БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

ІПК ДФС України № 313/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Щодо порядку відображення у податковій звітності з ПДВ податкової накладної, складеної без факту здійснення господарської операції, яка була зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних або реєстрація якої в ЄРПН була зупинена

...
Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо порядку відображення у податковій звітності з ПДВ податкової накладної, складеної без факту здійснення господарської операції, яка була зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН) або реєстрація якої в ЄРПН була зупинена, та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі - ПКУ), повідомляє.

Згідно з підпунктами "а", "б" пункту 185.1 статті 185 ПКУ об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 ПКУ.

При здійсненні операцій з постачання товарів/послуг платник податку - продавець товарів/послуг зобов'язаний в установлені терміни скласти податкову накладну, зареєструвати її в ЄРПН та надати покупцю за його вимогою (пункт 201.10 статті 201 ПКУ).

Згідно з пунктом 192.1 статті 192 ПКУ якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов'язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, складеному в порядку, встановленому для податкових накладних, та зареєстрованому в ЄРПН.

Розрахунок коригування, складений постачальником товарів/послуг до податкової накладної, яка складена на отримувача - платника податку, підлягає реєстрації в ЄРПН:

постачальником (продавцем) товарів/послуг, якщо передбачається збільшення суми компенсації їх вартості на користь такого постачальника або якщо коригування кількісних та вартісних показників у підсумку не змінює суму компенсації;

отримувачем (покупцем) товарів/послуг, якщо передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику, для чого постачальник надсилає складений розрахунок коригування отримувачу.

Розрахунок коригування до податкової накладної складається також у випадку виправлення помилок, допущених при складанні податкової накладної, у тому числі не пов'язаних із зміною суми компенсації вартості товарів/послуг.

Згідно з пунктом 201.16 статті 201 ПКУ реєстрація податкової накладної / розрахунку коригування до податкової накладної в ЄРПН може бути зупинена в порядку та на підставах, визначених Кабінетом Міністрів України.

Підпунктом 201.16.1 пункту 201.16 статті 201 ПКУ в редакції, чинній до 01.01.2018 р., було визначено, що у разі зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в ЄРПН платнику податку протягом операційного дня контролюючий орган в автоматичному режимі надсилає квитанцію про зупинення реєстрації такої податкової накладної / розрахунку коригування, в якій, зокрема, зазначається пропозиція щодо надання платником податку пояснень та/або копії документів (за вичерпним переліком), достатніх для прийняття контролюючим органом рішення про реєстрацію такої податкової накладної / розрахунку коригування в ЄРПН (далі - пояснення) (підпункт "в" підпункту 201.16.1 пункту 201.16 статті 201 ПКУ).

Підпунктом 201.16.2 пункту 201.16 статті 201 ПКУ в редакції, чинній до 01.01.2018 р., також було визначено, що письмові пояснення та/або копії документів, зазначені у підпункті "в" підпункту 201.16.1 пункту 201.16 статті 201 ПКУ, платник податку має право подати до контролюючого органу за основним місцем обліку такого платника податку протягом 365 календарних днів, що настають за датою виникнення податкового зобов'язання, відображеного у такій податковій накладній / розрахунку коригування.

Податкова накладна / розрахунок коригування, реєстрацію якої в ЄРПН було зупинено, реєструється у день настання однієї із таких подій:

а) прийнято рішення про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в ЄРПН;

б) набрало законної сили рішення суду про реєстрацію відповідної податкової накладної / розрахунку коригування в ЄРПН (підпункт 201.16.4 пункту 201.16 статті 201 ПКУ в редакції, чинній до 01.01.2018 р.).

Отже, у випадку складання податкової накладної на операцію з постачання товарів/послуг, яка фактично не здійснювалася, та реєстрації її в ЄРПН платник податку з метою виправлення допущеної помилки має право згідно з пунктом 192.1 статті 192 ПКУ скласти розрахунок коригування до помилково складеної податкової накладної. Такий розрахунок коригування підлягає реєстрації в ЄРПН покупцем (отримувачем) товарів/послуг, з дотриманням визначених ПКУ термінів реєстрації.

Відповідно до пункту 44.1 статті 44 ПКУ для цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством. Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених документами, що визначені абзацом першим пункту 44.1 статті 44 ПКУ.

Порядок заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2016 р. № 21 (далі - Порядок), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29.01.2016 р. за № 159/28289.

До податкової декларації з податку на додану вартість (далі - декларація) вносяться дані податкового обліку платника окремо за кожний звітний (податковий) період без наростаючого підсумку (абзац другий пункту 1 розділу III Порядку).

Дані, наведені в податковій звітності, мають відповідати даним бухгалтерського та податкового обліку платника (абзац перший пункту 6 розділу III Порядку).

Отже, в декларації платником податку зазначаються дані, вказані в складеній на підставі первинних документів податковій накладній. Тому, обсяги постачання товарів/послуг та сума податку на додану вартість, вказані в податковій накладній, що була складена без факту здійснення господарської операції, (тобто не підтвердженій первинними документами), і розрахунку коригування до неї, не підлягають відображенню в декларації.

Важные страницы / Важливі сторінки:

rp069501 НДС / rp069502 ПДВ.

rp069503 Налоговая накладная / rp069504 Податкова накладна.

rp069505 Декларация по НДС / rp069506 Декларація з ПДВ.

rp069507 Заполнение налоговой накладной / rp069508 Заповнення податкової накладної.

rp069511 Уплата НДС / rp069512 Сплата ПДВ.

rp069515 Расчет корректировки к налоговой накладной / rp069516 Розрахунок коригування до податкової накладної.

rp069517 Налоговый кредит / rp069518 Податковий кредит.

rp069519 Отрицательное значение НДС / rp069520 Від'ємне значення ПДВ.

rp069521 Бюджетное возмещение НДС / rp069522 Бюджетне відшкодування ПДВ.

rp069525 Уточняющий расчет по НДС / rp069526 Уточнюючий розрахунок з ПДВ.

rp069527 Пример заполнения налоговой накладной / rp069528 Приклад заповнення податкової накладної.

rp069529 Пример заполнения декларации по НДС / rp069530 Приклад заповнення декларації з ПДВ.