БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Індексація доходів громадян за січень - лютий 2019

Теми: Індексація зарплати (Индексация зарплаты).

Проведення індексації здійснюється у межах фінансових ресурсів бюджетів усіх рівнів та бюджетів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування на відповідний рік.

Право на проведення індексації заробітної плати настає, коли індекс споживчих цін (далі — ІСЦ) перевищить поріг індексації, встановлений з січня 2016 р. у розмірі 103 %.

Індексації підлягає заробітна плата працівників у межах прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб. Частина заробітної плати, яка перевищує прожитковий мінімум, індексації не підлягає.

У разі підвищення тарифних ставок (окладів) значення індексу у місяці підвищення береться за 1 або 100 %, тобто місяць підвищення вважається базовим і індексація в цьому місяці не проводиться, якщо сума підвищення заробітної плати (у базовому місяці враховуються всі складові заробітної плати, які не мають разового характеру) перевищить суму індексації. Починаючи з наступного за базовим місяця наростаючим підсумком розраховується індекс для проведення подальшої індексації.

Якщо сума підвищення заробітної плати менше ніж сума індексації, яка складається на момент підвищення, то сума індексації у базовому місяці зменшується на суму підвищення заробітної плати.

Працівникам підприємств i організацій, які перебувають на госпрозрахунку, підвищення заробітної плати у зв’язку із зростанням рівня інфляції провадиться у порядку, визначеному у колективних договорах, але не нижче норм, визначених Законом про індексацію та Порядком № 1078.

За даними Держстату, ІСЦ (%), на підставі яких здійснюється розрахунок індексів для проведення індексації, наведено у табл. 1

Таблиця 1. Індекс споживчих цін (ІСЦ)

2018 р.

ІСЦ (%)

Січень

101,5

Лютий

100,9

Березень

101,1

Квітень

100,8

Травень

100,0

Червень

100,0

Липень

99,3

Серпень

100,0

Вересень

101,9

Жовтень

101,7

Листопад

101,4

Грудень

100,8

2019 р.

ІСЦ (%)

Січень


Відповідно до Порядку № 1078 та даних Держстату про ІСЦ за звітний місяць величину приросту ІСЦ для проведення індексації у січні та лютому 2019 р. наведено в табл. 2.

Таблиця 2

Величина приросту ІСЦ для проведення індексації у січні та лютому 2019 р.

Базові місяці приобчисленні ІСЦ дляпроведення індексації (місяці підвищення тарифних ставок (окладів))

Величина приросту ІСЦ для проведення
індексації у 2019 р.:

у січні

у лютому

У 2018 р.:

Січень

7,2

7,2

Лютий

6,3

6,3

Березень

3,7

3,7

Квітень

4,3

4,3

Травень

4,3

4,3

Червень

4,3

4,3

Липень

3,6

3,6

Серпень

3,6

3,6

Вересень

3,1

3,1

Жовтень

Листопад

Грудень

У 2019 р.:

Січень

Приклад:

Підвищення тарифних ставок (окладів) працівників відбулося у січні 2018 р. (базовий місяць) і до січня 2019 р. заробітна плата не збільшувалась.

Для проведення індексації величина приросту ІСЦ — для нарахування суми індексації у січні 2019 р. — у такому випадку становить 7,2%.

Розрахунок ІСЦ:

ІСЦ за грудень 2018 р. становив 100,8 %, тобто не перевищив поріг індексації (103 %), тому у лютому 2019 р. проведення індексації також здійснюється на величину приросту ІСЦ — 7,2%.

Припустимо, що заробітна плата за січень 2019 р. становитиме 13 500 грн.

Індексації підлягає частина доходу, що не перевищує прожиткового мінімуму для працездатних осіб (у січні — лютому 2019 р. — 1 921 грн).

Величина приросту ІСЦ для нарахування суми індексації у січні 2019 р., якщо підвищення тарифних ставок (окладів) було у січні 2018 р., становить 7,2 %.

Сума індексації визначається як результат множення грошового доходу, що підлягає індексації, на величину приросту ІСЦ, поділеного на 100.

Сума індексації доходу дорівнює 138,31 грн (1 921 × 7,2 : 100).

Заробітна плата разом із сумою індексації становить 13 638,31 грн (13 500 + 138,31).

Нарахування суми індексації та її виплата здійснюється одночасно з нарахуванням та виплатою заробітної плати за місяць, доходи за який згідно з Порядком №1078 підлягають індексації. Заробітна плата разом із сумою індексації підлягає оподаткуванню відповідно до чинного законодавства.

Важливі та популярні сторінки / Важные и популярные страницы:

ind20190204 Індексація зарплати / ind20190203 Индексация зарплаты

ind20190206 Таблиця індексації зарплати / ind20190205 Таблица индексации зарплаты

ind20190208 Приклад індексації заробітної плати / ind20190207 Пример индексации зарплаты

ind20190202 Строки виплати зарплати / ind20190201 Сроки выплаты зарплаты

ind20190222 Зарплата у відрядженні / ind20190221 Зарплата в командировке

ind20190227 Облік зарплати / ind20190226 Учет зарплаты

ind20190227 Доплата за роботу в нічний час / ind20190226 Доплата за работу в ночное время

ind20190210 Розрахунок відпускних / ind20190209 Расчет отпускных

ind20190212 Компенсація за невикористану відпустку / ind20190211 Компенсация за неиспользованный отпуск

ind20190206 Штатний розпис / ind20190205 Штатное расписание

ind20190202 Лікарняні / ind20190201 Больничные

ind20190210 Допомога по вагітності та пологах / ind20190209 Пособие по беременности и родам

ind20190222 Класифікатор професій / ind20190221 Классификатор профессий (Украина)

ind20190244 Декретна відпустка по вагітності та пологах / ind20190243 Декретный отпуск по беременности и родам

ind20190254 ЄСВ (єдиний соціальний внесок) / ind20190253 ЕСВ (единый социальный взнос)

ind20190256 ПДФО / ind20190255 НДФЛ

ind20190258 Повідомлення про прийняття на роботу / ind20190257 Уведомление о приеме на работу

ind20190264 Табель обліку робочого часу / ind20190263 Табель учета рабочего времени

ind20190250 Трудовий договір / ind20190249 Трудовой договор

ind20190272 Вихідна допомога / ind20190271 Выходное пособие