БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Індексація доходів громадян за березень 2016

Теми: Індексація зарплати (Индексация зарплаты).

При проведенні індексації заробітної плати працівників слід керуватися Законом про індексацію та Порядком № 1078.

Проведення індексації здійснюється у межах фінансових ресурсів бюджетів усіх рівнів, бюджету Пенсійного фонду України та бюджетів інших фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування на відповідний рік.

Право на проведення індексації заробітної плати настає, коли індекс споживчих цін (ІСЦ) перевищить поріг індексації, встановлений з січня 2016 р. у розмірі 103%.

Індексації підлягає заробітна плата працівників у межах прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб. Частина заробітної плати, яка перевищує прожитковий мінімум, індексації не підлягає.

У разі підвищення тарифних ставок (окладів) значення індексу у місяці підвищення приймається за 1 або 100%, тобто місяць підвищення вважається базовим і індексація в цьому місяці не проводиться, якщо сума підвищення заробітної плати (у базовому місяці враховуються всі складові заробітної плати, які не мають разового характеру) перевищить суму індексації. Починаючи з наступного за базовим місяця наростаючим підсумком розраховується індекс для проведення подальшої індексації.

Якщо сума підвищення заробітної плати менше ніж сума індексації, яка складається на момент підвищення, то сума індексації у базовому місяці зменшується на суму підвищення заробітної плати.

Працівникам підприємств i організацій, які перебувають на госпрозрахунку, підвищення заробітної плати у зв’язку із зростанням рівня інфляції провадиться у порядку, визначеному у колективних договорах, але не нижче норм, визначених Законом про індексацію та Порядком № 1078.

За даними Держстату України ІСЦ (%), на підставі яких здійснюється розрахунок індексів для проведення індексації, наведено у табл. 1.

Таблиця 1

Місяць

2015 р.

Січень

103,1

Лютий

105,3

Березень

110,8

Квітень

114,0

Травень

102,2

Червень

100,4

Липень

99,0

Серпень

99,2

Вересень

102,3

Жовтень

98,7

Листопад

102,0

Грудень

100,7

2016 р.

Січень

100,9

Відповідно до Порядку № 1078 та даних Держстату України про ІСЦ за звітний місяць величину приросту ІСЦ для проведення індексації у лютому та березні 2016 р. наведено в табл. 2.

Таблиця 2

Базові місяці при обчисленні ІСЦ для проведення індексації (місяці підвищення тарифних ставок (окладів))

Величина приросту ІСЦ у 2016 р. для проведення індексації, %:

у лютому

у березні

У 2015 р.

Січень

38,0

38,0

Лютий

31,0

31,0

Березень

18,3

18,3

Квітень

3,7

3,7

Травень

1,5

1,5

Червень

1,1

1,1

Липень

2,9

2,9

Серпень

3,7

3,7

Вересень

1,4

1,4

Жовтень

2,0

2,0

Листопад

-

-

Грудень

-

-

У 2016 р.

Січень

-

-

Лютий

-

-

ПРИКЛАД

Обчислення суми індексації

Підвищення заробітної плати працівників відбулося у січні 2015 р. (базовий місяць) і до лютого 2016 р. заробітна плата не збільшувалась.

Величина приросту ІСЦ для нарахування суми індексації у лютому 2016 р. у такому випадку становить 38%.

Розрахунок ІСЦ:

38% = 1,053 ? 1,108 ? 1,140 ? 1,022 ? 1,015 ? 100 - 100, де

1,053 — ІСЦ за лютий 2015 р. (105,3 : 100),

1,108 — ІСЦ за березень 2015 р. (110,8 : 100),

1,140 — ІСЦ за квітень 2015 р. (114,0 : 100),

1,022 — ІСЦ за травень 2015 р. (102,2 : 100),

1,015 — ІСЦ за червень — листопад 2015 р. (1,004 ? 0,990 ? 0,992 ? 1,023 ? 0,987 ? 1,020 ? 100 : 100).

ІСЦ за грудень 2015 р. — січень 2016 р. становив 101,6% (1,007 ? 1,009), тобто не перевищив поріг індексації (з січня 2016 р. — 103%), тому у березні 2016 р. проведення індексації продовжує здійснюватись на величину приросту ІСЦ — 38%.

Заробітна плата за лютий 2016 р. становитиме 4500 грн.

Індексації підлягає частина доходу, що не перевищує прожиткового мінімуму для працездатних осіб (у лютому — березні 2016 р. — 1378 грн.).

Величина приросту ІСЦ для нарахування суми індексації у лютому 2016 р., якщо підвищення заробітної плати було у січні 2015 р., становить 38%.

Сума індексації визначається як результат множення грошового доходу, що підлягає індексації, на величину приросту ІСЦ, поділеного на 100.

Сума індексації доходу дорівнює 523,64 грн. (1378 ? 38 : 100).

Заробітна плата разом із сумою індексації становить 5023,64 грн. (4500 + 523,64).

Нарахування суми індексації та її виплата здійснюються одночасно з нарахуванням та виплатою заробітної плати за місяць, доходи за який згідно з Порядком № 1078 підлягають індексації.

Заробітна плата разом із сумою індексації підлягає оподаткуванню відповідно до чинного законодавства.

Джерело: http://www.visnuk.com.ua/ua/pubs/fromarchive/1/id/9437

Важливі та популярні сторінки / Важные и популярные страницы:

ind20160304 Індексація зарплати / ind20160303 Индексация зарплаты

ind20160306 Таблиця індексації зарплати / ind20160305 Таблица индексации зарплаты

ind20160308 Приклад індексації заробітної плати / ind20160307 Пример индексации зарплаты

ind20160302 Строки виплати зарплати / ind20160301 Сроки выплаты зарплаты

ind20160322 Зарплата у відрядженні / ind20160321 Зарплата в командировке

ind20160327 Облік зарплати / ind20160326 Учет зарплаты

ind20160327 Доплата за роботу в нічний час / ind20160326 Доплата за работу в ночное время

ind20160310 Розрахунок відпускних / ind20160309 Расчет отпускных

ind20160312 Компенсація за невикористану відпустку / ind20160311 Компенсация за неиспользованный отпуск

ind20160306 Штатний розпис / ind20160305 Штатное расписание

ind20160302 Лікарняні / ind20160301 Больничные

ind20160310 Допомога по вагітності та пологах / ind20160309 Пособие по беременности и родам

ind20160322 Класифікатор професій (Україна) / ind20160321 Классификатор профессий (Украина)

ind20160344 Декретна відпустка по вагітності та пологах / ind20160343 Декретный отпуск по беременности и родам

ind20160354 ЄСВ (єдиний соціальний внесок) / ind20160353 ЕСВ (единый социальный взнос)

ind20160356 ПДФО / ind20160355 НДФЛ

ind20160358 Повідомлення про прийняття на роботу / ind20160357 Уведомление о приеме на работу

ind20160364 Табель обліку робочого часу / ind20160363 Табель учета рабочего времени

ind20160350 Трудовий договір / ind20160349 Трудовой договор

ind20160372 Вихідна допомога / ind20160371 Выходное пособие