БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Лист Держпраці України від 31.03.17 р. № 3766/4.3/4.3-дп-17 «Щодо норм і гарантій в оплаті праці»

Департамент з питань праці Держпраці розглянув звернення та повідомляє.

Статтею 12 Закону України "Про оплату праці" визначено, що норми оплати праці (за роботу в надурочний час; у святкові, неробочі та вихідні дні; у нічний час; за час простою, який мав місце не з вини працівника; при виготовленні продукції, що виявилася браком не з вини працівника; працівників молодше вісімнадцяти років, при скороченій тривалості їх щоденної роботи тощо) і гарантії для працівників (оплата щорічних відпусток; за час виконання державних обов'язків; для тих, які направляються для підвищення кваліфікації, на обстеження в медичний заклад; для переведених за станом здоров'я на легшу нижчеоплачувану роботу; переведених тимчасово на іншу роботу у зв'язку з виробничою необхідністю; для вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років, переведених на легшу роботу; при різних формах виробничого навчання, перекваліфікації або навчання інших спеціальностей; для донорів тощо), а також гарантії та компенсації працівникам у разі переїзду на роботу до іншої місцевості, службових відряджень, роботи у польових умовах тощо встановлюються Кодексом законів про працю України та іншими актами законодавства України.

Норми і гарантії в оплаті праці, передбачені ч. 1 цієї статті та Кодексом законів про працю України, є мінімальними державними гарантіями.

Статтею 96 Кодексу законів про працю України (далі - КЗпП України) не передбачено встановлення мінімальних державних гарантій в оплаті праці.

За недотримання вимог ст. 96 КЗпП України є підстави для застосування до юридичних та фізичних осіб - підприємців, які використовують найману працю, фінансових санкцій, передбачених абзацом восьмим ч. 2 ст. 265 КЗпП України. <...>

Заступник директора
департаменту

І. Дегнера

Важные и популярные страницы / Важливі та популярні сторінки:

rp030929 Проверки инспекции по труду / rp030930 Перевірки Держпраці.

rp030903 Индексация зарплаты / rp030904 Індексація зарплати.

rp030901 Сроки выплаты зарплаты / rp030902 Строки виплати зарплати.

rp030911 Компенсация за неиспользованный отпуск / rp030912 Компенсація за невикористану відпустку.

rp030905 Штатное расписание / rp030906 Штатний розпис.

rp030901 Табель учета рабочего времени / rp030902 Табель обліку робочого часу.

rp030907 Пример индексации зарплаты / rp030908 Приклад індексації заробітної плати.

rp030909 Расчет отпускных / rp030910 Розрахунок відпускних.

rp030905 Таблица индексации зарплаты / rp030906 Таблиця індексації зарплати.

Часто задаваемые вопросы о зарплате / Питання, що часто ставляться про зарплату

rp030901 Больничные / rp030902 Лікарняні.

rp030909 Пособие по беременности и родам / rp030910 Допомога по вагітності та пологах.