БУХОБЛІК: ПОДАТКИ ОБЛІК ПРАЦІВНИКИ РОЗРАХУНКИ

2022 рік: Вплив мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму на відповідальність, штрафи, суди та т. п. (крім порушень законодавства про працю)

Реклама

Завантажити у PDF-форматі

Показник Значення у 2022 році
Кримінальна відповідальність бухгалтера

Згідно Кримінального кодексу межі кримінальної відповідальності наступні.

Ухилення від сплати податків (згідно статті 212)

• у значних розмірах - 1240,50 * 1000 = 1240500,00 грн.;

• у великих розмірах - 1240,50 * 3000 = 3721500,00 грн.;

• в особливо великих розмірах - 1135,00 * 5000 = 6202500,00 грн.

Зловживання владою аба службовим становищем (згідно статті 364)

• істотна шкода = 1240,50 * 100 = 124050,00 грн.;

• тяжкі наслідки = 1240,50 * 250 = 310125,00 грн.

Відповідальність за неподання (несвоєчасне подання) платником звіту про контрольовані операції (уточнюючого звіту) та/або документації з трансфертного ціноутворення або невключення до такого звіту інформації про всі здійснені протягом звітного періоду контрольовані операції Розміри штрафів, встановлені п. 120.3 та 120.4 ПКУ за такі види порушення, у відповідних розмірах прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня поточного року.
Розмір застави

1) щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості, - від 1 до 20 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб;
2) щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні тяжкого злочину, - від 20 до 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб;
3) щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину, - від 80 до 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

У виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов'язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує 80 чи 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно.

Штраф за подання держслужбовцями завідомо недостовірних відомостей у декларації

Адміністративний штраф: від 100 до 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб

Кримінальна відповідальність: 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб

Важные и популярные страницы / Важливі та популярні сторінки:

mz20220704 Фінансова звітність підприємства / mz20220703 Финансовая отчетность

mz20220704 Бухгалтерський облік / mz20220703 Бухгалтерский учет

mz20220714 Облікова політика / mz20220713 Учетная политика

mz20220706 Баланс підприємства (Форма №1) / mz20220705 Баланс предприятия (Форма №1)

mz20220714 Звіт про фінансові результати / mz20220713 Отчет о финансовых результатах

mz20220716 Звіт про рух грошових коштів / mz20220715 Отчет о движении денежных средств

mz20220718 Звіт про власний капітал / mz20220717 Отчет о собственном капитале

mz20220720 Фінансовий звіт малого підприємства / mz20220719 Отчет субъекта малого предпринимательства

mz20220722 Примітки до фінансової звітності / mz20220721 Примечания к финансовой отчетности

mz20220706 Бухгалтерські проводки / mz20220705 Бухгалтерские проводки

mz20220716 Наказ про облікову політику / mz20220715 Приказ об учетной политике

mz20220720 План рахунків бухгалтерського обліку / mz20220719 План счетов бухгалтерского учета

mz20220702 Облік основних засобів / mz20220701 Учет основных средств / mz20220720