БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Інформаційний лист ДПС №7 від 20.03.2020

Зміст:

01) На які саме штрафні санкції розповсюджується звільнення від відповідальності платників податків за порушення податкового законодавства?

02) Чи будуть застосовуватися до платників податків штрафні санкції за порушення строків сплати самостійно нарахованих податкових зобов'язань, у разі вчинення правопорушення протягом періоду з 1 березня по 31 травня 2020 року?

03) Чи будуть застосовуватися до платників податків штрафні санкції за заниження податкових зобов'язань?

04) Чи будуть застосовуватися до платників податків штрафні санкції за невиконання вимог статті 50 кодексу щодо нарахування та сплати штрафів у разі самостійного виявлення заниження податкових зобов’язань минулих періодів та подання відповідних уточнюючих розрахунків у періоді з 1 березня по 31 травня 2020 року?

05) Чи буде нараховуватись пеня за несвоєчасну сплату податкових зобов’язань платниками податків у періоді з 1 березня по 31 травня 2020?

06) На який період запроваджено мораторій на проведення перевірок? чи зможуть платники податків користуватися правом подання заперечень до перевірок, що завершилися до запровадження мораторію?

07) Чи будуть проводитись камеральні перевірки платників податків у період мораторію на проведення перевірок?

08) Чи будуть проводитись невиїзні документальні перевірки з питань достовірності нарахування сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість у період мораторію на проведення перевірок?

09) Чи будуть проводитись перевірки передбачені планом-графіком?

10) Що буде з перевірками, які були розпочаті до 18 березня 2020 року, але не завершені?

11) Що означає норма закону № 533 про те, що на період з 18 березня по 31 травня 2020 року зупиняється перебіг строків давності, передбачених статтею 102 кодексу?

12) Щодо терміну подання річної податкової декларації про майновий стан і доходи

13) Хто звільняється від нарахування та сплати плати за землю?

14) Яким чином відкоригувати податкові зобов'язання з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки за період з 1 березня по 30 квітня 2020 року?

15) Щодо звільнення платників від нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

16) Від яких штрафних санкцій, що передбачені законом про єсв, звільняються платники єдиного внеску?

17) Чи будуть проводитись перевірки правильності нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску?

18) Як змінюються терміни запровадження нових правил використання РРО?

Додаткова інформація >>

Важливі сторінки / Важные страницы:

rp089404 Фінансова звітність підприємства / rp089403 Финансовая отчетность

rp089402 Бухгалтерський облік / rp089401 Бухгалтерский учет

rp089414 Облікова політика / rp089413 Учетная политика

rp089406 Баланс підприємства (Форма №1) / rp089405 Баланс предприятия (Форма №1)

rp089414 Звіт про фінансові результати / rp089413 Отчет о финансовых результатах

rp089416 Звіт про рух грошових коштів / rp089415 Отчет о движении денежных средств

rp089418 Звіт про власний капітал / rp089417 Отчет о собственном капитале

rp089420 Фінансовий звіт малого підприємства / rp089419 Отчет субъекта малого предпринимательства

rp089422 Примітки до фінансової звітності/ rp089421 Примечания к финансовой отчетности

rp089408 Річний звіт / rp089407 Годовой отчет

rp089410 Квартальний звіт / rp089409 Квартальный отчет

rp089406 Бухгалтерські проводки / rp089405 Бухгалтерские проводки

rp089416 Наказ про облікову політику / rp089415 Приказ об учетной политике

rp089412 Електронна звітність / rp089411 Электронная отчетность

rp089420 План рахунків бухгалтерського обліку / rp089419 План счетов бухгалтерского учета

rp089402 Облік основних засобів / rp089401 Учет основных средств

rp089424 Посадова інструкція бухгалтера / rp089423 Должностная инструкция бухгалтера

rp089462 Календар бухгалтера / rp089461 Календарь бухгалтера