БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

ІПК ДФСУ від 05.09.2017 р. № 1824/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Щодо порядку виправлення помилки в індивідуальному податковому номері покупця

Державна фіскальна служба України розглянула звернення щодо порядку виправлення помилки в індивідуальному податковому номері (далі - ІПН) покупця, допущеної при складанні податкової накладної, та застосування штрафних санкцій за несвоєчасну реєстрацію податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН), та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі - ПКУ), повідомляє.

Відповідно до пункту 192.1 статті 192 ПКУ якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов'язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, складеному в порядку, встановленому для податкових накладних, та зареєстрованому ЄРПН.

Розрахунок коригування, складений постачальником товарів/послуг до податкової накладної, яка складена на отримувача - платника податку, підлягає реєстрації в ЄРПН:

постачальником (продавцем) товарів/послуг, якщо передбачається збільшення суми компенсації їх вартості на користь такого постачальника або якщо коригування кількісних та вартісних показників у підсумку не змінює суму компенсації;

отримувачем (покупцем) товарів/послуг, якщо передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику, для чого постачальник надсилає складений розрахунок коригування отримувачу.

Розрахунок коригування до податкової накладної складається також у випадку виправлення помилок, допущених при складанні податкової накладної, у тому числі не пов'язаних із зміною суми компенсації вартості товарів/послуг.

Виправлення помилки, допущеної в ІПН покупця податкової накладної, зареєстрованої в ЄРПН, здійснюється наступним чином:

1) продавець повинен скласти розрахунок коригування до такої податкової накладної з урахуванням таких особливостей:

у заголовній частині зазначаються дані із заголовної частини податкової накладної з помилкою (тобто з помилковим ІПН), а в табличній частині зазначається зі знаком "-" обсяг операцій з постачання товарів/послуг та інші показники, що були зазначені в податковій накладній;

у полі "Дата складання" зазначається "поточна" дата, тобто дата, на яку було виявлено помилку у ІПН покупця;

2) такий розрахунок коригування підлягає реєстрації в ЄРПН платником податку чий "невірний" ІПН був зазначений у графі "ІПН покупця" податкової накладної, до якої складається такий розрахунок коригування;

3) продавець повинен скласти та зареєструвати в ЄРПН другу податкову накладну із урахуванням таких особливостей:

реквізити заголовної частини зазначаються без помилок, тобто у полі "ІПН покупця" зазначається правильний ІПН покупця;

у полі "Дата складання" зазначається дата виникнення податкових зобов'язань продавця, тобто дата складання Податкової накладної із "невірним" ІПН;

такій податковій накладній присвоюється новий порядковий номер, відмінний від порядкового номера податкової накладної із "невірним" ІПН покупця;

в табличній частині такої податкової накладної зазначаються обсяг операцій з постачання товарів/послуг та інші показники, що були зазначені в податковій накладній із "невірним" ІПН.

Додатково повідомляємо, що листом ДФС від 17.02.2015 р. N 5292/7/99- 99-19-03-02-17 було роз'яснено, зокрема, особливості складання розрахунків коригування до податкових накладних з урахуванням законодавчих норм, які діяли у період підготовки вказаного листа. Надалі з урахуванням законодавчих змін, що набули чинності у 2015 та 2016 роках, ДФС було підготовлено та розміщено на загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі ДФС у рубриці "запитання-відповіді з бази знань" за адресою: sfs.gov.ua роз'яснення щодо порядку виправлення помилки в ІПН покупця, допущеної при складанні податкової накладної, яке на даний час є чинним.

Порядок притягнення платників податку до відповідальності за порушення строків реєстрації податкових накладних та/або розрахунків коригування в ЄРПН встановлено статтею 1201 ПКУ.

Відповідно до пункту 1201.1 статті 1201 ПКУ порушення платниками податку на додану вартість граничного строку, передбаченого статтею 201 ПКУ, для реєстрації податкової накладної та/або розрахунку коригування до такої податкової накладної в ЄРПН (крім податкової накладної, що не надається отримувачу (покупцю), складеної на постачання товарів/послуг для операцій: які звільнені від опадкування або які оподатковуються за нульовою ставкою тягне за собою накладення на платника податку на додану вартість, на якого відповідно до вимог статей 192 та 201 ПКУ покладено обов'язок щодо такої реєстрації, штрафу у відповідних розмірах. При цьому статтею 1201 ПКУ не передбачено виключень щодо застосування штрафних санкцій у разі несвоєчасної реєстрації податкової накладної, пов'язаної із виправленням помилок у ІПН покупця.

Важные страницы / Важливі сторінки:

rp046601 НДС / rp046602 ПДВ.

rp046603 Налоговая накладная / rp046604 Податкова накладна.

rp046605 Декларация по НДС / rp046606 Декларація з ПДВ.

rp046607 Заполнение налоговой накладной / rp046608 Заповнення податкової накладної.

rp046609 Электронное администрирование НДС /rp046610 Електронне адміністрування ПДВ.

rp046611 Уплата НДС / rp046612 Сплата ПДВ.

rp046613 Электронные счета НДС / rp046614 Електронні рахунки ПДВ.

rp046615 Расчет корректировки к налоговой накладной / rp046616 Розрахунок коригування до податкової накладної.

rp046617 Налоговый кредит / rp046618 Податковий кредит.

rp046619 Отрицательное значение НДС / rp046620 Від'ємне значення ПДВ.

rp046621 Бюджетное возмещение НДС / rp046622 Бюджетне відшкодування ПДВ.

rp046623 Регистрация в едином реестре налоговых накладных / rp046624 Реєстрація в єдиному реєстрі податкових накладних.

rp046625 Уточняющий расчет по НДС / rp046626 Уточнюючий розрахунок з ПДВ.

rp046627 Пример заполнения налоговой накладной / rp046628 Приклад заповнення податкової накладної.

rp046629 Пример заполнения декларации по НДС / rp046630 Приклад заповнення декларації з ПДВ.

rp046631 Часто задаваемые вопросы об НДС / rp046632 Питання, що часто ставляться про ПДВ