БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Індексація доходів громадян за листопад-жовтень 2016

Теми: Індексація зарплати (Индексация зарплаты).

При проведенні індексації заробітної плати слід керуватися Законом про індексацію та Порядком № 1078.

Проведення індексації здійснюється у межах фінансових ресурсів бюджетів усіх рівнів, бюджету Пенсійного фонду України та бюджетів інших фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування на відповідний рік.

Право на проведення індексації заробітної плати настає, коли індекс споживчих цін (ІСЦ) перевищить поріг індексації, встановлений із січня 2016 р. у розмірі 103%.

Індексації підлягає заробітна плата працівників у межах прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб. Частина заробітної плати, яка перевищує прожитковий мінімум, індексації не підлягає.

У разі підвищення тарифних ставок (окладів) значення індексу у місяці підвищення береться за 1 або 100 %, тобто місяць підвищення вважається базовим, і індексація в цьому місяці не проводиться, якщо сума підвищення заробітної плати (у базовому місяці враховуються всі складові заробітної плати, які не мають разового характеру) перевищить суму індексації. Починаючи з наступного за базовим місяця наростаючим підсумком розраховується індекс для проведення подальшої індексації.

Якщо сума підвищення заробітної плати менша, ніж сума індексації, яка складається на момент підвищення, то сума індексації у базовому місяці зменшується на суму підвищення заробітної плати.

Працівникам підприємств i організацій, які перебувають на госпрозрахунку, підвищення заробітної плати у зв’язку із зростанням рівня інфляції провадиться у порядку, визначеному у колективних договорах, але не нижче норм, визначених Законом про індексацію та Порядком № 1078.

Дані Держстату України ІСЦ (%), на підставі яких здійснюється розрахунок індексів для проведення індексації, наведено у табл. 1.

Таблиця 1

Місяць

2015 р.

Січень

103,1

Лютий

105,3

Березень

110,8

Квітень

114,0

Травень

102,2

Червень

100,4

Липень

99,0

Серпень

99,2

Вересень

102,3

Жовтень

98,7

Листопад

102,0

Грудень

100,7

2016 р.

Січень

100,9

Лютий

99,6

Березень

101,0

Квітень

103,5

Травень

100,1

Червень

99,8

Липень

99,9

Серпень

99,7

Вересень

101,8

Відповідно до Порядку № 1078 та даних Держстату України про ІСЦ за звітний місяць величину приросту ІСЦ для проведення індексації у жовтні та листопаді 2016 р. наведено в табл. 2.

Таблиця 2

Базові місяці при обчисленні ІСЦ для проведення індексації (місяці підвищення тарифних ставок (окладів))

Величина приросту ІСЦ у 2016 р. для проведення індексації, %:

у вересні

у жовтні

У 2015 р.

Січень

46,0

46,0

Лютий

38,6

38,6

Березень

25,1

25,1

Квітень

9,7

9,7

Травень

7,4

7,4

Червень

7,0

7,0

Липень

8,2

8,2

Серпень

9,0

9,0

Вересень

6,6

6,6

Жовтень

7,9

7,9

Листопад

5,8

5,8

Грудень

5,1

5,1

У 2016 р.

Січень

4,1

4,1

Лютий

4,5

4,5

Березень

3,5

3,5

Квітень

-

-

Травень

-

-

Червень

-

-

Липень

-

-

Серпень

-

-

Вересень

-

-

Жовтень

-

-

ПРИКЛАД ОБЧИСЛЕННЯ СУМИ ІНДЕКСАЦІЇ

Підвищення тарифних ставок (окладів) працівників відбулося у січні 2015 р (базовий місяць) і до жовтня 2016 р. заробітна плата не збільшувалася.
Величина приросту ІСЦ для нарахування суми індексації у жовтні 2016 р. у такому випадку становить 46%.

