БУХОБЛІК: ПОДАТКИ ОБЛІК ПРАЦІВНИКИ РОЗРАХУНКИ

Зміни з 01.01.2022: зміни до окремих Законів

Реклама

Зміни до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Встановлено обов’язок виконавчим органам сільських, селищних, міських рад надавати контролюючим органам інформацію, визначену Податковим кодексом України (раніше було щодо надання тільки інформації про власників та користувачів земельних ділянок).

 

Зміни до Кодексу адміністративного судочинства України

- Зобов’язано суб'єкта владних повноважень подати суду всі наявні у нього документи та матеріали, які можуть бути використані як докази у справі (згідно з діючими нормами суб’єкт владних повноважень був позбавлений процесуальної можливості надавати до суду усі наявні докази під час представництва інтересів держави у адміністративному судочинстві під час розгляду адміністративної справи у суді);

- встановлено особливості провадження у справах за адміністративними позовами з приводу тимчасового обмеження права громадян України на виїзд за межі території України (справа повинна розглядатись судом протягом 48 годин з дня подання відповідної позовної заяви; судовий збір не сплачується; апеляційні скарги, можуть бути подані в десятиденний строк із дня їх проголошення; суд апеляційної інстанції розглядає справу у десятиденний строк після закінчення строку на апеляційне оскарження з повідомленням учасників справи).

Зміни до Закону України «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України»

Перелік підстав для тимчасового обмеження права громадян України на виїзд з України доповнено новою підставою, відповідно до якої право громадянина України на виїзд з України може бути тимчасово обмежено у випадку, якщо він є керівником юридичної особи або постійного представництва нерезидента, що має непогашений податковий борг у сумі та у строки, визначені Податковим кодексом України.

Зміни до Закону України «Про судовий збір»

Не справляється судовий збір за подання позовних заяв, апеляційних скарг у справах за позовами контролюючих органів про тимчасове обмеження права громадян України на виїзд за межі території України.

Зміни до Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Закону України «Про захист персональних даних»

Надано можливість розкривати інформацію про наявність у фізичних осіб податкового боргу та публікації такої інформації на вебпорталі ДПС.

Зміни до Закону України «Про визнання таким, що втратив чинність Закону України «Про створення вільної економічної зони «Крим» та особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України» та внесення змін до деяких законодавчих актів України»:

- Визначено особливості застосування державних гарантій за внутрішніми та зовнішніми місцевими запозиченнями (позиками) Автономної Республіки Крим;

- надано право Національному банку України встановлювати порядок транскордонного переміщення готівкової валюти держави-окупанта та/або порядок здійснення операцій з готівковою валютою держави-окупанта на території України.

Важливі сторінки / Важные страницы:

rp999902 Податок на прибуток / rp999901 Налог на прибыль

rp999927 Єдиний податок / rp999928 Единый налог

rp999923 Податок на землю / rp999924 Налог на землю

rp999925 Податок на нерухомість / rp999926 Налог на недвижимость

rp999945 Наказ про облікову політику / rp999946 Приказ об учетной политике

rp999906 Бухгалтерський облік / rp999905 Бухгалтерский учет

rp999908 Фінансова звітність / rp999907 Финансовая отчетность

rp999914 Облік податку на прибуток / rp999913 Учет налога на прибыль

rp999929 Єдиний податок - 2 група / rp999930 Единый налог - 2 группа

rp999931 Єдиний податок - 3 група / rp999932 Единый налог - 3 группа

rp999933 1 група платників єдиного податку / rp999934 1 группа единого налога

rp999940 Декларація з ПДВ / rp999932 Декларация по НДС

rp999935 Декларація платника єдиного податку / rp999936 Декларация плательщика единого налога

rp999937 Податки на зарплату / rp999938 Налоги на зарплату

rp999931 Податкова накладна / rp999939 Налоговая накладная

rp999941 Неоподатковуваний мінімум / rp999942 Необлагаемый минимум

rp999943 Баланс підприємства (Форма №1) / rp999944 Баланс предприятия (Форма №1)

Додатково: rp999951 Тип об'єкта оподаткування 20-ОПП / rp999952 Бланк №20-ОПП