БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Зміни стосовно податку на прибуток з 01.01.2019

01. Виправлена помилка в п. 138.3 ПКУ стосовно вартості основних засобів

До ст. 138 ПКУ внесено зміни щодо визначення основних засобів (машин та обладнання), що в податковому обліку платників податку на прибуток належать до четвертої групи.

Мінімальний розмір, з якого починається визнання таких активів основними засобами, змінили з 2500 грн (це депутати забули змінити ще тоді, коли до підпункту 14.1.138 ПКУ внесли суму 6000 замість 2500) на 6000 грн (що відповідає пп. 14.1.138 ПКУ):

"електронно-обчислювальні машини, інші машини ..., вартість яких перевищує 6000 гривень".

02. Виведення з податкового обліку активів з права користування

Тепер вимоги пунктів 138.1-138.3 ПКУ не застосовуються до операцій з активами з права користування за договорами оренди.

Актив з права користування – це визнаний орендарем згідно з вимогами МСФЗ актив, який представляє право орендаря використовувати базовий актив протягом строку оренди. Цей новий термін з'являється у пп. 14.1.1-2 ПКУ. Цей термін згадується ще раз в оновленій редакції пп. 140.4.5 ПКУ. За ним фінрезультат збільшується на 30%, зокрема, на вартість необоротних активів, придбаних у деяких з неприбуткових організацій та нерезидентів. Але тепер ця вимога активів з права користування не стосуватиметься.

Це стосується тих підприємств, хто проводить коригування фінрезультату, збільшувати та зменшувати його на різниці, що виникають за необоротними активами. Змінилися вимоги щодо мінімального строку експлуатації таких активів з метою податкового обліку. Оскільки визнання такого активу не призводить до податкових різниць, вести їх окремий податковий облік не потрібно.

03. Зміни до переліку контрагентів стосовно 30% збільшення фінрезультату

До пп. 140.4.5 ПКУ внесено ще одну зміну. З переліку неприбуткових організацій, операції з якими призводять до збільшення фінрезультату, виключили Накопичувальний фонд.

Таклож ця вимога тепер не стосується операцій з придбання товарів, робіт, послуг, необоротних активів у недержавних пенсійних фондів.

04. Зміни для страховиків

З 2019 року до пп. 141.1.3 ПКУ (стосовно переліку витрат, на які збільшується фінрезультат страховика) додали абзац, за яким передбачається збільшення ще й на позитивну різницю між сумою будь-яких виплат (винагород) страховим посередникам та іншим особам за надані послуги щодо укладання (пролонгації) договорів страхування та сумою нормативу витрат на виплати страховим посередникам, розрахованих за методикою, визначеною уповноваженим органом, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

У підпункті 14.1.125-1 ПКУ з'явилося визначення терміну "Норматив витрат на виплати страховим посередникам". Це гранично допустима величина будь-яких виплат (винагород) страховим посередникам та іншим особам за надані послуги щодо укладання (пролонгації) договорів страхування, встановлена для цілей цього Кодексу за методикою, визначеною уповноваженим органом, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику (тобто Мінфін).

Популярные и важные страницы:

rp080501 Сборник "Налог на прибыль" / rp080502 Добірка "Податок на прибуток".

rp080503 Сборник "Декларация по налогу на прибыль" / rp080504 Добірка "Декларація з податку на прибуток".

rp080505 Сборник "Бухгалтерский учет" / rp080506 Добірка "Бухгалтерський облік".

rp080507 Сборник "Финансовая отчетность" / rp080508 Добірка "Фінансова звітність".

rp080509 Сборник "Учетная политика" / rp080510 Добірка "Облікова політика".

rp080513 Учет налога на прибыль / rp080514 Облік податку на прибуток.

rp080511 Часто задаваемые вопросы о налоге на прибыль / rp080512 Питання щo часто ставляться пpо податок на прибуток.