БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Індексація доходів громадян за грудень 2017 - січень 2018

Теми: Індексація зарплати (Индексация зарплаты).

При проведенні індексації заробітної плати працівників слід керуватися Законом про індексацію та Порядком № 1078.

Проведення індексації здійснюється у межах фінансових ресурсів бюджетів усіх рівнів, бюджету Пенсійного фонду України та бюджетів інших фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування на відповідний рік.

Право на проведення індексації заробітної плати настає, коли індекс споживчих цін (далі — ІСЦ) перевищить поріг індексації, встановлений з січня 2016 р. у розмірі 103 %.

Індексації підлягає заробітна плата працівників у межах прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб. Частина заробітної плати, яка перевищує прожитковий мінімум, індексації не підлягає.

У разі підвищення тарифних ставок (окладів) значення індексу у місяці підвищення береться за 1 або 100 %, тобто місяць підвищення вважається базовим і індексація в цьому місяці не проводиться, якщо сума підвищення заробітної плати (у базовому місяці враховуються всі складові заробітної плати, які не мають разового характеру) перевищить суму індексації. Починаючи з наступного за базовим місяця наростаючим підсумком розраховується індекс для проведення подальшої індексації.

Якщо сума підвищення заробітної плати менше, ніж сума індексації, яка складається на момент підвищення, то сума індексації у базовому місяці зменшується на суму підвищення заробітної плати.

Працівникам підприємств i організацій, які перебувають на госпрозрахунку, підвищення заробітної плати у зв’язку із зростанням рівня інфляції провадиться у порядку, визначеному у колективних договорах, але не нижче норм, визначених Законом про індексацію та Порядком № 1078.

За даними Держстату України ІСЦ (%), на підставі яких здійснюється розрахунок індексів для проведення індексації, наведено у табл. 1.

Таблиця 1

Місяць

2016 р.

Січень

100,9

Лютий

99,6

Березень

101,0

Квітень

103,5

Травень

100,1

Червень

99,8

Липень

99,9

Серпень

99,7

Вересень

101,8

Жовтень

102,8

Листопад

101,8

Грудень

100,9

2017 р.

Січень

101,1

Лютий

101,0

Березень

101,8

Квітень

100,9

Травень

101,3

Червень

101,6

Липень

100,2

Серпень

99,9

Вересень

102,0

Жовтень

101,2

Листопад

100,9

Відповідно до Порядку № 1078 та даних Держстату України про ІСЦ за звітний місяць величину приросту ІСЦ для проведення індексації у грудні 2017 р. та січні 2018 р. наведено в табл. 2.

Таблиця 2

Базові місяці при обчисленні ІСЦ для проведення індексації (місяці підвищення тарифних ставок (окладів))

Величина приросту ІСЦ для проведення індексації у 2017 р., %:

у грудні 2017 р.

у січні 2018 р.

У 2016 р.

Січень

24,0

24,0

Лютий

24,5

24,5

Березень

23,3

23,3

Квітень

19,1

19,1

Травень

19,0

19,0

Червень

19,2

19,2

Липень

19,3

19,3

Серпень

19,8

19,8

Вересень

17,8

17,8

Жовтень

14,4

14,4

Листопад

12,5

12,5

Грудень

11,4

11,4

У 2017 р.

Січень

10,2

10,2

Лютий

8,0

8,0

Березень

7,2

7,2

Квітень

6,3

6,3

Травень

3,7

3,7

Червень

3,3

3,3

Липень

3,1

3,1

Серпень

3,2

3,2

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Приклад обчислення суми індексації

Підвищення тарифних ставок (окладів) працівників відбулося у січні 2016 р. (базовий місяць) і до грудня 2017 р. заробітна плата не збільшувалась.Для проведення індексації величина приросту ІСЦ для нарахування суми індексації у грудні 2017 р. у такому випадку становить 24 %.

