БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Календар на 2020 рік - Варіант №1

Реклама
Кликніть, щоб завантажити календар в PDF-форматі та роздрукувати на аркуші А4

Попередній перегляд:

Повернутися на сторінку

Роздрукувати календар на 2020 рік

Важливі сторінки:

c2020v01u01 Податкова накладна / c2020v01u02 Налоговая накладная,

c2020v01u03 Неоподатковуваний мінімум / c2020v01u04 Необлагаемый минимум,

c2020v01u05 Єдиний податок / c2020v01u06 Единый налог,

c2020v01u07 ЄСВ (єдиний соціальний внесок) / c2020v01u08 ЕСВ (единый социальный взнос),

c2020v01u09 План рахунків бухгалтерського обліку / c2020v01u10 План счетов бухгалтерского учета,

c2020v01u11 Бухгалтерський облік / c2020v01u12 Бухгалтерский учет,

c2020v01u13 Основні засоби / c2020v01u14 Основные средства,

c2020v01u15 Компенсація за невикористану відпустку / c2020v01u16 Компенсация за неиспользованный отпуск,

c2020v01u17 Фінансова звітність підприємства / c2020v01u18 Финансовая отчетность предприятия,

c2020v01u19 Баланс підприємства / c2020v01u20 Баланс предприятия,

c2020v01u21 Штатний розпис / c2020v01u22 Штатное расписание,

c2020v01u23 Індексація зарплати / c2020v01u24 Индексация зарплаты,

c2020v01u25 Розрахунок лікарняних / c2020v01u26 Расчет больничного,

c2020v01u27 Розрахунок відпускних / c2020v01u28 Расчет отпускных,

c2020v01u29 Лікарняні (лікарняний лист) / c2020v01u30 Больничные (больничный лист),

c2020v01u31 Класифікатор професій / c2020v01u32 Классификатор профессий,

c2020v01u33 Відпустка по догляду за дитиною / c2020v01u34 Отпуск по уходу за ребенком,

c2020v01u35 Допомога по вагітності та пологах / c2020v01u36 Пособие по беременности и родам,

c2020v01u37 Відпустка на дітей / c2020v01u38 Отпуск на детей,

c2020v01u39 Декретна відпустка по вагітності та пологах / c2020v01u40 Декретный отпуск по беременности и родам,

c2020v01u41 Табель обліку робочого часу / c2020v01u42 Табель учета рабочего времени,

c2020v01u43 Нарахування відпускних / c2020v01u44 Начисление отпускных,

c2020v01u45 Декларація про доходи / c2020v01u46 Декларация о доходах,

c2020v01u47 Графік відпусток, приклад / c2020v01u48 График отпусков, пример,

c2020v01u59 Трудовий договір, приклад / c2020v01u50 Трудовой договор, пример,

c2020v01u51 Цивільно-правовий договір (договір ЦПХ) / c2020v01u52 Договор ГПХ (гражданско-правовой договор),

c2020v01u53 Єдиний податок - 3 група / c2020v01u54 Единый налог - 3 группа,

c2020v01u55 Єдиний податок - 2 група / c2020v01u56 Единый налог - 2 группа,

c2020v01u57 Об'єднана звітність з ЄСВ і ПДФО / c2020v01u58 Объединенная отчетность по ЕСВ и НДФЛ,

c2020v01u73 Наказ про відпустку, приклад / c2020v01u74 Приказ на отпуск, пример,

c2020v01u75 Заява на відпустку, приклад / c2020v01u76 Заявление на отпуск, пример,

c2020v01u77 Особова картка працівника, приклад / c2020v01u78 Личная карточка работника, пример,

c2020v01u79 Декларація платника єдиного податку / c2020v01u80 Декларация плательщика единого налога,

c2020v01u81 Правила внутрішнього трудового розпорядку / c2020v01u82 Правила внутреннего трудового распорядка,

c2020v01u83 Форма №20-ОПП, c2020v01u84 ЄСВ ФОП,

c2020v01u85 Наказ про прийняття на роботу / c2020v01u86 Приказ о приеме на работу,