БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Індексація доходів громадян за січень 2019 - грудень 2018

Теми: Індексація зарплати (Индексация зарплаты).

Проведення індексації здійснюється у межах фінансових ресурсів бюджетів усіх рівнів та бюджетів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування на відповідний рік.

Право на проведення індексації заробітної плати настає, коли індекс споживчих цін (далі — ІСЦ) перевищить поріг індексації, встановлений з січня 2016 р. у розмірі 103 %.

Індексації підлягає заробітна плата працівників у межах прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб. Частина заробітної плати, яка перевищує прожитковий мінімум, індексації не підлягає.

У разі підвищення тарифних ставок (окладів) значення індексу у місяці підвищення береться за 1 або 100 %, тобто місяць підвищення вважається базовим і індексація в цьому місяці не проводиться, якщо сума підвищення заробітної плати (у базовому місяці враховуються всі складові заробітної плати, які не мають разового характеру) перевищить суму індексації. Починаючи з наступного за базовим місяця наростаючим підсумком розраховується індекс для проведення подальшої індексації.

Якщо сума підвищення заробітної плати менше ніж сума індексації, яка складається на момент підвищення, то сума індексації у базовому місяці зменшується на суму підвищення заробітної плати.

Працівникам підприємств i організацій, які перебувають на госпрозрахунку, підвищення заробітної плати у зв’язку із зростанням рівня інфляції провадиться у порядку, визначеному у колективних договорах, але не нижче норм, визначених Законом про індексацію та Порядком № 1078.

За даними Держстату, ІСЦ (%), на підставі яких здійснюється розрахунок індексів для проведення індексації, наведено у табл. 1

Таблиця 1. Індекс споживчих цін (ІСЦ)

2017 р. ІСЦ (%)
Січень 101,1
Лютий 101,0
Березень 101,8
Квітень 100,9
Травень 101,3
Червень 101,6
Липень 100,2
Серпень 99,9
Вересень 102,0
Жовтень 101,2
Листопад 100,9
Грудень 101,0
2018 р. ІСЦ (%)
Січень 101,5
Лютий 100,9
Березень 101,1
Квітень 100,8
Травень 100,0
Червень 100,0
Липень 99,3
Серпень 100,0
Вересень 101,9
Жовтень 101,7
Листопад 101,4

Відповідно до Порядку №1078 та даних Держстату про ІСЦ за звітний місяць величину приросту ІСЦ для проведення індексації у грудні 2018 р. та січні 2019 р. наведено в табл. 2.

Таблиця 2. Величина приросту ІСЦ для проведення індексації у грудні 2018 р. та січні 2019 р.

Базові місяці при обчисленні ІСЦ
для проведення індексації
(місяці підвищення тарифних ставок (окладів))
Величина приросту ІСЦ
для проведення
індексації, %:
у грудні 2018 р. у січні 2019 р.
У 2017 р.:
Січень 18,5 22,2
Лютий 19,5 19,5
Березень 15,3 18,9
Квітень 14,3 17,9
Травень 14,8 14,8
Червень 11,1 14,5
Липень 10,9 14,3
Серпень 11,0 14,4
Вересень 10,7 10,7
Жовтень 7,5 10,9
Листопад 6,6 9,9
Грудень 7,3 7,3
У 2018 р.:
Січень 4,0 7,2
Лютий 3,1 6,3
Березень 3,7 3,7
Квітень 4,3
Травень 4,3
Червень 4,3
Липень 3,6 3,6
Серпень 3,6 3,6
Вересень 3,1
Жовтень
Листопад
Грудень

Приклад

Підвищення тарифних ставок (окладів) працівників відбулося у січні 2017 р. (базовий місяць) і до грудня 2018 р. заробітна плата не збільшувалась.

Для проведення індексації величина приросту ІСЦ для нарахування суми індексації у грудні 2018 р. у такому випадку становить 18,5%.