Розрахунок ІСЦ: 24 % = 1,041 × 1,041 ×1,038 × 1,037 × 1,031 × 1,031 × 100 – 100, де

1,041 — ІСЦ за лютий — квітень 2016 р. (0,996 × 1,010 × 1,035),

1,041 — ІСЦ за травень — жовтень 2016 р. (1,001 × 0,998 × 0,999 × 0,997 × 1,018 × 1,028),

1,038 — ІСЦ за листопад 2016 р. — січень 2017 р. (1,018 × 1,009 × 1,011),

1,037 — ІСЦ за лютий — квітень 2017 р. (1,010 × 1,018 × 1,009),

1,031 — ІСЦ за травень — липень 2017 р. (1,013 × 1,016 × 1,002),

1,031 — ІСЦ за серпень — жовтень 2017 р. (0,999 × 1,020 × 1,012).

ІСЦ за листопад 2017 р. становив 100,9 %, тобто не перевищив поріг індексації (103 %), тому у січні 2018 р. проведення індексації здійснюється також на величину приросту ІСЦ — 24 %.

Припустимо, що заробітна плата за грудень 2017 р. становитиме 5 400 грн.

Індексації підлягає частина доходу, що не перевищує прожиткового мінімуму для працездатних осіб (у грудні 2017 р. — 1 762 грн).

Величина приросту ІСЦ для нарахування суми індексації у грудні 2017 р., якщо підвищення тарифних ставок (окладів) було у січні 2016 р., становить 24 %.

Сума індексації визначається як результат множення грошового доходу, що підлягає індексації, на величину приросту ІСЦ, поділеного на 100.

Сума індексації доходу дорівнює 422,88 грн (1 762 × 24 : 100).

Заробітна плата разом із сумою індексації становить 5 822,88 грн (5 400 + 422,88).

Нарахування суми індексації та її виплата здійснюються одночасно з нарахуванням та виплатою заробітної плати за місяць, доходи за який згідно з Порядком № 1078 підлягають індексації.

Заробітна плата разом із сумою індексації підлягає оподаткуванню відповідно до чинного законодавства.

Ніна Підлужна,

директор Департаменту стратегічого планування та аналізу Мінсоцполітики України

Важливі та популярні сторінки / Важные и популярные страницы:

ind20180104 Індексація зарплати / ind20180103 Индексация зарплаты

ind20180106 Таблиця індексації зарплати / ind20180105 Таблица индексации зарплаты

ind20180108 Приклад індексації заробітної плати / ind20180107 Пример индексации зарплаты

ind20180102 Строки виплати зарплати / ind20180101 Сроки выплаты зарплаты

ind20180122 Зарплата у відрядженні / ind20180121 Зарплата в командировке

ind20180127 Облік зарплати / ind20180126 Учет зарплаты

ind20180127 Доплата за роботу в нічний час / ind20180126 Доплата за работу в ночное время

ind20180110 Розрахунок відпускних / ind20180109 Расчет отпускных

ind20180112 Компенсація за невикористану відпустку / ind20180111 Компенсация за неиспользованный отпуск

ind20180106 Штатний розпис / ind20180105 Штатное расписание

ind20180102 Лікарняні / ind20180101 Больничные

ind20180110 Допомога по вагітності та пологах / ind20180109 Пособие по беременности и родам

ind20180122 Класифікатор професій (Україна) / ind20180121 Классификатор профессий (Украина)

ind20180144 Декретна відпустка по вагітності та пологах / ind20180143 Декретный отпуск по беременности и родам

ind20180154 ЄСВ (єдиний соціальний внесок) / ind20180153 ЕСВ (единый социальный взнос)

ind20180156 ПДФО / ind20180155 НДФЛ

ind20180158 Повідомлення про прийняття на роботу / ind20180157 Уведомление о приеме на работу

ind20180164 Табель обліку робочого часу / ind20180163 Табель учета рабочего времени

ind20180150 Трудовий договір / ind20180149 Трудовой договор

ind20180172 Вихідна допомога / ind20180171 Выходное пособие