БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Індексація доходів громадян за березень - квітень 2018

Теми: Індексація зарплати (Индексация зарплаты).

При проведенні індексації заробітної плати працівників слід керуватися Законом про індексацію та Порядком № 1078.

Проведення індексації здійснюється у межах фінансових ресурсів бюджетів усіх рівнів, бюджету Пенсійного фонду України та бюджетів інших фондів загально­обов'язкового державного соціального страхування на відповідний рік.

Право на проведення індексації заробітної плати настає, коли індекс споживчих цін (далі — ІСЦ) перевищить поріг індексації, встановлений з січня 2016 р. у розмірі 103 %.

Індексації підлягає заробітна плата працівників у межах прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб. Частина заробітної плати, яка перевищує прожитковий мінімум, індексації не підлягає.

У разі підвищення тарифних ставок (окладів) значення індексу у місяці підвищення береться за 1 або 100 %, тобто місяць підвищення вважається базовим і індексація в цьому місяці не проводиться, якщо сума підвищення заробітної плати (у базовому місяці враховуються всі складові заробітної плати, які не мають разового характеру) перевищить суму індексації. Починаючи з наступного за базовим місяця наростаючим підсумком розраховується індекс для проведення подальшої індексації.

Якщо сума підвищення заробітної плати менше ніж сума індексації, яка складається на момент підвищення, то сума індексації у базовому місяці зменшується на суму підвищення заробітної плати.

Працівникам підприємств i організацій, які перебувають на госпрозрахунку, підвищення заробітної плати у зв'язку із зростанням рівня інфляції провадиться у порядку, визначеному у колективних договорах, але не нижче норм, визначених Законом про індексацію та Порядком № 1078.

За даними Держстату України ІСЦ (%), на підставі яких здійснюється розрахунок індексів для проведення індексації, наведено у табл. 1.

Згідно з Порядком № 1078 та даними Держстату України про ІСЦ за звітний місяць величину приросту ІСЦ для проведення індексації у березні та квітні 2018 р. наведено в табл. 2.

Приклад обчислення суми індексації

Підвищення тарифних ставок (окладів) працівників відбулося у січні 2017 р. (базовий місяць), і до березня 2018 р. заробітна плата не збільшувалась.

Для проведення індексації величина приросту ІСЦ для нарахування суми індексації у березні 2018 р. у такому випадку становить 14 %.

Розрахунок ІСЦ : 14 % = 1,037 × 1,031 ×1,031 × 1,034 × 100 – 100,

де:

1,037 — ІСЦ за лютий — квітень 2017 р. (1,010 × 1,018 × 1,009),

1,031 — ІСЦ за травень — липень 2017 р. (1,013 × 1,016 × 1,002),

1,031 — ІСЦ за серпень — жовтень 2017 р. (0,999 × 1,020 × 1,012),

1,034 — ІСЦ за листопад — грудень 2017 р. та січень 2018 р. (1,009 × 1,010 × 1,015).

ІСЦ за лютий 2018 р. становив 100,9 %, тобто не перевищив поріг індексації (103 %), тому у квітні 2018 р. проведення індексації також здійснюється на величину приросту ІСЦ — 14 %.

Наприклад, заробітна плата за березень 2018 р. становитиме 6 000 грн.

Індексації підлягає частина доходу, що не перевищує прожиткового мінімуму для працездатних осіб (у березні — квітні 2018 р. — 1 762 грн).

Величина приросту ІСЦ для нарахування суми індексації у березні 2018 р., якщо підвищення тарифних ставок (окладів) було у січні 2017 р., становить 14 %.

Сума індексації визначається як результат множення грошового доходу, що підлягає індексації, на величину приросту ІСЦ, поділеного на 100.

Сума індексації доходу дорівнює 246,68 грн (1 762 × 14 : 100).

Заробітна плата разом із сумою індексації становить 6 246,68 грн (6 000 + 246,68).

Нарахування суми індексації та її виплата здійснюються одночасно з нарахуванням та виплатою заробітної плати за місяць, доходи за який згідно з Порядком № 1078 підлягають індексації.

Заробітна плата разом із сумою індексації підлягає оподаткуванню відповідно до чинного законодавства.

Важливі та популярні сторінки / Важные и популярные страницы:

ind20180404 Індексація зарплати / ind20180403 Индексация зарплаты

ind20180406 Таблиця індексації зарплати / ind20180405 Таблица индексации зарплаты

ind20180408 Приклад індексації заробітної плати / ind20180407 Пример индексации зарплаты

ind20180402 Строки виплати зарплати / ind20180401 Сроки выплаты зарплаты

ind20180422 Зарплата у відрядженні / ind20180421 Зарплата в командировке

ind20180427 Облік зарплати / ind20180426 Учет зарплаты

ind20180427 Доплата за роботу в нічний час / ind20180426 Доплата за работу в ночное время

ind20180410 Розрахунок відпускних / ind20180409 Расчет отпускных

ind20180412 Компенсація за невикористану відпустку / ind20180411 Компенсация за неиспользованный отпуск

ind20180406 Штатний розпис / ind20180405 Штатное расписание

ind20180402 Лікарняні / ind20180401 Больничные

ind20180410 Допомога по вагітності та пологах / ind20180409 Пособие по беременности и родам

ind20180422 Класифікатор професій (Україна) / ind20180421 Классификатор профессий (Украина)

ind20180444 Декретна відпустка по вагітності та пологах / ind20180443 Декретный отпуск по беременности и родам

ind20180454 ЄСВ (єдиний соціальний внесок) / ind20180453 ЕСВ (единый социальный взнос)

ind20180456 ПДФО / ind20180455 НДФЛ

ind20180458 Повідомлення про прийняття на роботу / ind20180457 Уведомление о приеме на работу

ind20180464 Табель обліку робочого часу / ind20180463 Табель учета рабочего времени

ind20180450 Трудовий договір / ind20180449 Трудовой договор

ind20180472 Вихідна допомога / ind20180471 Выходное пособие