БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Календар на 2020 рік - Варіант №6

Реклама
Кликніть, щоб завантажити календар в PDF-форматі та роздрукувати на аркуші А4

Попередній перегляд:

Повернутися на сторінку

Роздрукувати календар на 2020 рік

Важливі сторінки:

c2020v6u01 Податкова накладна / c2020v6u02 Налоговая накладная,

c2020v6u03 Неоподатковуваний мінімум / c2020v6u04 Необлагаемый минимум,

c2020v6u05 Єдиний податок / c2020v6u06 Единый налог,

c2020v6u07 ЄСВ (єдиний соціальний внесок) / c2020v6u08 ЕСВ (единый социальный взнос),

c2020v6u09 План рахунків бухгалтерського обліку / c2020v6u10 План счетов бухгалтерского учета,

c2020v6u11 Бухгалтерський облік / c2020v6u12 Бухгалтерский учет,

c2020v6u13 Основні засоби / c2020v6u14 Основные средства,

c2020v6u15 Компенсація за невикористану відпустку / c2020v6u16 Компенсация за неиспользованный отпуск,

c2020v6u17 Фінансова звітність підприємства / c2020v6u18 Финансовая отчетность предприятия,

c2020v6u19 Баланс підприємства / c2020v6u20 Баланс предприятия,

c2020v6u21 Штатний розпис / c2020v6u22 Штатное расписание,

c2020v6u23 Індексація зарплати / c2020v6u24 Индексация зарплаты,

c2020v6u25 Розрахунок лікарняних / c2020v6u26 Расчет больничного,

c2020v6u27 Розрахунок відпускних / c2020v6u28 Расчет отпускных,

c2020v6u29 Лікарняні (лікарняний лист) / c2020v6u30 Больничные (больничный лист),

c2020v6u31 Класифікатор професій / c2020v6u32 Классификатор профессий,

c2020v6u37 Відпустка на дітей / c2020v6u38 Отпуск на детей,

c2020v6u43 Нарахування відпускних / c2020v6u44 Начисление отпускных,

c2020v6u45 Декларація про доходи / c2020v6u46 Декларация о доходах,

c2020v6u47 Графік відпусток, приклад / c2020v6u48 График отпусков, пример,

c2020v6u59 Трудовий договір, приклад / c2020v6u50 Трудовой договор, пример,

c2020v6u51 Цивільно-правовий договір (договір ЦПХ) / c2020v6u52 Договор ГПХ (гражданско-правовой договор),

c2020v6u53 Єдиний податок - 3 група / c2020v6u54 Единый налог - 3 группа,

c2020v6u55 Єдиний податок - 2 група / c2020v6u56 Единый налог - 2 группа,

c2020v6u57 Об'єднана звітність з ЄСВ і ПДФО / c2020v6u58 Объединенная отчетность по ЕСВ и НДФЛ,

c2020v6u73 Наказ про відпустку, приклад / c2020v6u74 Приказ на отпуск, пример,

c2020v6u75 Заява на відпустку, приклад / c2020v6u76 Заявление на отпуск, пример,

c2020v6u77 Особова картка працівника, приклад / c2020v6u78 Личная карточка работника, пример,

c2020v6u79 Декларація платника єдиного податку / c2020v6u80 Декларация плательщика единого налога,

c2020v6u81 Правила внутрішнього трудового розпорядку / c2020v6u82 Правила внутреннего трудового распорядка,

c2020v6u83 Зразок 20 опп, заповнення, c2020v6u84 ЄСВ ФОП,

c2020v6u85 Наказ про прийняття на роботу / c2020v6u86 Приказ о приеме на работу,