БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Індексація доходів громадян за лютий - березень 2019

Теми: Індексація зарплати (Индексация зарплаты).

Проведення індексації здійснюється у межах фінансових ресурсів бюджетів усіх рівнів та бюджетів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування на відповідний рік.

Право на проведення індексації заробітної плати настає, коли індекс споживчих цін (далі — ІСЦ) перевищить поріг індексації, встановлений з січня 2016 р. у розмірі 103 %.

Індексації підлягає заробітна плата працівників у межах прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб. Частина заробітної плати, яка перевищує прожитковий мінімум, індексації не підлягає.

У разі підвищення тарифних ставок (окладів) значення індексу у місяці підвищення береться за 1 або 100 %, тобто місяць підвищення вважається базовим і індексація в цьому місяці не проводиться, якщо сума підвищення заробітної плати (у базовому місяці враховуються всі складові заробітної плати, які не мають разового характеру) перевищить суму індексації. Починаючи з наступного за базовим місяця наростаючим підсумком розраховується індекс для проведення подальшої індексації.

Якщо сума підвищення заробітної плати менше ніж сума індексації, яка складається на момент підвищення, то сума індексації у базовому місяці зменшується на суму підвищення заробітної плати.

Працівникам підприємств i організацій, які перебувають на госпрозрахунку, підвищення заробітної плати у зв’язку із зростанням рівня інфляції провадиться у порядку, визначеному у колективних договорах, але не нижче норм, визначених Законом про індексацію та Порядком № 1078.

За даними Держстату, ІСЦ (%), на підставі яких здійснюється розрахунок індексів для проведення індексації, наведено у табл. 1

Таблиця 1. Індекс споживчих цін (ІСЦ)

2018 р.

ІСЦ (%)

Січень

101,5

Лютий

100,9

Березень

101,1

Квітень

100,8

Травень

100,0

Червень

100,0

Липень

99,3

Серпень

100,0

Вересень

101,9

Жовтень

101,7

Листопад

101,4

Грудень

100,8

2019 р.

ІСЦ (%)

Січень

101,0

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Відповідно до Порядку №1078 та даних Держстату про ІСЦ за звітний місяць величину приросту ІСЦ для проведення індексації у лютому та березні 2019 р. наведено в табл. 2.

Таблиця 2

Величина приросту ІСЦ для проведення індексації у лютому та березні 2019 р.

Базові місяці при обчисленні ІСЦ для проведення індексації (місяці підвищення тарифних ставок (окладів))

Величина приросту ІСЦ для проведення
індексації у 2019р.:

у лютому

у березні

У 2018 р.:

Січень

7,2

7,2

Лютий

6,3

6,3

Березень

3,7

7,0

Квітень

4,3

4,3

Травень

4,3

4,3

Червень

4,3

4,3

Липень

3,6

6,9

Серпень

3,6

6,9

Вересень

3,1

3,1

Жовтень

3,2

Листопад

Грудень

У 2019 р.:

Січень

Лютий

Приклад:

Підвищення тарифних ставок (окладів) працівників відбулося у січні 2018 р. (базовий місяць), і до лютого 2019 р. заробітна плата не збільшувалась.

Для проведення індексації величина приросту ІСЦ — для нарахування суми індексації у лютому 2019 р. — у такому випадку становить 7,2 %.

Розрахунок ІСЦ:

7,2 % = 1,040 × 1,031 × 100 – 100, де 1,040 — ІСЦ за лютий — вересень 2018 р.

(1,009 × 1,011 × 1,008 × 1,000 × 1,000 × 0,993 × 1,000 × 1,019), 1,031 — ІСЦ за жовтень — листопад 2018 р. (1,017 × 1,014).

ІСЦ за грудень 2018 р. — січень 2019 р. становив 101,8 % (1,008 × 1,010 × 100), тобто не перевищив поріг індексації (103 %), тому у березні 2019 р. проведення індексації також здійснюється на величину приросту ІСЦ — 7,2 %.

Припустимо, що заробітна плата за лютий 2019 р. становитиме 13 500 грн.

Індексації підлягає частина доходу, що не перевищує прожиткового мінімуму для працездатних осіб (у лютому — березні 2019 р. — 1 921 грн).

Величина приросту ІСЦ для нарахування суми індексації у лютому 2019 р., якщо підвищення тарифних ставок (окладів) було у січні 2018 р., становить 7,2 %.

Сума індексації визначається як результат множення грошового доходу, що підлягає індексації, на величину приросту ІСЦ, поділеного на 100.

Сума індексації доходу дорівнює 138,31 грн (1 921 × 7,2 : 100).

Заробітна плата разом із сумою індексації становить 13 638,31 грн (13 500 + 138,31).

Нарахування суми індексації та її виплата здійснюються одночасно з нарахуванням та виплатою заробітної плати за місяць, доходи за який згідно з Порядком №1078 підлягають індексації. Заробітна плата разом із сумою індексації підлягає оподаткуванню відповідно до чинного законодавства.

Важливі та популярні сторінки / Важные и популярные страницы:

ind20190304 Індексація зарплати / ind20190303 Индексация зарплаты

ind20190306 Таблиця індексації зарплати / ind20190305 Таблица индексации зарплаты

ind20190308 Приклад індексації заробітної плати / ind20190307 Пример индексации зарплаты

ind20190302 Строки виплати зарплати / ind20190301 Сроки выплаты зарплаты

ind20190322 Зарплата у відрядженні / ind20190321 Зарплата в командировке

ind20190327 Облік зарплати / ind20190326 Учет зарплаты

ind20190327 Доплата за роботу в нічний час / ind20190326 Доплата за работу в ночное время

ind20190310 Розрахунок відпускних / ind20190309 Расчет отпускных

ind20190312 Компенсація за невикористану відпустку / ind20190311 Компенсация за неиспользованный отпуск

ind20190306 Штатний розпис / ind20190305 Штатное расписание

ind20190302 Лікарняні / ind20190301 Больничные

ind20190310 Допомога по вагітності та пологах / ind20190309 Пособие по беременности и родам

ind20190322 Класифікатор професій / ind20190321 Классификатор профессий (Украина)

ind20190344 Декретна відпустка по вагітності та пологах / ind20190343 Декретный отпуск по беременности и родам

ind20190354 ЄСВ (єдиний соціальний внесок) / ind20190353 ЕСВ (единый социальный взнос)

ind20190356 ПДФО / ind20190355 НДФЛ

ind20190358 Повідомлення про прийняття на роботу / ind20190357 Уведомление о приеме на работу

ind20190364 Табель обліку робочого часу / ind20190363 Табель учета рабочего времени

ind20190350 Трудовий договір / ind20190349 Трудовой договор

ind20190372 Вихідна допомога / ind20190371 Выходное пособие