Розрахунок ІСЦ:
46% = 1,053 х 1,108 х 1,140 х 1,022 х 1,015 х 1,058 х 100 — 100, де:
1,053 — ІСЦ за лютий 2015 р. (105,3 : 100),
1,108 — ІСЦ за березень 2015 р. (110,8 : 100),
1,140 — ІСЦ за квітень 2015 р. (114,0 : 100),
1,022 — ІСЦ за травень 2015 р. (102,2 : 100),
1,015 — ІСЦ за червень — листопад 2015 р. (1,004 х 0,990 х 0,992 х 1,023 х 0,987 х 1,020 х 100 : 100),
1,058 — ІСЦ за грудень 2015 р. — квітень 2016 р. (1,007 х 1,009 х 0,996 х 1,010 х 1,035 х 100).

ІСЦ за травень — вересень 2016 р. становив 101,3% (1,001 х 0,998 х 0,999 х 0,997 х 1,018 х 100), тобто не перевищив поріг індексації (103%), тому у листопаді 2016 р. проведення індексації продовжує здійснюватись з урахуванням величини приросту ІСЦ — 46%.
Заробітна плата за жовтень 2016 р. становитиме 4500 грн.
Індексації підлягає частина доходу, що не перевищує прожиткового мінімуму для працездатних осіб (у жовтні та листопаді 2016 р. — 1450 грн).
Величина приросту ІСЦ для нарахування суми індексації у жовтні 2016 р., якщо підвищення тарифних ставок (окладів) відбулося у січні 2015 р., становить 46%.
Сума індексації визначається як результат множення грошового доходу, що підлягає індексації, на величину приросту ІСЦ, поділеного на 100.

Сума індексації доходу дорівнює 667 грн. (1450 х 46 : 100).
Заробітна плата разом із сумою індексації становить 5167 грн. (4500 + 667).

Нарахування суми індексації та її виплата здійснюються одночасно з нарахуванням та виплатою заробітної плати за місяць, доходи за який згідно з Порядком № 1078 підлягають індексації.

Заробітна плата разом із сумою індексації підлягає оподаткуванню відповідно до чинного законодавства.

Важливі та популярні сторінки / Важные и популярные страницы:

ind20161104 Індексація зарплати / ind20161103 Индексация зарплаты

ind20161106 Таблиця індексації зарплати / ind20161105 Таблица индексации зарплаты

ind20161108 Приклад індексації заробітної плати / ind20161107 Пример индексации зарплаты

ind20161102 Строки виплати зарплати / ind20161101 Сроки выплаты зарплаты

ind20161122 Зарплата у відрядженні / ind20161121 Зарплата в командировке

ind20161127 Облік зарплати / ind20161126 Учет зарплаты

ind20161127 Доплата за роботу в нічний час / ind20161126 Доплата за работу в ночное время

ind20161110 Розрахунок відпускних / ind20161109 Расчет отпускных

ind20161112 Компенсація за невикористану відпустку / ind20161111 Компенсация за неиспользованный отпуск

ind20161106 Штатний розпис / ind20161105 Штатное расписание

ind20161102 Лікарняні / ind20161101 Больничные

ind20161110 Допомога по вагітності та пологах / ind20161109 Пособие по беременности и родам

ind20161122 Класифікатор професій (Україна) / ind20161121 Классификатор профессий (Украина)

ind20161144 Декретна відпустка по вагітності та пологах / ind20161143 Декретный отпуск по беременности и родам

ind20161154 ЄСВ (єдиний соціальний внесок) / ind20161153 ЕСВ (единый социальный взнос)

ind20161156 ПДФО / ind20161155 НДФЛ

ind20161158 Повідомлення про прийняття на роботу / ind20161157 Уведомление о приеме на работу

ind20161164 Табель обліку робочого часу / ind20161163 Табель учета рабочего времени

ind20161150 Трудовий договір / ind20161149 Трудовой договор

ind20161172 Вихідна допомога / ind20161171 Выходное пособие