БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Індексація доходів громадян за червень-липень 2017

Теми: Індексація зарплати (Индексация зарплаты).

При проведенні індексації заробітної плати працівників слід керуватися Законом про індексацію та Порядком № 1078.

Проведення індексації здійснюється у межах фінансових ресурсів бюджетів усіх рівнів, бюджету Пенсійного фонду України та бюджетів інших фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування на відповідний рік.

Право на проведення індексації заробітної плати настає, коли індекс споживчих цін (далі — ІСЦ) перевищить поріг індексації, встановлений з січня 2016 р. у розмірі 103 %.

Індексації підлягає заробітна плата працівників у межах прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб. Частина заробітної плати, яка перевищує прожитковий мінімум, індексації не підлягає.

У разі підвищення тарифних ставок (окладів) значення індексу у місяці підвищення береться за 1 або 100 %, тобто місяць підвищення вважається базовим і індексація в цьому місяці не проводиться, якщо сума підвищення заробітної плати (у базовому місяці враховуються всі складові заробітної плати, які не мають разового характеру) перевищить суму індексації. Починаючи з наступного за базовим місяця наростаючим підсумком розраховується індекс для проведення подальшої індексації.

Якщо сума підвищення заробітної плати менша за суму індексації, яка складається на момент підвищення, то сума індексації у базовому місяці зменшується на суму підвищення заробітної плати.

Працівникам підприємств i організацій, які перебувають на госпрозрахунку, підвищення заробітної плати у зв’язку із зростанням рівня інфляції провадиться у порядку, визначеному у колективних договорах, але не нижче норм, визначених Законом про індексацію та Порядком № 1078.

За даними Держстату України, ІСЦ (%), на підставі яких здійснюється розрахунок індексів для проведення індексації, наведено у табл. 1.

Таблиця 1

Місяць

2016 р.

Січень

100,9

Лютий

99,6

Березень

101,0

Квітень

103,5

Травень

100,1

Червень

99,8

Липень

99,9

Серпень

99,7

Вересень

101,8

Жовтень

102,8

Листопад

101,8

Грудень

100,9

2017 р.

Січень

101,1

Лютий

101,0

Березень

101,8

Квітень

100,9

Травень

101,3

Відповідно до Порядку № 1078 та даних Держстату України про ІСЦ за звітний місяць величину приросту ІСЦ для проведення індексації у червні та липні 2017 р. наведено в табл. 2.

Таблиця 2

Базові місяці при обчисленні ІСЦ для проведення індексації (місяці підвищення тарифних ставок (окладів))

Величина приросту ІСЦ для проведення індексації у 2017 р., %:

у червні

у липні

У 2016 р.

Січень

16,6

16,6

Лютий

17,1

17,1

Березень

16,0

16,0

Квітень

12,1

12,1

Травень

11,9

11,9

Червень

12,2

12,2

Липень

12,3

12,3

Серпень

12,7

12,7

Вересень

9,8

9,8

Жовтень

7,6

7,6

Листопад

4,9

4,9

Грудень

3,9

3,9

У 2017 р.

Січень

3,7

3,7

Лютий

4,1

Березень

Квітень

Травень

Червень

Приклад обчислення суми індексації

Підвищення тарифних ставок (окладів) працівників відбулося у січні 2016 р. (базовий місяць) і до червня 2017 р. заробітна плата не збільшувалася.

Для проведення індексації величина приросту ІСЦ для нарахування суми індексації у червні 2017 р. у такому випадку становить 16,6 %.

Розрахунок ІСЦ: 16,6 % = 1,041 × 1,041 × 1,038 × 1,037 × 100 – 100, де

1,041 — ІСЦ за лютий — квітень 2016 р. (0,996 × 1,010 × 1,035),

1,041 — ІСЦ за травень — жовтень 2016 р. (1,001 × 0,998 × 0,999 × 0,997 × 1,018 × 1,028),

1,038 — ІСЦ за листопад 2016 р. — січень 2017 р. (1,018 × 1,009 × 1,011),

1,037 — ІСЦ за лютий — квітень 2017 р. (1,010 × 1,018 × 1,009).

ІСЦ за травень 2017 р. становив 101,3 %, тобто не перевищив поріг індексації (103 %), тому у липні 2017 р. проведення індексації продовжує здійснюватися на величину приросту ІСЦ — 16,6 %.

Заробітна плата за червень 2017 р. становитиме 5 400 грн.

Індексації підлягає частина доходу, що не перевищує прожиткового мінімуму для працездатних осіб (у травні — листопаді 2017 р.— 1 684 грн).

Величина приросту ІСЦ для нарахування суми індексації у червні 2017 р., якщо підвищення тарифних ставок (окладів) було у січні 2016 р., становить 16,6 %.

Сума індексації визначається як результат множення грошового доходу, що підлягає індексації, на величину приросту ІСЦ, поділеного на 100.

Сума індексації доходу дорівнює 279,54 грн (1 684 × 16,6 : 100).

Заробітна плата разом із сумою індексації становить 5 679,54 грн (5 400 + 279,54). Нарахування суми індексації та її виплата здійснюється одночасно з нарахуванням та виплатою заробітної плати за місяць, доходи за який згідно з Порядком № 1078 підлягають індексації. Заробітна плата разом із сумою індексації підлягає оподаткуванню відповідно до чинного законодавства.

Ніна Підлужна
директор Департаменту стратегічого планування та аналізу Мінсоцполітики України

Важливі та популярні сторінки / Важные и популярные страницы:

ind20170704 Індексація зарплати / ind20170703 Индексация зарплаты

ind20170706 Таблиця індексації зарплати / ind20170705 Таблица индексации зарплаты

ind20170708 Приклад індексації заробітної плати / ind20170707 Пример индексации зарплаты

ind20170702 Строки виплати зарплати / ind20170701 Сроки выплаты зарплаты

ind20170722 Зарплата у відрядженні / ind20170721 Зарплата в командировке

ind20170727 Облік зарплати / ind20170726 Учет зарплаты

ind20170727 Доплата за роботу в нічний час / ind20170726 Доплата за работу в ночное время

ind20170710 Розрахунок відпускних / ind20170709 Расчет отпускных

ind20170712 Компенсація за невикористану відпустку / ind20170711 Компенсация за неиспользованный отпуск

ind20170706 Штатний розпис / ind20170705 Штатное расписание

ind20170702 Лікарняні / ind20170701 Больничные

ind20170710 Допомога по вагітності та пологах / ind20170709 Пособие по беременности и родам

ind20170722 Класифікатор професій (Україна) / ind20170721 Классификатор профессий (Украина)

ind20170744 Декретна відпустка по вагітності та пологах / ind20170743 Декретный отпуск по беременности и родам

ind20170754 ЄСВ (єдиний соціальний внесок) / ind20170753 ЕСВ (единый социальный взнос)

ind20170756 ПДФО / ind20170755 НДФЛ

ind20170758 Повідомлення про прийняття на роботу / ind20170757 Уведомление о приеме на работу

ind20170764 Табель обліку робочого часу / ind20170763 Табель учета рабочего времени

ind20170750 Трудовий договір / ind20170749 Трудовой договор

ind20170772 Вихідна допомога / ind20170771 Выходное пособие