БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Лист Мінсоцполітики №34/0/23-19/133 від 21.05.2019 (стосовно штатного розпису для фізичної особи - підприємця)

Реклама

Юридичним департаментом Мінсоцполітики розглянуто Ваше звернення від 05.05.2019 р. та в межах компетенції повідомляється.

Відповідно до статті 2 Кодексу законів про працю України (далі - КЗпП) працівники реалізують право на працю шляхом укладення трудового договору про роботу на підприємстві, в установі, організації або з фізичною особою.

Поняття "фізична особа - підприємець" в сукупності теж охоплюється поняттям "фізична особа", оскільки громадянин, який бажає реалізувати своє конституційне право па підприємницьку діяльність, після проходження відповідних реєстраційних та інших передбачених законодавством процедур лише набуває нової ознаки - "підприємець", не втрачаючи при цьому статусу фізичної особи.

Відповідно до частини першої статті 21 КЗпП трудовий договір є угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

Оскільки фізична особа - підприємець у розумінні норм КЗпП виступає роботодавцем, то він має вести кадрову документацію.

Зокрема, на нашу думку, фізична особа - підприємець має оформляти локальні акти, укладати трудові договори у письмовій формі, вести трудові книжки працівників та може вести книгу реєстрації локальних актів, розробляти правила внутрішнього трудового розпорядку, вести табелі обліку використання робочого часу тощо.

Чинним законодавством про працю не передбачено обов'язковість фізичної особи - підприємця мати штатний розпис.

Прийняття на посаду, не передбачену штатним розписом, можливе на підставі договору цивільно-правового характеру. При виконанні робіт, наданні послуг на підставі трудового договору повинні бути дотримані вимоги трудового законодавства, а при укладанні цивільно-правового договору на виконання певної роботи або за надання певних послуг слід керуватися цивільним законодавством.

Особа, яка виконує роботу на підставі цивільно-правового договору, на відміну від працівника, не підпорядковується правилам внутрішнього трудового розпорядку, він сам організовує свою роботу і виконує її на власний ризик. Законодавство про працю на такі відносини не поширюється. Наказом Державного комітету статистики від 28.09.2005 р. N 286, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 30.09.2005 р. за N 1442/11722 (зі змінами), затверджено Інструкцію зі статистики кількості працівників (далі - Інструкція).

Пунктом 1.1 розділу 1 "Загальні положення" Інструкції встановлено, що дія Інструкції поширюється на всіх юридичних осіб, їхні філії, представництва та інші відокремлені підрозділи (далі - підприємства), а також на фізичних осіб - підприємців, які використовують найману працю.

Одночасно повідомляємо, що листи Міністерства не є нормативно-правовими актами, за своєю природою вони носять інформаційний, рекомендаційний та необов'язковий характер.

Директор Юридичного департаменту О. Туліна

Важливі сторінки / Важные страницы:

rp089830 Перевірки Держпраці / rp089829 Проверки инспекции по труду

rp089850 Трудовий договір / rp089849 Трудовой договор

rp089804 Індексація зарплати / rp089803 Индексация зарплаты

rp089802 Строки виплати зарплати / rp089801 Сроки выплаты зарплаты

rp089812 Компенсація за невикористану відпустку / rp089811 Компенсация за неиспользованный отпуск

rp089806 Штатний розпис / rp089805 Штатное расписание

rp089802 Табель обліку робочого часу / rp089801 Табель учета рабочего времени

rp089808 Приклад індексації заробітної плати / rp089807 Пример индексации зарплаты

rp089810 Розрахунок відпускних / rp089809 Расчет отпускных

rp089806 Таблиця індексації зарплати / rp089805 Таблица индексации зарплаты

rp089802 Лікарняні / rp089801 Больничные

rp089822 Класифікатор професій ДК 003:2010 / rp089821 Классификатор профессий ДК 003:2010

rp089810 Допомога по вагітності та пологах / rp089809 Пособие по беременности и родам

rp089844 Декретна відпустка по вагітності та пологах / rp089843 Декретный отпуск по беременности и родам

rp089858 Повідомлення про прийняття на роботу / rp089857 Уведомление о приеме на работу

rp089818 Правила внутрішнього трудового розпорядку / rp089817 Правила внутреннего трудового распорядка

rp089842 Змінний графік роботи / rp089841 Сменный график работы

rp089844 Робота в нічний час / rp089843 Работа в ночное время

rp089872 Вихідна допомога / rp089871 Выходное пособие

rp089874 Особова картка працівника / rp089873 Личная карточка работника

rp089876 Наказ про прийняття на роботу / rp089875 Приказ о приеме на работу

rp089878 Заява про прийняття на роботу / rp089877 Заявление о приеме на работу

rp089880 Строковий трудовий договір / rp089879 Срочный трудовой договор

rp089881 Увольнение по собственному желанию / rp089882 Звільнення за власним бажанням.

rp089883 Увольнение по соглашению сторон / rp089884 Звільнення за угодою сторін.