (Форма №1)

mz20230814 Звіт про фінансові результати / mz20230813 Отчет о финансовых результатах

mz20230816 Звіт про рух грошових коштів / mz20230815 Отчет о движении денежных средств

mz20230818 Звіт про власний капітал / mz20230817 Отчет о собственном капитале

mz20230820 Фінансовий звіт малого підприємства / mz20230819 Отчет субъекта малого предпринимательства

mz20230822 Примітки до фінансової звітності / mz20230821 Примечания к финансовой отчетности

mz20230806 Бухгалтерські проводки / mz20230805 Бухгалтерские проводки

mz20230816 Наказ про облікову політику / mz20230815 Приказ об учетной политике

mz20230820 План рахунків бухгалтерського обліку / mz20230819 План счетов бухгалтерского учета

mz20230802 Облік основних засобів / mz20230801 Учет основных средств / mz20230820