БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Індексація доходів громадян за квітень 2016

Теми: Індексація зарплати (Индексация зарплаты).

При проведенні індексації заробітної плати працівників слід керуватися Законом про індексацію та Порядком № 1078.

Проведення індексації здійснюється у межах фінансових ресурсів бюджетів усіх рівнів, бюджету Пенсійного фонду України та бюджетів інших фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування на відповідний рік.

Право на проведення індексації заробітної плати настає, коли індекс споживчих цін (ІСЦ) перевищить поріг індексації, встановлений з січня 2016 р. у розмірі 103%.

Індексації підлягає заробітна плата працівників у межах прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб. Частина заробітної плати, яка перевищує прожитковий мінімум, індексації не підлягає.

У разі підвищення тарифних ставок (окладів) значення індексу у місяці підвищення приймається за 1 або 100%, тобто місяць підвищення вважається базовим і індексація в цьому місяці не проводиться, якщо сума підвищення заробітної плати (у базовому місяці враховуються всі складові заробітної плати, які не мають разового характеру) перевищить суму індексації. Починаючи з наступного за базовим місяця наростаючим підсумком розраховується індекс для проведення подальшої індексації.

Якщо сума підвищення заробітної плати менше ніж сума індексації, яка складається на момент підвищення, то сума індексації у базовому місяці зменшується на суму підвищення заробітної плати.

Працівникам підприємств i організацій, які перебувають на госпрозрахунку, підвищення заробітної плати у зв’язку із зростанням рівня інфляції провадиться у порядку, визначеному у колективних договорах, але не нижче норм, визначених Законом про індексацію та Порядком № 1078.

За даними Держтату України ІСЦ (%), на підставі яких здійснюється розрахунок індексів для проведення індексації, наведено у табл. 1.

Таблиця 1

Місяць

2015 р.

Січень

103,1

Лютий

105,3

Березень

110,8

Квітень

114,0

Травень

102,2

Червень

100,4

Липень

99,0

Серпень

99,2

Вересень

102,3

Жовтень

98,7

Листопад

102,0

Грудень

100,7

2016 р.

Січень

100,9

Лютий

99,6

Відповідно до Порядку № 1078 та даних Держстату України про ІСЦ за звітний місяць величину приросту ІСЦ для проведення індексації у березні та квітні 2016 р. наведено в табл. 2.

Таблиця 2

Базові місяці при обчисленні ІСЦ для проведення індексації (місяці підвищення тарифних ставок (окладів))

Величина приросту ІСЦ у 2016 р. для проведення індексації, %:

у лютому

у березні

У 2015 р.

Січень

38,0

38,0

Лютий

31,0

31,0

Березень

18,3

18,3

Квітень

3,7

3,7

Травень

1,5

1,5

Червень

1,1

1,1

Липень

2,9

2,9

Серпень

3,7

3,7

Вересень

1,4

1,4

Жовтень

2,0

2,0

Листопад

-

-

Грудень

-

-

У 2016 р.

Січень

-

-

Лютий

-

-

Березень

-

-

ПРИКЛАД

Обчислення суми індексації

Підвищення заробітної плати працівників відбулося у січні 2015 р. (базовий місяць) і до березня 2016 р. заробітна плата не збільшувалась.

Величина приросту ІСЦ для нарахування суми індексації у березні 2016 р. у такому випадку становить 38%.

Розрахунок ІСЦ:

38% = 1,053 × 1,108 × 1,140 × 1,022 × 1,015 × 100 – 100, де

1,053 — ІСЦ за лютий 2015 р. (105,3 : 100),

1,108 — ІСЦ за березень 2015 р. (110,8 : 100),

1,140 — ІСЦ за квітень 2015 р. (114,0 : 100),

1,022 — ІСЦ за травень 2015 р. (102, 2 : 100),

1,015 — ІСЦ за червень — листопад 2015 р. (1,004 × 0,990 × 0,992 × 1,023 × 0,987 × 1,020 × 100 : 100).

ІСЦ за грудень 2015 р. — лютий 2016 р. становив 101,2% (1,007 × 1,009 × 0,996 × 100), тобто не перевищив поріг індексації (з січня 2016 р. — 103%), тому у квітні 2016 р. проведення індексації продовжує здійснюватись на величину приросту ІСЦ — 38%.

Заробітна плата за березень 2016 р. становитиме 4500 грн.

Індексації підлягає частина доходу, що не перевищує прожиткового мінімуму для працездатних осіб (у березні — квітні 2016 р. — 1378 грн.).

Величина приросту ІСЦ для нарахування суми індексації у березні 2016 р., якщо підвищення тарифних ставок (окладів) було у січні 2015 р., становить 38%.

Сума індексації визначається як результат множення грошового доходу, що підлягає індексації, на величину приросту ІСЦ, поділеного на 100.

Сума індексації доходу дорівнює 523,64 грн. (1378 × 38 : 100).

Заробітна плата разом із сумою індексації становить 5023,64 грн. (4500 + 523,64).

Нарахування суми індексації та її виплата здійснюються одночасно з нарахуванням та виплатою заробітної плати за місяць, доходи за який згідно з Порядком № 1078 підлягають індексації.

Заробітна плата разом із сумою індексації підлягає оподаткуванню відповідно до чинного законодавства.

Джерело: http://www.visnuk.com.ua/ua/pubs/fromarchive/1/id/9531

Важливі та популярні сторінки / Важные и популярные страницы:

ind20160404 Індексація зарплати / ind20160403 Индексация зарплаты

ind20160406 Таблиця індексації зарплати / ind20160405 Таблица индексации зарплаты

ind20160408 Приклад індексації заробітної плати / ind20160407 Пример индексации зарплаты

ind20160402 Строки виплати зарплати / ind20160401 Сроки выплаты зарплаты

ind20160422 Зарплата у відрядженні / ind20160421 Зарплата в командировке

ind20160427 Облік зарплати / ind20160426 Учет зарплаты

ind20160427 Доплата за роботу в нічний час / ind20160426 Доплата за работу в ночное время

ind20160410 Розрахунок відпускних / ind20160409 Расчет отпускных

ind20160412 Компенсація за невикористану відпустку / ind20160411 Компенсация за неиспользованный отпуск

ind20160406 Штатний розпис / ind20160405 Штатное расписание

ind20160402 Лікарняні / ind20160401 Больничные

ind20160410 Допомога по вагітності та пологах / ind20160409 Пособие по беременности и родам

ind20160422 Класифікатор професій (Україна) / ind20160421 Классификатор профессий (Украина)

ind20160444 Декретна відпустка по вагітності та пологах / ind20160443 Декретный отпуск по беременности и родам

ind20160454 ЄСВ (єдиний соціальний внесок) / ind20160453 ЕСВ (единый социальный взнос)

ind20160456 ПДФО / ind20160455 НДФЛ

ind20160458 Повідомлення про прийняття на роботу / ind20160457 Уведомление о приеме на работу

ind20160464 Табель обліку робочого часу / ind20160463 Табель учета рабочего времени

ind20160450 Трудовий договір / ind20160449 Трудовой договор

ind20160472 Вихідна допомога / ind20160471 Выходное пособие