БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Індексація доходів громадян за лютий-березень 2017

Теми: Індексація зарплати (Индексация зарплаты).

При проведенні індексації заробітної плати працівників слід керуватися Законом про індексацію та Порядком № 1078.

Проведення індексації здійснюється у межах фінансових ресурсів бюджетів усіх рівнів, бюджету Пенсійного фонду України та бюджетів інших фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування на відповідний рік.

Право на проведення індексації заробітної плати настає, коли індекс споживчих цін (далі — ІСЦ) перевищить поріг індексації, встановлений з січня 2016 р. у розмірі 103 %.

Індексації підлягає заробітна плата працівників у межах прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб. Частина заробітної плати, яка перевищує прожитковий мінімум, індексації не підлягає.

У разі підвищення тарифних ставок (окладів) значення індексу у місяці підвищення береться за 1 або 100 %, тобто місяць підвищення вважається базовим і індексація в цьому місяці не проводиться, якщо сума підвищення заробітної плати (у базовому місяці враховуються всі складові заробітної плати, які не мають разового характеру) перевищить суму індексації. Починаючи з наступного за базовим місяця наростаючим підсумком розраховується індекс для проведення подальшої індексації.

Якщо сума підвищення заробітної плати менше ніж сума індексації, яка складається на момент підвищення, то сума індексації у базовому місяці зменшується на суму підвищення заробітної плати.

Працівникам підприємств i організацій, які перебувають на госпрозрахунку, підвищення заробітної плати у зв’язку із зростанням рівня інфляції провадиться у порядку, визначеному у колективних договорах, але не нижче норм, визначених Законом про індексацію та Порядком № 1078.

За даними Держстату України ІСЦ (%), на підставі яких здійснюється розрахунок індексів для проведення індексації, наведено у табл. 1.

Таблиця 1

Місяць

2016 р.

Січень

100,9

Лютий

99,6

Березень

101,0

Квітень

103,5

Травень

100,1

Червень

99,8

Липень

99,9

Серпень

99,7

Вересень

101,8

Жовтень

102,8

Листопад

101,8

Грудень

100,9

2017 р.

Січень

101,1

Відповідно до Порядку № 1078 та даних Держстату України про ІСЦ за звітний місяць величину приросту ІСЦ для проведення індексації у лютому та березні 2017 р. наведено в табл. 2.

Таблиця 2

Базові місяці при обчисленні ІСЦ для проведення індексації
(місяці підвищення тарифних
ставок (окладів))

Величина приросту ІСЦ
для проведення
індексації у 2017 р., %:

у лютому

у березні

У 2016 р.

Січень

8,4

12,5

Лютий

8,8

12,9

Березнь

7,7

11,8

Квітень

4,1

8,1

Травень

4,0

8,0

Червень

4,2

8,2

Липень

4,3

8,3

Серпень

4,7

8,7

Вересень

4,7

4,7

Жовтень

3,8

Листопад

Грудень

У 2017 р.

Січень

Лютий

Приклад обчислення суми індексації

Підвищення тарифних ставок (окладів) працівників відбулося у січні 2016 р. (базовий місяць) і до лютого 2017 р. заробітна плата не збільшувалась.

Для проведення індексації величина приросту ІСЦ для нарахування суми індексації у лютому 2017 р. у такому випадку становить 8,4 %.

Розрахунок ІСЦ: 8,4 % = 1,041 × 1,041 × 100 – 100, де

1,041 — ІСЦ за лютий — квітень 2016 р. (0,996 × 1,010 × 1,035),

1,041 — ІСЦ за травень — жовтень 2016 р. (1,001 × 0,998 × 0,999 × 0,997 × 1,018 × 1,028).

ІСЦ за листопад 2016 р. — січень 2017 р. становив 103,8 % (1,018 × 1,009 × 1,011 × 100), тобто перевищив поріг індексації (103 %), тому у березні 2017 р. проведення індексації здійснюється на величину приросту ІСЦ — 12,5 % (1,041 × 1,041 × 1,038 × 100 – 100).

Заробітна плата за лютий 2017 р. становитиме 5 200 грн.

Індексації підлягає частина доходу, що не перевищує прожиткового мінімуму для працездатних осіб (з 01.01.2017 р. — 1 600 грн).

Величина приросту ІСЦ для нарахування суми індексації у лютому 2017 р., якщо підвищення тарифних ставок (окладів) було у січні 2016 р., становить 8,4 %.

Сума індексації визначається як результат множення грошового доходу, що підлягає індексації, на величину приросту ІСЦ, поділеного на 100.

Сума індексації доходу дорівнює 134,40 грн (1600 × 8,4 : 100).

Заробітна плата разом із сумою індексації становить 5 334,40 грн (5 200 + 134,40).

Нарахування суми індексації та її виплата здійснюються одночасно з нарахуванням та виплатою заробітної плати за місяць, доходи за який згідно з Порядком № 1078 підлягають індексації.

Заробітна плата разом із сумою індексації підлягає оподаткуванню відповідно до чинного законодавства.

Важливі та популярні сторінки / Важные и популярные страницы:

ind20170304 Індексація зарплати / ind20170303 Индексация зарплаты

ind20170306 Таблиця індексації зарплати / ind20170305 Таблица индексации зарплаты

ind20170308 Приклад індексації заробітної плати / ind20170307 Пример индексации зарплаты

ind20170302 Строки виплати зарплати / ind20170301 Сроки выплаты зарплаты

ind20170322 Зарплата у відрядженні / ind20170321 Зарплата в командировке

ind20170327 Облік зарплати / ind20170326 Учет зарплаты

ind20170327 Доплата за роботу в нічний час / ind20170326 Доплата за работу в ночное время

ind20170310 Розрахунок відпускних / ind20170309 Расчет отпускных

ind20170312 Компенсація за невикористану відпустку / ind20170311 Компенсация за неиспользованный отпуск

ind20170306 Штатний розпис / ind20170305 Штатное расписание

ind20170302 Лікарняні / ind20170301 Больничные

ind20170310 Допомога по вагітності та пологах / ind20170309 Пособие по беременности и родам

ind20170322 Класифікатор професій (Україна) / ind20170321 Классификатор профессий (Украина)

ind20170344 Декретна відпустка по вагітності та пологах / ind20170343 Декретный отпуск по беременности и родам

ind20170354 ЄСВ (єдиний соціальний внесок) / ind20170353 ЕСВ (единый социальный взнос)

ind20170356 ПДФО / ind20170355 НДФЛ

ind20170358 Повідомлення про прийняття на роботу / ind20170357 Уведомление о приеме на работу

ind20170364 Табель обліку робочого часу / ind20170363 Табель учета рабочего времени

ind20170350 Трудовий договір / ind20170349 Трудовой договор

ind20170372 Вихідна допомога / ind20170371 Выходное пособие