БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Перший відео огляд податкових змін – 2018 від черкаських податківців

Податківці з Черкаськох області надали огляд податкових змін з 2018 року.

Огляд складається з двох відео:

1) Перший відео огляд податкових змін – 2018 (частина 1)

2) Перший відео огляд податкових змін – 2018 (частина 2)

Дивіться окремі фрагменти з темами вебінару:

01) Зміни у податку на прибуток,

02) Зміни стосовно трансфертного ціноутворення,

03) Зміни стосовно ПДВ,

04) Зміни стосовно акцизу,

05) Зміни стосовно плати за землю та 4 групи єдиного податку

06) Зміни стосовно екологічного податку та рентної плати

07) Перелік оновлених форм звітності

08) Зміни стосовно ЄСВ

09) Зміни стосовно ПДФО

10) Зміни стосовно єдиного податку

11) Зміни стосовно податку на нерухомість

12) Зміни стосовно транспортного податку

Важные и популярные страницы / Важливі та популярні сторінки:

rp060003 Финансовая отчетность / rp060004 Фінансова звітність підприємства

rp060003 Бухгалтерский учет / rp060004 Бухгалтерський облік

rp060013 Учетная политика / rp060014 Облікова політика

rp060005 Баланс предприятия (Форма №1) / rp060006 Баланс підприємства (Форма №1)

rp060013 Отчет о финансовых результатах / rp060014 Звіт про фінансові результати

rp060015 Отчет о движении денежных средств / rp060016 Звіт про рух грошових коштів

rp060017 Отчет о собственном капитале / rp060018 Звіт про власний капітал

rp060019 Отчет субъекта малого предпринимательства / rp060020 Фінансовий звіт малого підприємства

rp060021 Примечания к финансовой отчетности / rp060022 Примітки до фінансової звітності

rp060005 Бухгалтерские проводки / rp060006 Бухгалтерські проводки

rp060015 Приказ об учетной политике / rp060016 Наказ про облікову політику

rp060019 План счетов бухгалтерского учета / rp060020 План рахунків бухгалтерського обліку

rp060001 Учет основных средств / rp060002 Облік основних засобів