БУХОБЛІК: ПОДАТКИ ОБЛІК ПРАЦІВНИКИ РОЗРАХУНКИ

Зміни з 5 січня 2022 у поданні Повідомлення про прийняття працівника на роботу

Реклама

Тема: Повідомлення про прийняття на роботу / Уведомление о приеме на работу

Частина 1 ст. 23 Закону України від 15.07.2021 № 1667-IX "Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні" вимагає, що до початку виконання робіт (надання послуг) гіг-спеціалістом резидент Дія Сіті повідомляє про укладення гіг-контракту податківців у порядку, установленому КМУ. Гіг-контракт — це цивільно-правовий договір (ЦПД) про виконання робіт та/або надання послуг, укладений між гіг-спеціалістом та резидентом Дія Сіті.

5 січня 2022 набрала чинності Постанова КМУ від 28 грудня 2021 № 1392 (оіфційна редакція - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1392-2021-п ) про зміни до старої Постанови КМУ №413 вiд 17.06.2015 якою врегульовано подання Повідомлення про прийняття працівника на роботу.

Окремо зауважу: Постанова КМУ діє з 5 січня 2022, а в електронному кабінеті або інших сервісах електронної звітності досі не з'явився новий електронний формат Повідомлення.

Зміна 1

Повідомлення тепер НЕ можна подавати в паперовому вигляді.

Або подаєте за допомогою засобів електронного зв’язку з використанням КЕП, або (якщо відсутня технічна можливість) можна подати на папері, АЛЕ з обов`язковою копією в електронній формі.

Зміна 2

У табличній частині Повідомлення додано графу «7. Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності)». Цей номер слід шукати в одному з біометричних документів працівника або гіг-спеціаліста: в ID-картці чи в закордонному паспорті громадянина України (поле «Запис №/Record №»,складається він із 13 цифр, представлених двома послідовностями з восьми та п'яти цифр, розділених текстовим символом «-». ).

Зміна 3

У графі «5. Категорія особи**» додали ще 2 варіанти:

• «3 — гіг-спеціалісти за гіг-контрактом»,

• «4 — працівники на підставі ЦПД».

Для двох старих категорій змінили назву:

• «1 — наймані працівники з трудовою книжкою» змінено на «1 — наймані працівники за основним місцем роботи»

• «2 — наймані працівники без трудової книжки»  змінено на «2 — працівники за сумісництвом».

Кого слід відображати з категорією «4 — працівники на підставі ЦПД»?

Адже у ч. 3 ст. 24 КЗпП та ч. 1 ст. 23 Закону № 1667 "Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні", на виконання яких внесено ці зміни до старої Постанови №413, немає вимоги від роботодавців подавати Повідомлення на осіб, що працюють за договорами ЦПХ.

Крім того використання понять "працівники" та "підставі ЦПД" поруч в одному реченні - це нонсенс з юридичної точки зору. Якщо мова йде саме про працівника, то для нього діє трудовий договір або контракт. А за ЦПД виконує роботи чи надає послуги підрядник чи виконавець, але не працівник. Це підкреслює "високий професійний рівень" розробників Постанови.

Законних підстави подавати Повідомлення на осіб, що виконують роботи чи надають послуги за ЦПД, поки що відсутні. Відповідальності за неподання Повідомлення на таких фізичних осіб немає.

Важливі сторінки / Важные страницы:

rp098230 Перевірки Держпраці / rp098229 Проверки инспекции по труду

rp098250 Трудовий договір / rp098249 Трудовой договор

rp098204 Індексація зарплати / rp098203 Индексация зарплаты

rp098202 Строки виплати зарплати / rp098201 Сроки выплаты зарплаты

rp098212 Компенсація за невикористану відпустку / rp098211 Компенсация за неиспользованный отпуск

rp098206 Штатний розпис / rp098205 Штатное расписание

rp098202 Табель обліку робочого часу / rp098201 Табель учета рабочего времени

rp098208 Приклад індексації заробітної плати / rp098207 Пример индексации зарплаты

rp098210 Розрахунок відпускних / rp098209 Расчет отпускных

rp098206 Таблиця індексації зарплати / rp098205 Таблица индексации зарплаты

rp098202 Лікарняні / rp098201 Больничные

rp098222 Класифікатор професій / rp098221 Классификатор профессий, Украина

rp098210 Допомога по вагітності та пологах / rp098209 Пособие по беременности и родам

rp098244 Декретна відпустка по вагітності та пологах / rp098243 Декретный отпуск по беременности и родам

rp098218 Правила внутрішнього трудового розпорядку / rp098217 Правила внутреннего трудового распорядка

rp098242 Змінний графік роботи / rp098241 Сменный график работы

rp098244 Робота в нічний час / rp098243 Работа в ночное время

rp098272 Вихідна допомога / rp098271 Выходное пособие

rp098274 Особова картка працівника / rp098273 Личная карточка работника

rp098276 Наказ про прийняття на роботу / rp098275 Приказ о приеме на работу

rp098278 Заява про прийняття на роботу / rp098277 Заявление о приеме на работу

rp098280 Строковий трудовий договір / rp098279 Срочный трудовой договор

rp098282 Звільнення за власним бажанням / rp098281 Увольнение по собственному желанию

rp098284 Звільнення за угодою сторін / rp098283 Увольнение по соглашению сторон