БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Приклад 3 розрахунку зарплати у відрядженні виходячи з середнього заробітку

Теми: Зарплата у відрядженні (Зарплата в командировке), Розрахунок середнього заробітку у відрядженні (Расчет среднего заработка в командировке).

Працівнику встановлено посадовий оклад 3000 гривень. Працівника направлено у відрядження з 22 по 25 грудня 2020 року. Розрахунковий період для обчислення середньої заробітної плати – жовтень – листопад 2020 року. З 03 по 14 серпня 2020 року працівник перебував на лікарняному, з 17 серпня по 18 вересня – у щорічній відпустці, з 21 вересня по 30 листопада – на підприємстві було запроваджено простій з оплатою 2/3 посадового окладу.

Відповідно до пункту 2 Порядку обчислення середньої заробітної плати за час перебування працівника у відрядженні проводиться виходячи з виплат за два календарні місяці роботи, що передують місяцю направлення працівника у відрядження. У зазначеному прикладі працівника направлено у відрядження в грудні 2020 року, тому розрахунковим періодом є жовтень – листопад 2020 року.

Водночас, в жовтні – листопаді 2020 року на підприємстві було запроваджено простій з оплатою 2/3 посадового окладу (відповідно до частини першої статті 113 Кодексу законів про працю України).

Згідно з абзацом шостим пункту 2 Порядку час, протягом якого працівник згідно із законодавством не працював і за ним не зберігався заробіток або зберігався частково, виключається з розрахункового періоду.

До цього часу, зокрема, належить час простою, який оплачений виходячи із 2/3 посадового окладу.

Частиною четвертою пункту 2 Порядку встановлено, що якщо протягом останніх двох календарних місяців, що передують місяцю, в якому відбувається подія, з якою пов’язана відповідна виплата, працівник не працював, середня заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за попередні два місяці роботи.

У наведеному прикладі – це серпень – вересень 2020 року. Водночас, в цьому періоді працівник перебував на лікарняному, у щорічній відпустці та у простої.

Відповідно до пункту 4 Порядку при обчисленні середньої заробітної плати за останні два місяці не враховуються виплати за час, протягом якого зберігається середній заробіток працівника (за час виконання державних і громадських обов’язків, щорічної і додаткової відпусток, відрядження, вимушеного прогулу тощо) та допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю.

Тобто у працівника відсутній розрахунковий період для обчислення середньої заробітної плати для оплати часу відрядження. Тому розрахунок необхідно здійснювати виходячи з посадового окладу, але посадовий оклад працівника (3 000 грн) є меншим розміру мінімальної заробітної плати (станом на 01 грудня 2020 року ‒ 5 000 грн). В такому випадку розрахунок середньої заробітної плати необхідно здійснити виходячи з розміру мінімальної заробітної плати, встановленого законодавством на час розрахунку.

Нарахування виплат, що обчислюються із середньої заробітної плати за останні два місяці роботи, провадяться відповідно до пункту 8 Порядку.

Згідно з абзацом другим пункту 8 Порядку при обчисленні середньої заробітної плати за два місяці, виходячи з посадового окладу чи мінімальної заробітної плати, середньоденна заробітна плата визначається шляхом ділення суми, розрахованої відповідно до абзацу п’ятого пункту 4 Порядку, на число робочих днів за останні два календарні місяці, що передують місяцю в якому відбувається подія, з якою пов’язана відповідна виплата, згідно з графіком підприємства, установи, організації.

Отже, у наведеному прикладі, середня заробітна плата для оплати часу відрядження становитиме:

5 000 грн × 2 місяці = 10 000 грн – умовний дохід працівника за два місяці;

10 000 грн : 42 р. дн. (за два місяці розрахункового періоду) = 238,1 грн – середньоденна заробітна плата працівника;

238,1 грн × 4 дн. відр.  = 952,4 гривень.

Важные и популярные страницы / Важливі та популярні сторінки:

rp037403 Индексация зарплаты / rp037404 Індексація зарплати.

rp037405 Таблица индексации зарплаты / rp037406 Таблиця індексації зарплати.

rp037407 Пример индексации зарплаты / rp037408 Приклад індексації заробітної плати.

rp037401 Сроки выплаты зарплаты / rp037402 Строки виплати зарплати.

rp037421 Зарплата в командировке / rp037422 Зарплата у відрядженні.

rp037409 Расчет отпускных / rp037410 Розрахунок відпускних.

rp037411 Компенсация за неиспользованный отпуск / rp037412 Компенсація за невикористану відпустку.

Часто задаваемые вопросы о зарплате / Питання, що часто ставляться про зарплату

rp037405 Штатное расписание / rp037406 Штатний розпис.

rp037401 Больничные / rp037402 Лікарняні

rp037409 Пособие по беременности и родам / rp037410 Допомога по вагітності та пологах.