БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Індексація доходів громадян за квітень-травень 2017

Теми: Індексація зарплати (Индексация зарплаты).

При проведенні індексації заробітної плати працівників слід керуватися Законом про індексацію та Порядком № 1078.

Проведення індексації здійснюється у межах фінансових ресурсів бюджетів усіх рівнів, бюджету Пенсійного фонду України та бюджетів інших фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування на відповідний рік.

Право на проведення індексації заробітної плати настає, коли індекс споживчих цін (далі — ІСЦ) перевищить поріг індексації, встановлений з січня 2016 р. у розмірі 103 %.

Індексації підлягає заробітна плата працівників у межах прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб. Частина заробітної плати, яка перевищує прожитковий мінімум, індексації не підлягає.

У разі підвищення тарифних ставок (окладів) значення індексу у місяці підвищення приймається за 1 або 100 %, тобто місяць підвищення вважається базовим і індексація в цьому місяці не проводиться, якщо сума підвищення заробітної плати (у базовому місяці враховуються всі складові заробітної плати, які не мають разового характеру) перевищить суму індексації. Починаючи з наступного за базовим місяця наростаючим підсумком розраховується індекс для проведення подальшої індексації.

Якщо сума підвищення заробітної плати менше ніж сума індексації, яка складається на момент підвищення, то сума індексації у базовому місяці зменшується на суму підвищення заробітної плати.

Працівникам підприємств i організацій, які перебувають на госпрозрахунку, підвищення заробітної плати у зв’язку із зростанням рівня інфляції провадиться у порядку, визначеному у колективних договорах, але не нижче норм, передбачених Законом про індексацію та Порядком № 1078.

За даними Держстату України ІСЦ (%), на підставі яких здійснюється розрахунок індексів для проведення індексації, наведено у табл. 1.

Таблиця 1

Місяць

2016 р.

Січень

100,9

Лютий

99,6

Березень

101,0

Квітень

103,5

Травень

100,1

Червень

99,8

Липень

99,9

Серпень

99,7

Вересень

101,8

Жовтень

102,8

Листопад

101,8

Грудень

100,9

2017 р.

Січень

101,1

Лютий

101,0

Березень

101,8

Відповідно до Порядку № 1078 та даних Держстату України про ІСЦ за звітний місяць величина приросту ІСЦ для проведення індексації у квітні та травні 2017 р. наведено в табл. 2.

Таблиця 2

Базові місяці при обчисленні ІСЦ для проведення індексації (місяці підвищення
тарифних ставок (окладів))

Величина приросту ІСЦ для проведення індексації
у 2017 р., %

у квітні

у травні

У 2016 р.

Січень

12,5

12,5

Лютий

12,9

12,9

Березень

11,8

11,8

Квітень

8,1

8,1

Травень

8,0

8,0

Червень

8,2

8,2

Липень

8,3

8,3

Серпень

8,7

8,7

Вересень

4,7

9,8

Жовтень

3,8

3,8

Листопад

4,9

Грудень

3,9

У 2017 р.

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Приклад обчислення суми індексації

Підвищення тарифних ставок (окладів) працівників відбулося у січні 2016 р. (базовий місяць) і до квітня 2017 р. заробітна плата не збільшувалась. Для проведення індексації величина приросту ІСЦ для нарахування суми індексації у квітні 2017 р. у такому випадку становить 12,5 %.

Розрахунок ІСЦ: 12,5 % = 1,041 × 1,041 × 1,038 × 100 – 100, де

1,041 — ІСЦ за лютий — квітень 2016 р. (0,996 × 1,010 × 1,035),

1,041 — ІСЦ за травень — жовтень 2016 р. (1,001 × 0,998 × 0,999 × 0,997 × 1,018 × 1,028),

1,038 — ІСЦ за листопад 2016 р. — січень 2017 р. (1,018 × 1,009 × 1,011).

ІСЦ за лютий — березень 2017 р. становив 102,8 % (1,010 × 1,018 × 100), тобто не перевищив поріг індексації (103 %), тому у травні 2017 р. проведення індексації продовжує здійснюватись на величину приросту ІСЦ — 12,5 %.

Заробітна плата за квітень 2017 р. становитиме 5 400 грн.

Індексації підлягає частина доходу, що не перевищує прожиткового мінімуму для працездатних осіб (у квітні 2017 р.— 1 600 грн, у травні — 1 684 грн).

Величина приросту ІСЦ для нарахування суми індексації у квітні 2017 р., якщо підвищення тарифних ставок (окладів) було у січні 2016 р., становить 12,5 %.

Сума індексації визначається як результат множення грошового доходу, що підлягає індексації, на величину приросту ІСЦ, поділеного на 100.

Сума індексації доходу дорівнює 200,0 грн (1 600 × 12,5 : 100).

Заробітна плата разом із сумою індексації становить 5 600 грн (5 400 + 200).

Нарахування суми індексації та її виплата здійснюється одночасно з нарахуванням та виплатою заробітної плати за місяць, доходи за який згідно з Порядком № 1078 підлягають індексації. Заробітна плата разом із сумою індексації підлягає оподаткуванню відповідно до чинного законодавства.

Ніна Підлужна, заступник директора Департаменту стратегічного планування та аналізу - начальник відділу Мінсоцполітики України

Важливі та популярні сторінки / Важные и популярные страницы:

ind20170504 Індексація зарплати / ind20170503 Индексация зарплаты

ind20170506 Таблиця індексації зарплати / ind20170505 Таблица индексации зарплаты

ind20170508 Приклад індексації заробітної плати / ind20170507 Пример индексации зарплаты

ind20170502 Строки виплати зарплати / ind20170501 Сроки выплаты зарплаты

ind20170522 Зарплата у відрядженні / ind20170521 Зарплата в командировке

ind20170527 Облік зарплати / ind20170526 Учет зарплаты

ind20170527 Доплата за роботу в нічний час / ind20170526 Доплата за работу в ночное время

ind20170510 Розрахунок відпускних / ind20170509 Расчет отпускных

ind20170512 Компенсація за невикористану відпустку / ind20170511 Компенсация за неиспользованный отпуск

ind20170506 Штатний розпис / ind20170505 Штатное расписание

ind20170502 Лікарняні / ind20170501 Больничные

ind20170510 Допомога по вагітності та пологах / ind20170509 Пособие по беременности и родам

ind20170522 Класифікатор професій (Україна) / ind20170521 Классификатор профессий (Украина)

ind20170544 Декретна відпустка по вагітності та пологах / ind20170543 Декретный отпуск по беременности и родам

ind20170554 ЄСВ (єдиний соціальний внесок) / ind20170553 ЕСВ (единый социальный взнос)

ind20170556 ПДФО / ind20170555 НДФЛ

ind20170558 Повідомлення про прийняття на роботу / ind20170557 Уведомление о приеме на работу

ind20170564 Табель обліку робочого часу / ind20170563 Табель учета рабочего времени

ind20170550 Трудовий договір / ind20170549 Трудовой договор

ind20170572 Вихідна допомога / ind20170571 Выходное пособие