БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Календар на 2020 рік - Варіант №7

Реклама
Кликніть, щоб завантажити календар в PDF-форматі та роздрукувати на аркуші А4

Попередній перегляд:

Повернутися на сторінку

Роздрукувати календар на 2020 рік

Важливі сторінки:

c2020v701 Податкова накладна / c2020v702 Налоговая накладная,

c2020v703 Неоподатковуваний мінімум / c2020v704 Необлагаемый минимум,

c2020v705 Єдиний податок / c2020v706 Единый налог,

c2020v707 ЄСВ (єдиний соціальний внесок) / c2020v708 ЕСВ (единый социальный взнос),

c2020v709 План рахунків бухгалтерського обліку / c2020v710 План счетов бухгалтерского учета,

c2020v711 Бухгалтерський облік / c2020v712 Бухгалтерский учет,

c2020v713 Основні засоби / c2020v714 Основные средства,

c2020v715 Компенсація за невикористану відпустку / c2020v716 Компенсация за неиспользованный отпуск,

c2020v717 Фінансова звітність підприємства / c2020v718 Финансовая отчетность предприятия,

c2020v719 Баланс підприємства / c2020v720 Баланс предприятия,

c2020v721 Штатний розпис / c2020v722 Штатное расписание,

c2020v723 Індексація зарплати / c2020v724 Индексация зарплаты,

c2020v725 Розрахунок лікарняних / c2020v726 Расчет больничного,

c2020v727 Розрахунок відпускних / c2020v728 Расчет отпускных,

c2020v729 Лікарняні (лікарняний лист) / c2020v730 Больничные (больничный лист),

c2020v731 Класифікатор професій / c2020v732 Классификатор профессий,

c2020v737 Відпустка на дітей / c2020v738 Отпуск на детей,

c2020v743 Нарахування відпускних / c2020v744 Начисление отпускных,

c2020v745 Декларація про доходи / c2020v746 Декларация о доходах,

c2020v747 Графік відпусток, приклад / c2020v748 График отпусков, пример,

c2020v759 Трудовий договір, приклад / c2020v750 Трудовой договор, пример,

c2020v751 Цивільно-правовий договір (договір ЦПХ) / c2020v752 Договор ГПХ (гражданско-правовой договор),

c2020v753 Єдиний податок - 3 група / c2020v754 Единый налог - 3 группа,

c2020v755 Єдиний податок - 2 група / c2020v756 Единый налог - 2 группа,

c2020v757 Об'єднана звітність з ЄСВ і ПДФО / c2020v758 Объединенная отчетность по ЕСВ и НДФЛ,

c2020v773 Наказ про відпустку, приклад / c2020v774 Приказ на отпуск, пример,

c2020v775 Заява на відпустку, приклад / c2020v776 Заявление на отпуск, пример,

c2020v777 Особова картка працівника, приклад / c2020v778 Личная карточка работника, пример,

c2020v779 Декларація платника єдиного податку / c2020v780 Декларация плательщика единого налога,

c2020v781 Правила внутрішнього трудового розпорядку / c2020v782 Правила внутреннего трудового распорядка,

c2020v783 Скачать бланк 20 опп, c2020v784 ЄСВ ФОП,

c2020v785 Наказ про прийняття на роботу / c2020v786 Приказ о приеме на работу,