БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Як відобразити у звіті ЄСВ лікарняні та донарахування до мінімального розміру, як виправити помилку, якщо суму індексації було надміру нараховано

Мінімальна заробітна плата є мінімальним розміром оплати праці за виконану працівником місячну (годинну) норму праці. З 01.01.2017 р. її розмір становить 3 200 грн. Якщо цей розмір є меншим, то необхідно проводити доплату. Як відобразити у звіті за формою № Д4 лікарняні та донарахування до мінімального розміру, а також як виправити помилку, якщо суму індексації було нараховано понад мінімальний розмір зарплати, йтиметься далі.

Згідно із ст. 1 Закону про оплату праці заробітна плата — це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу.

Відповідно до ст. 31 цього Закону розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати.

Тобто якщо працівником виконано місячну норму праці, йому мають нарахувати заробітну плату не нижче розміру мінімальної заробітної плати.

У разі укладення трудового договору про роботу на умовах неповного робочого часу, а також при невиконанні працівником у пов­ному обсязі місячної (годинної) норми праці мінімальна заробітна плата виплачується пропорційно до виконаної норми праці.

Якщо розмір зарплати у зв’язку з періодичністю виплати її складових є нижчим за розмір мінімальної зарплати, проводиться доплата до рівня мінімальної заробітної плати.

Частиною другою ст. 31 Закону про оплату праці визначено вичерпний перелік виплат, які не враховуються при обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру: доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в нічний та надурочний час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат.

Усі інші складові заробітної плати, які не перелічені в цій частині, мають враховуватись до мінімальної заробітної плати.

Приклад 1

За січень 2017 р. працівнику нараховано зарплату у розмірі 1 200, 00 грн за період роботи з 1 січня по 15 січня. Інший період місяця працівник перебував на лікарняному. У лютому він приніс листок непрацездатності за період з 15 по 31 січня. Як відобразити лікарняні за лютий та донарахувати до мінімального розміру?

У таблиці 6 звіту за формою № Д4 за звітний місяць лютий відображаємо два рядки.

Рядок 1:

Рядок 2:

У таблиці 1 звіту за формою № Д4 сума додаткової бази нарахування відображається в рядку 2.5 «Додаткова база нарахування єдиного внеску (22,0 %)», а сума нарахованого на неї ЄСВ — у рядку 3.5 «На суми різниці між розміром мінімальної заробітної плати та фактично нарахованої заробітної плати роботодавцями (22,0 %)».

Приклад 2

Працівнику за січень (повністю відпрацьований місяць) нараховано 3 363,40 грн заробітної плати і сплачено 739,95 грн ЄСВ. У лютому за повністю відпрацьований місяць нараховано 3 200 грн заробітної плати та зроблено перерахунок за січень на суму індексації 163,40 грн, яку було надміру донараховано до мінімальної заробітної плати. Як відобразити це у звіті за формою № Д4?

Пунктом 9 розділу IV Порядку № 435 передбачено, якщо зарплата нараховується за попередній період, зокрема у зв’язку з уточненням кількості відпрацьованого часу, виявленням помилок, суми донарахованої зарплати включаються до заробітної плати місяця, у якому були здійснені такі донарахування.

У таблиці 6 звіту за формою № Д4 за звітний місяць лютий відображаємо два рядки.

Рядок 1:

Рядок 2:

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Сімейний кодекс — Сімейний кодекс України від 10.01.2002 р. № 2947-III. Закон про ЄСВ — Закон України від 08.07.2010 р. № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Закон про оплату праці — Закон України від 24.03.95 р. № 108/95-ВР «Про оплату праці».Закон № 973 — Закон України від 19.06.2003 р. № 973-IV «Про фермерське господарство». Порядок № 435 — Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджений наказом Мінфіну України від 14.04.2015 р. № 435. Порядок № 1078 — Порядок проведення індексації грошових доходів населення, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 р. № 1078. Інструкція № 449 — Інструкція про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджена наказом Мінфіну України від 20.04.2015 р. № 449

Джерело: http://www.visnuk.com.ua/uk/publication/100004302-vipravlennya-pomilki-u-zviti-z-yesv?issue=5580

Важные и популярные страницы / Важливі та популярні сторінки:

rp021503 ЕСВ (единый социальный взнос) (rp021504 ЄСВ (єдиний соціальний внесок).

rp021533 Объединенный отчет по ЕСВ, НДФЛ / rp021534 Об'єднаний звіт з ЄСВ, ПДФО.

rp021505 Часто задаваемые вопросы о ЕСВ / rp021506 Питання, що часто ставляться про ЄСВ.

rp021507 НДФЛ в Украине (rp021508 ПДФО (прибутковий податок).

rp021501 Военный сбор (rp021502 Військовий збір).

rp021501 Больничные / rp021502 Лікарняні.

rp021503 Декретный отпуск по беременности и родам / rp021504 Декретна відпустка по вагітності та пологах.

rp021505 Больничный во время отпуска / rp021506 Лікарняний під час відпустки.

rp021507 Больничный по уходу за ребенком / rp021508 Лікарняний по догляду за дитиною.

rp021509 Отчет в ФСС, Ф4 / rp021510 Звіт Ф4 ФСС ТВП.

rp021511 Страховой стаж / rp021512 Страховий стаж.

rp021513 Пособие по беременности и родам / rp021514 Допомога по вагітності та пологах.

rp021515 Расчет больничного / rp021516 Розрахунок лікарняних.

rp021517 Расчет декретных / rp021518 Розрахунок декретних.

rp021503 Индексация зарплаты / rp021504 Індексація зарплати.

rp021505 Таблица индексации зарплаты / rp021506 Таблиця індексації зарплати.

rp021507 Пример индексации зарплаты / rp021508 Приклад індексації заробітної плати.