Розрахунок ІСЦ: 18,5% = 1,037 × 1,031 × 1,031 × 1,034 × 1,040 × 100 – 100, де

1,037 – ІСЦ за лютий – квітень 2017 р. (1,010 × 1,018 × 1,009),

1,031 – ІСЦ за травень – липень 2017 р. (1,013 × 1,016 × 1,002),

1,031 – ІСЦ за серпень – жовтень 2017 р. (0,999 × 1,020 × 1,012),

1,034 – ІСЦ за листопад – грудень 2017 р. та січень 2018 р. (1,009 × 1,010 × 1,015),

1,040 – ІСЦ за лютий – вересень 2018 р.

(1,009 × 1,011 × 1,008 × 1,000 × 1,000 × 0,993 × 1,000 × 1,019).

ІСЦ за жовтень – листопад 2018 р. становив 103,1% (101,7 × 1,014), тобто перевищив поріг індексації (103%), тому у січні 2019 р. проведення індексації здійснюється на величину приросту ІСЦ – 22,2% (1,037 × 1,031 × 1,031 × 1,034 × 1,040 × 1,031 × 100 – 100).

Припустимо, що заробітна плата за грудень 2018 р. становитиме 9 000 грн.

Індексації підлягає частина доходу, що не перевищує прожиткового мінімуму для працездатних осіб (у грудні 2018 р. – 1 921 грн).

Величина приросту ІСЦ для нарахування суми індексації у грудні 2018 р., якщо підвищення тарифних ставок (окладів) було у січні 2017 р., становить 18,5%.

Сума індексації визначається як результат множення грошового доходу, що підлягає індексації, на величину приросту ІСЦ, поділеного на 100.

Сума індексації доходу дорівнює 355,39 грн (1 921 × 18,5 : 100).

Заробітна плата разом із сумою індексації становить 9 355,39 грн (9 000 + 355,39).

Нарахування суми індексації та її виплата здійснюється одночасно з нарахуванням та виплатою заробітної плати за місяць, доходи за який згідно з Порядком №1078 підлягають індексації. Заробітна плата разом із сумою індексації підлягає оподаткуванню відповідно до чинного законодавства.

Важливі та популярні сторінки / Важные и популярные страницы:

ind20190104 Індексація зарплати / ind20190103 Индексация зарплаты

ind20190106 Таблиця індексації зарплати / ind20190105 Таблица индексации зарплаты

ind20190108 Приклад індексації заробітної плати / ind20190107 Пример индексации зарплаты

ind20190102 Строки виплати зарплати / ind20190101 Сроки выплаты зарплаты

ind20190122 Зарплата у відрядженні / ind20190121 Зарплата в командировке

ind20190127 Облік зарплати / ind20190126 Учет зарплаты

ind20190127 Доплата за роботу в нічний час / ind20190126 Доплата за работу в ночное время

ind20190110 Розрахунок відпускних / ind20190109 Расчет отпускных

ind20190112 Компенсація за невикористану відпустку / ind20190111 Компенсация за неиспользованный отпуск

ind20190106 Штатний розпис / ind20190105 Штатное расписание

ind20190102 Лікарняні / ind20190101 Больничные

ind20190110 Допомога по вагітності та пологах / ind20190109 Пособие по беременности и родам

ind20190122 Класифікатор професій / ind20190121 Классификатор профессий (Украина)

ind20190144 Декретна відпустка по вагітності та пологах / ind20190143 Декретный отпуск по беременности и родам

ind20190154 ЄСВ (єдиний соціальний внесок) / ind20190153 ЕСВ (единый социальный взнос)

ind20190156 ПДФО / ind20190155 НДФЛ

ind20190158 Повідомлення про прийняття на роботу / ind20190157 Уведомление о приеме на работу

ind20190164 Табель обліку робочого часу / ind20190163 Табель учета рабочего времени

ind20190150 Трудовий договір / ind20190149 Трудовой договор

ind20190172 Вихідна допомога / ind20190171 Выходное пособие