БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Зміни для платників єдиного податку з 01.01.2018

З 1 cічня 2018 року набрав чинності Закон №2245-VIII від 07.12.2017 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень в 2018 році».

Змін для платників єдиного податку не багато.

01. Виправлено помулку у попередній редакції Податкового кодексу (змінено пп. 5 п. 293.8 ПКУ): у разі анулювання реєстрації платника ПДВ, платники єдиного податку III групи зобов'язані перейти на сплату єдиного податку за ставкою у розмірі 5% (раніше у Кодексі помилково було написано 3%) або відмовитися від застосування спрощеної системи оподаткування шляхом подання заяви щодо зміни ставки єдиного податку чи відмови від застосування спрощеної системи оподаткування не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу, в якому здійснено анулювання реєстрації платником ПДВ.

02. Статтю 297 доповнено новим пунктом 297.5, згідно якого платник єдиного податку, який здійснює на користь нерезидента - юридичної особи або уповноваженої ним особи (крім постійного представництва на території України) будь-які виплати з доходів із джерелом їх походження з України, отриманим таким нерезидентом, здійснює нарахування та сплату податку з доходів нерезидента в порядку, розмірі та у строки, встановлені розділом ІІІ ПКУ.

03. Одну помилку виправили, іншу - зробили. Внесено зміну у статтю 57 ПКУ:

"1) друге речення абзацу сьомого підпункту 57.1-1.2 пункту 57.1-1 після слів «емітента корпоративних прав» доповнити словами «(крім платників єдиного податку)»;"

Але в останньому абзаці цього ж підпункту залишилася норма:

"При цьому якщо платіж особою називається дивідендом, такий платіж оподатковується під час виплати згідно з нормами, визначеними згідно з положеннями цього пункту, незалежно від того, чи є особа платником податку."

Тому остаточно звільнити спрощенців від авансових внесків з податку на прибуток законодавцям доведеться з наступної спроби.

Популярные и важные страницы / Популярні та важливі сторінки:

rp059101 Сборник "Единый налог" / rp059102 Добірка "Єдиний податок".

rp059103 Декларация плательщика единого налога / rp059104 Декларація платника єдиного податку.

rp059105 Группы плательщиков единого налога / rp059106 Групи платників єдиного податку.

rp059107 Книга доходов и расходов / rp059108 Книга обліку доходів, витрат.

rp059109 Часто задаваемые вопросы о едином налоге / rp059110 Питання, що часто ставляться про єдиний податок.

rp059111 Единый социальный взнос (ЕСВ) / rp059112 Єдиний соціальний внесок (ЄСВ).

rp059113 Отчет по ЕСВ / rp059114 Звіт з ЄСВ.